FacebookGoogle+

Tele-Fonika dostarcza kable do akceleratora Petra III

ES_02_2015Spółka Tele-Fonika Kable dostarczyła kable do niemieckiego Instytutu Badawczego DESY. Rozwiązań wyprodukowanych w krakowskim zakładzie spółki użyto do rozbudowy akceleratora cząstek stałych Petra III.

Tele-Fonika Kable, największy w Polsce i trzeci w Europie producent kabli i przewodów, dostarczyła do Instytutu Badawczego DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron) w Hamburgu kable, które zostały wykorzystane przy rozbudowie akceleratora cząstek stałych Petra III. Kabel dla niemieckiej jednostki badawczej został zaprojektowany i wyprodukowany w krakowskim zakładzie spółki.
Jakość, zaawansowanie technologiczne i terminowość realizacji są przepustkami do tak prestiżowych kontraktów. Nasi technolodzy nie boją się najbardziej wyrafinowanych oczekiwań. Potrafimy sprostać każdemu zamówieniu – podkreśla Ryszard Pilch, prezes spółki.
Kabel z Tele-Foniki Kable to autorska konstrukcja oparta na giętkiej żyle miedzianej kl. 5 oraz specjalnych mieszankach izolacyjno-powłokowych. Ze względu na przeznaczenie materiały izolacyjne musiały spełnić niezwykle ostre wymagania zdefiniowane w normach IEC, m.in.: odporności na rozprzestrzenianie płomienia, ograniczonej emisji dymu i kwaśnych gazów, a także odporności na olej, radiację, ozon oraz promienie UV.

Akceleratory

Akceleratory są podstawowymi narzędziami eksperymentalnej fizyki cząstek elementarnych, fizyki jądrowej, źródeł światła czwartej generacji, są także stosowane w wielu innych badaniach, przemyśle i medycynie. Urządzenia te dzielą się na dwa typy: liniowe i kołowe. DESY należy do największych europejskich ośrodków naukowych, posiada drugi co do wielkości w Europie (po CERN-ie) akcelerator cząstek.
Laboratorium stwarza możliwości prowadzenia badań z użyciem zainstalowanej w nim aparatury naukowcom z całego świata. Regularnie współpracują z nim m.in. uczeni z Polski.
Akceleratory dostarczają energii cząstkom na całej swojej długości: im dłuższy akcelerator, tym większą energię moż-na nadać przyspieszanym cząstkom. Aby dostarczyć energię wiązce cząstek, w akceleratorach używa się silnego pola elektrycznego. Poprzez przyspieszanie cząstek do bardzo dużych energii, a następnie zderzanie ich z tarczą lub ze sobą nawzajem fizycy są w stanie rozwijać wiedzę na temat sił działających pomiędzy nimi.
W roku 2016 w hamburskim instytucie planowane jest oddanie do użytku dwukilometrowego akceleratora liniowego i lasera na swobodnych elektronach XFEL – X-ray free-electron laser. Urządzenie to umożliwi unikatowe badania, w tym m.in. obserwację zachowania pojedynczych atomów wchodzących w reakcje chemiczne. To przy jego budowie zostały wykorzystane kable z krakowskiego zakładu Tele-Foniki.

PRZYCHODY GRUPY TELE-FONIKA KABLE  (w mld zł)

PRZYCHODY GRUPY TELE-FONIKA KABLE (w mld zł)

Tele-Fonika Kable

Tele-Fonika Kable jest trzecim producentem kabli w Europie. Spółka eksportuje swoje wyroby do ponad 90 krajów na całym świecie. W swoim asortymencie ma 25 tys. typów kabli, które posiadają stosowne certyfikaty jakości przyznane przez niezależne, renomowane jednostki certyfikujące.
W skład Grupy Tele-Fonika Kable wchodzą spółki handlowe odpowiadające za dystrybucję wyrobów na całym świecie, zakłady produkcyjne (pięć zlokalizowanych w Polsce, jeden w Serbii i jeden na Ukrainie) oraz Zakład Recyklingu Odpadów Kablowych w Bukownie (Polska).

Luty 2015

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas