Facebook

PGE

PGE Dystrybucja wymieni setki tysięcy liczników rocznie

PGE Dystrybucja ogłosiła pierwsze z wielu postępowań zakupowych na dostawy liczników dla Projektu instalacji Liczników Zdalnego Odczytu (LZO). Inwestycja jest elementem szerszego przedsięwzięcia, którego cele określiła znowelizowana ustawa Prawo energetyczne, ogłoszona 18 czerwca 2021 roku. Zgodnie z jej założeniami do lipca 2031 r. u wszystkich odbiorców końcowych w całej Polsce powinny zostać zainstalowane liczniki zdalnego…

Więcej

Ruszają studia dla specjalistów w morskiej energetyce wiatrowej

„Morska energetyka wiatrowa: zarządzanie, przygotowanie i realizacja inwestycji” – to nowy kierunek studiów podyplomowych opracowany wspólnie przez PGE Polską Grupę Energetyczną oraz warszawską Uczelnię Łazarskiego, który zostanie uruchomiony od października 2022 r. Będzie to pierwszy w Polsce kierunek przygotowujący ekspertów do zarządzania procesami inwestycyjnymi w morskiej energetyce wiatrowej. W wielu obszarach związanych z sektorem offshore…

Więcej

PGE Dystrybucja modernizuje stację GPZ w Łosicach

PGE Dystrybucja Oddział Lublin rozpoczęła modernizację infrastruktury energetycznej dla stacji GPZ Łosice. Dzięki zastosowaniu Mobilnego Pola Modułowego WN (wysokiego napięcia) inwestycja w Łosicach będzie realizowana bez ograniczeń pracy sieci. Lubelski oddział PGE Dystrybucja rozpoczął kompleksową przebudowę stacji GPZ Łosice. Inwestycja ta wzmocni niezawodność dostaw energii elektrycznej dla odbiorców oraz zwiększy możliwości przyłączeniowe odnawialnych źródeł energii…

Więcej

Nowa linia 110 kV powstała na Podkarpaciu

PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów wybudowała nową linię 110 kV relacji Nowy Żmigród – Iwonicz. Inwestycja ta znacznie zwiększy bezpieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego oraz pozwoli przyłączać na Podkarpaciu nowe moce wytwórcze z odnawialnych źródeł energii (OZE). Projekt „Budowa linii 110 kV Nowy Żmigród – Iwonicz w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej w południowej części województwa podkarpackiego”…

Więcej

PGE Dystrybucja modernizuje Elektrownię Wodną Dębe

PGE Dystrybucja buduje nową nastawnię w Elektrowni Wodnej Dębe, należącej do PGE Energia Odnawialna. Inwestycja ta, warta prawie 6 mln zł, zwiększy wydajność i poprawi niezawodność pracy elektrowni. Kolejny etap budowy nowej nastawni dla rozdzielni wysokiego napięcia (WN) na terenie Elektrowni Wodnej Dębe realizuje Warszawski Oddział PGE Dystrybucja. Inwestycja ta jest połączona z modernizacją elektrowni,…

Więcej

PGE Dystrybucja wymienia linie WN Sieradz – Błaszki

PGE Dystrybucja wymieniła linie 110 kV Sieradz – Błaszki na łatwiejsze w eksploatacji i mniej podatne na czynniki atmosferyczne. Będą one stale monitorowane przez całkowicie autonomiczne stacje. W łódzkim oddziale PGE Dystrybucja dobiegła końca modernizacja ciągu linii 110 kV relacji Sieradz-Błaszki. Stare, jednotorowe linie 110 kV zostały zastąpione nowymi. Wymieniony odcinek, liczący ponad 21 km…

Więcej

PGE Dystrybucja zmodernizuje stację Zamość

PGE Dystrybucja, spółka z Grupy PGE, rozpoczęła modernizację stacji energetycznej w Oddziale Zamość. Inwestycja umożliwi międzynarodową wymianę energii. Cały proces modernizacyjny odbędzie się bez konieczności przerw w dostawach prądu. Planowany koszt inwestycji wyniesie ponad 48 mln zł. PGE Dystrybucja podpisała umowę na realizację zadania „Modernizacja stacji 220/110/15 kV Zamość”. To stacja współdzielona, przyłączona bezpośrednio do…

Więcej

Rusza modernizacja GPZ Rzeszów-Baranówka

PGE Dystrybucja, spółka z Grupy PGE, rozpoczęła modernizację stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Rzeszów-Baranówka. W ramach inwestycji przebudowana zostanie stacja 110 kV, która po okresie długotrwałego użytkowania wymaga remontu. Inwestycja umożliwi przyłączanie nowych klientów oraz zmniejszenie strat energii w sieci elektroenergetycznej, poprawi również niezawodność zasilania i jakość dostaw energii. Nowa stacja została zaprojektowana w oparciu o…

Więcej

PGE kupiła projekty PV o łącznej mocy 26 MW

PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy PGE, kupiła siedem projektów fotowoltaicznych w województwach wielkopolskim i lubuskim o łącznej mocy zainstalowanej 26 MW. Wszystkie projekty posiadają ważne warunki techniczne przyłączenia. Szacowana produkcja – na poziomie blisko 29 GWh rocznie – pozwoli zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną około 12 tysięcy gospodarstw domowych. Wszystkie elektrownie PGE Energia Odnawialna…

Więcej

PGE złożyła wnioski o pozwolenia dla morskich farm wiatrowych

PGE złożyła trzy wnioski do Ministerstwa Infrastruktury o wydanie pozwoleń lokalizacyjnych na budowę morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Obecnie PGE realizuje inwestycje na Morzu Bałtyckim w oparciu o trzy uzyskane w 2012 roku pozwolenia lokalizacyjne (decyzja nr MFW/3/12, MFW/4/12, MFW/5/12). W listopadzie 2021 roku PGE złożyła wnioski na dwa pozwolenia lokalizacyjne (obszary 43.E.1 oraz…

Więcej

PGE zmodernizuje Elektrownię Wodną Gubin

Elektrownia Wodna Gubin, należąca do PGE Energia Odnawialna z Grupy PGE zostanie zmodernizowana. W obiekcie zostaną wymienione m.in. dwa hydrozespoły, a trzeci przejdzie kapitalny remont. Inwestycję dofinansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczając na ten cel ponad 6 mln złotych. PGE Energia Odnawialna jeszcze w tym miesiącu rozpisze przetarg na wykonanie wszystkich prac.…

Więcej

PGE Dystrybucja będzie współpracować z Politechniką Lubelską

Koordynacja badań naukowych, organizacja wspólnych konferencji i sympozjów, czy programy staży i praktyk zawodowych, te i wiele innych działań podejmą PGE Dystrybucja Oddział Lublin wraz z Politechniką Lubelską w ramach podpisanego porozumienia o współpracy. Porozumienie zostało podpisane 20 grudnia 2021 r. przez Dyrektora Generalnego Oddziału Lublin PGE Dystrybucja S.A. Dariusza Dudka i Rektora Politechniki Lubelskiej…

Więcej

PGE Dystrybucja modernizuje sieć na terenie przygranicznym

PGE Dystrybucja Oddział Białystok zmodernizował linię średniego napięcia relacji Sokółka – Chreptowce. Realizacja inwestycji była podyktowana zwiększonym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w gminie Kuźnica, która znajduje się na terenie przygranicznym. Rozbudowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia połączono z modernizacją już istniejących odcinków. W ramach inwestycji ułożono ponad 5 km linii kablowej i wybudowano trzy nowe stacje…

Więcej

PGE zbuduje farmę PV o mocy 100 MW na Podkarpaciu

PGE Energia Odnawialna otrzymała pozwolenie na budowę jednej z największych farm fotowoltaicznych w Polsce o łącznej mocy 100 MW. Inwestycja składająca się dwóch instalacji – PV Jeziórko 1 i PV Jeziórko 2 – zostanie uruchomiona do końca 2023 r. na terenie gminy Grębów w powiecie tarnobrzeskim na Podkarpaciu. Pierwsza instalacja – PV Jeziórko 1 o…

Więcej

Modernizacja linii 110 kV w Stalowej Woli

PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów zmodernizowała dwutorową linię 110 kV relacji: Elektrownia Stalowa Wola – Stalowa Wola Posanie oraz Elektrownia Stalowa Wola – Sandomierz. Usprawnienia dokonano na odcinku 2,14 km dwutorowej linii wysokiego napięcia. Przebudowany odcinek linii jest ostatnim fragmentem linii 110 kV Elektrownia Stalowa Wola – Stalowa Wola Posanie i po zakończeniu modernizacji cała linia…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas