Facebook

ES-System może zostać sprzedany i wyjść z GPW

Główni akcjonariusze ES-System – Augusta Investment, Bowen Investments, Marta Pilszczek oraz spółka Wysocki – podjęli decyzję o wdrożeniu przeglądu opcji strategicznych. Rozważane jest m.in. pozyskanie inwestora branżowego lub finansowego oraz wycofanie spółki z giełdy.

W ramach przeglądu opcji strategicznych akcjonariusze zamierzają dokonać oceny uwarunkowań rynkowych i form możliwej współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Wśród rozważanych potencjalnych opcji strategicznych znajduje się m.in. pozyskanie inwestora strategicznego lub finansowego zainteresowanego nabyciem akcji, zawarcie aliansów strategicznych oraz inne, które mogą pojawić się w toku realizacji procesu, włączając w to również – w razie potrzeby – wycofanie spółki z obrotu na rynku regulowanym.

– Przegląd opcji strategicznych może skutkować podjęciem i przeprowadzeniem różnego rodzaju działań i transakcji, w tym o charakterze korporacyjnym. Niemniej, może on również zakończyć się decyzją o niepodejmowaniu żadnych działań lub niedokonywaniu żadnych transakcji – informuje ES-System w komunikacie.

ES-System to polska spółka, która projektuje, wdraża, produkuje i sprzedaje szeroki asortyment rozwiązań oświetleniowych – głównie w technologii LED. Rozwiązania firmy przeznaczone są dla środowisk architektonicznych, przemysłowych, handlowych i miejskich. Od marca 2017 roku spółka notowana jest na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Augusta Investment kontroluje 29,45% kapitału i głosów na WZA spółki, Bowen Investments 20,04%, Marta Pilszczek 8,25%, a spółka Wysocki – 11,59%. Łącznie czterech powyższych inwestorów posiada blisko 70% udziałów w akcjonariacie.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas