Facebook

Miernictwo

Kamery i badania termowizyjne

System termowizyjny jest swego rodzaju termometrem, który umożliwia nieinwazyjny pomiar temperatury na odległość i jednocześnie w wielu punktach Istotą pomiarów termowizyjnych jest detekcja promieniowania podczerwonego emitowanego przez badane ciało, jego rejestracja, przetwarzanie i wizualizacja. Otrzymany obraz kolorowy, rzadziej czarno-biały o różnych odcieniach szarości, jest odwzorowaniem rozkładu temperatur na powierzchni badanego ciała, ośrodka lub obiektu. Do…

Więcej

Mierniki rezystancji izolacji MIC-10K1 i MIC-5050 firmy Sonel

Rodzina przyrządów do pomiarów rezystancji izolacji firmy Sonel została poszerzona o dwa kolejne modele. Wersja MIC-10k1 umożliwia między innymi pomiary rezystancji izolacji napięciem do 10 kV. W pierwszych modelach nowej serii wysokonapięciowych mierników izolacji konstruktorzy firmy Sonel połączyli dwie ważne cechy: bardzo dużą odporność na zakłócenia zewnętrzne oraz możliwość pracy na obiektach, gdzie występuje wyindukowane…

Więcej

Narzędzia Flir do badań i pomiarów

Firma Flir Systems, specjalizująca się w branży technologii obrazowania termowizyjnego, wprowadza obecnie na rynek nową linię sprzętu do badań i pomiarów (Test & Measurement – T&M). Nowa gama narzędzi obejmuje: zaawansowany cyfrowy miernik uniwersalny, dwa mierniki cęgowe, detektor NCV, wilgotnościomierz i wideoskop. Nowe urządzenia wykorzystują najnowsze rozwiązania technologiczne, oferują zaawansowane funkcje diagnostyczne, zwiększoną wydajność i…

Więcej

InsulGard firmy Eaton – monitoring stanu izolacji urządzeń SN

Uszkodzenie izolacji stojana należy do najczęstszych uszkodzeń silników średniego napięcia. W przypadku wystąpienia awarii konieczne jest najczęściej przezwajanie silnika. Nieplanowany przestój instalacji w przypadku krytycznych urządzeń technologicznych może generować straty dla zakładu produkcyjnego, które znacznie przekraczają koszty samego silnika. Istnieje wiele metod, które umożliwiają zweryfikowanie, jaki jest stan izolacji układu. Wśród nich wyróżnić można m.in.…

Więcej

Wielofunkcyjne mierniki parametrów sieci Sentron PAC firmy Siemens

Bogactwo funkcji pomiarowych i obliczeniowych dostępnych w miernikach Sentron PAC firmy Siemens wpisuje się w trend rozwoju cyfrowych mierników parametrów sieci. Urządzenia cechuje zgodność z najnowszymi standardami międzynarodowymi i wysoka dokładność pomiaru. Rozwiązania te są podstawą sprawnie zarządzanego energetycznie systemu zasilania, który w konsekwencji zmniejsza koszty energii i chroni również zasoby naturalne. Efektywność energetyczna jest…

Więcej

System monitorowania CMC III firmy Rittal z certyfikatem UL

System Rittal Computer Multi Control III (CMC III) otrzymał certyfikat UL, dopuszczający na amerykański rynek. Podzespoły elektroniczne urządzenia zostały przebadane w Underwriters Laboratories (UL). Szczegółowe testy wykazały, że spełniają one wymagania oraz standardy bezpieczeństwa tej organizacji. Szafy serwerowe oraz centra danych muszą być chronione przed różnymi zagrożeniami, m.in. ogniem, wodą czy włamaniem. Równolegle wszystkie popularne…

Więcej

Multimetry

Multimetr to urządzenie pomiarowe umożliwiające pomiar różnych wielkości fizycznych. Prezentacja pomiaru wykonywana jest na tym samym elemencie wyjściowym, przy użyciu wskaźnika wychyłowego w multimetrze analogowym, wyświetlacza LCD lub LED w multimetrze cyfrowym, ewentualnie interfejsu elektronicznego do przesyłu danych. Nowoczesne multimetry potrafią m.in. realizować kilka pomiarów jednocześnie, np. wartości napięcia i jego częstotliwości, zapamiętywać mierzone wielkości…

Więcej

Przeglądy i pomiary okresowe w budownictwie

Artykuł prezentuje zasady przeprowadzania przeglądów instalacji elektrycznych i pomiarów ich parametrów w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej i w budownictwie przemysłowym. Przedstawione reguły zestawiono na podstawie obowiązujących zapisów prawnych (Ustawa o normalizacji, Prawo o miarach, Prawo budowlane, Prawo energetyczne i in.) oraz norm, ze szczególnym uwzględnieniem norm PN-HD 60364-6:2008 i PN-EN 61557. Przy przeprowadzaniu przeglądów instalacji…

Więcej

Metody wyznaczania rezystancji i impedancji uziemień

Podstawowym parametrem charakteryzującym skuteczność działania uziemienia jest jego rezystancja, a dla uziemienia odgromowego rezystancja udarowa. Parametry te stosowane są często zamiennie, chociaż wyznacza się je różnymi metodami i często mają one różne wartości liczbowe dla tego samego uziemienia. W artykule przedstawiono różne metody pomiaru rezystancji uziemienia oraz zaprezentowano wyniki badań porównawczych wykonanych przy użyciu metody…

Więcej

Badania termograficzne w elektroenergetyce Część II

Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonej w czerwcowym wydaniu Magazynu Elektrosystemy. Pierwsza część opracowania obejmowała opis uwarunkowań pomiarów termowizyjnych: okoliczności prowadzania badań, czynników, które mogą mieć wpływ na wynik i które należy uwzględnić, oraz klasyfikacji wyników. W drugiej części omówione zostaną wymagania, jakie musi spełniać prawidłowo zrealizowane badanie. Dotyczą one zarówno wyszkolenia osób prowadzących pomiary, wykorzystywanego…

Więcej

Dobór przyrządów pomiarowych

Właściwe dobranie przyrządów pomiarowych wymaga wiedzy o spełnianiu przez nie wymagań odpowiednich norm, a także znajomości ograniczeń wynikających z ich błędów pomiarowych. W artykule przedstawiono najistotniejsze zagadnienia dotyczące zgodności urządzeń z polskimi i unijnymi regulacjami. Druga część publikacji jest poświęcona zasadom interpretacji błędów pomiarowych. Odpowiednio dopasowane do warunków eksploatacji przyrządy pomiarowe pozwalają określić zgodne ze…

Więcej

Nieniszczące metody lokalizacji uszkodzeń w kablach elektroenergetycznych

W pierwszej części artykułu dotyczącego lokalizowania uszkodzeń w kablach elektroenergetycznych – zamieszczonego w wydaniu 8/2007 magazynu Elektrosystemy – omówiono zagadnienia związane z nieniszczącymi metodami lokalizacji uszkodzeń, w tym pomiar rezystancji izolacji i ciągłości oraz metodę niskonapięciowego reflektometru. Druga część publikacji koncentruje się na metodzie trasera kabli. Metoda trasera (lokalizatora uszkodzeń) różni się od metody reflektometru…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas