Facebook

NTP dla Elektrowni Ostrołęka C

Zarząd Elektrowni Ostrołęka wydał 28 grudnia Polecenie Rozpoczęcia Prac (NTP Notice to Proceed), co oznacza pełne rozpoczęcie budowy Elektrowni Ostrołęka C. Generalnym wykonawcą inwestycji w trybie „pod klucz” jest konsorcjum GE Power i Alstom Power Systems. Wartość kontraktu wynosi 6,02 mld zł brutto.

Przewiduje się, że pierwsza synchronizacja nowego bloku o mocy 1000 MW nastąpi w 2023 roku. Nową elektrownię zaprojektowano pod kątem maksymalnej elastyczności pracy bloku, w tym krótkiego czasu uruchamiania i dynamicznej zmiany obciążenia, co umożliwi współpracę z odnawialnymi źródłami energii.

Blok energetyczny zostanie wykonany w technologii ultra nadkrytycznej. Dzięki zastosowaniu tego typu rozwiązań, obiekt w Ostrołęce osiągnie sprawność na poziomie 46%, czyli jedną z najwyższych wśród elektrowni parowych w Polsce, a także znacznie wyższą od średniej światowej, która wynosi 33%. Tak wysoka sprawność pozwoli na redukcję emisji CO2 o 26%, a zwiększenie jej o każdy punkt procentowy oznacza redukcję emisji CO2 o ponad dwa punkty procentowe.
Elektrownia Ostrołęka C będzie wyposażona w zaawansowane systemy ochrony środowiska, które dostarczy GE Power. Dzięki nowoczesnym elektrofiltrom oraz systemom odsiarczania i odazotowania spalin elektrownia będzie spełniać wszystkie wymagane normy emisji w odniesieniu do dużych instalacji spalania (LCP), a także restrykcyjne normy emisyjne zawarte w najnowszych dyrektywach Unii Europejskiej, które nakładają wymogi stosowania najlepszych dostępnych technik (tzw. BAT) w zakresie ochrony środowiska.

Przy realizacji projektu, GE Power skorzysta ze wsparcia lokalnego łańcucha dostaw, na który składa się ponad 5 tys. polskich dostawców. Ponadto GE wyprodukuje kluczowe komponenty technologiczne elektrowni w swoich fabrykach w Elblągu i Wrocławiu.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas