Facebook

Schneider Electric wysoko w rankingu Fortune

Schneider Electric, według listy opublikowanej w 2019 roku przez magazyn Fortune należy do grona „Najbardziej Podziwianych Firm Świata”. W tym roku firma zajmuje piąte miejsce w segmencie branży elektronicznej, utrzymując swoją silną pozycję od 2018 roku.

Coroczny ranking „Najbardziej Podziwianych Firmy Świata” opiera się na badaniu amerykańskich i globalnych firm z listy Fortune 500, które odnotowują najwyższe przychody w swoich branżach. W celu zidentyfikowania najlepszych z 52 branż, 3750 zarządzających, dyrektorów i analityków w tych branżach zostało poproszonych o ocenę firm według dziewięciu kryteriów: innowacji, zarządzania ludźmi, wykorzystania zasobów korporacyjnych, odpowiedzialności społecznej, jakości zarządzania, stabilności finansowej, długoterminowej wartość inwestycji, jakości produktów i usług oraz globalnej konkurencyjności.

Schneider Electric znalazł się na piątej pozycji w branży elektronicznej, a pod względem oceny w zarządzaniu ludźmi, zajął trzecie miejsce.

Cieszymy się, że znaleźliśmy się w tym znamiennym gronie. Naszym nadrzędnym priorytetem jest wspólny cel, który nas motywuje – chcemy dostarczyć energię i wydajność, aby umożliwić funkcjonowanie, postęp i zrównoważony rozwój. Jako globalna organizacja wierzymy w innowacje, które mają pozytywny wpływ na naszą planetę, w równe szanse i motywowanie naszych współpracowników w celu wykorzystania ich potencjał – mówi Olivier Blum, dyrektor generalny HR w firmie Schneider Electric.

Schneider Electric regularnie pojawia się w rankingach branżowych promujących zrównoważony rozwój i równouprawnienie. Firma została uwzględniona m.in. w Indeksie Równości Płci Bloomberg z 2019 roku, który dostarczył unikalny barometr równości płci we wszystkich globalnych sektorach. W tym samym roku otrzymał również nagrodę Catalyst Award, która wyróżnia firmy za ich śmiałe i przyszłościowe inicjatywy wspierające tworzenie bezpiecznych miejsc pracy, w których każdy może się rozwijać. Wyróżnienie wzmacnia silne zaangażowanie firmy w tworzenie kultury sprzyjającej równouprawnieniu i długotrwałym działaniom na rzecz promowania zrównoważonego rozwoju.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas