Facebook

Sąd ogłosił upadłość Elektrobudowy

Wydział gospodarki Sądu Rejonowego Katowice-Wschód ogłosił we wtorek upadłość Elektrobudowy. Proces upadłościowy nie przerywa działalności spółki. Po ogłoszeniu upadłości, przedsiębiorstwo będzie działać nadal pod zarządem syndyka.

Elektrobudowie nie udało się osiągnąć porozumienia z bankami oraz towarzystwami ubezpieczeń dotyczącego restrukturyzacji zadłużenia finansowego i warunków nowego finansowania firmy. Wniosek o upadłość przedsiębiorstwo złożyło w czwartek 19 marca.

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy wydał 24 marca 2020 roku postanowienie o ogłoszeniu upadłości Elektrobudowy. Według komunikatu spółki Sąd wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Marzeny Praskiej, zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Agaty Adamczyk oraz syndyka w osobie Marcina Ferdyna.

Postanowienie Sądu w przedmiocie ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa jest nieprawomocne, jednakże jest  skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania, a datą upadłości jest dzień wydania postanowienia Sądu.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas