Facebook

Zysk netto Grodna 32% w górę

W okresie trzech kwartałów roku obrotowego 2019/2020 Grodno, zarówno na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym, zanotowało dwucyfrowe wzrosty – wynika z szacunków spółki.

Grodno szacuje, że po trzech kwartałach roku obrotowego 2019/2020 (od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019) skonsolidowane przychody wyniosły 485,5 mln zł wobec 386,6 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 24%. EBITDA zwiększyła się o 24% do 16,8 mln zł, zaś EBIT o 28% do 12,8 mln zł. Zysk netto grupy był wyższy o 32% i wyniósł 9,1 mln zł wobec 6,9 mln zł.

Na poziomie jednostkowym spółka wypracowała 452,2 mln zł przychodów wobec 349,5 mln zł (+22%), wartość EBITDA wzrosła o 15% do 14 mln zł, natomiast EBIT o 19% do 10,6 mln zł. W ciągu omawianego okresu Grodno zarobiło na czysto 7,5 mln zł, co wobec 6,6 mln zł oznacza poprawę o 14%.

– Wzrost przychodów oraz wyników w analizowanym okresie był rezultatem rozwoju sieci sprzedaży grupy, w tym konsolidacji danych finansowych spółki zależnej Magma. Na wzrost sprzedaży (…) wpłynęła także rozbudowa oferty usługowej i asortymentowej, a także utrzymująca się w analizowanym okresie korzystna koniunktura w branży budowlano-montażowej – informuje Grodno w komunikacie.

Spółka podkreśla, że powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Wyniki, które zostaną opublikowane ostatecznie w raporcie okresowym mogą odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas