Facebook

Stanowisko PTPV w sprawie Ustawy o OZE

Dla branży OZE w Polsce 1 stycznia 2016 roku to bardzo ważna data. W tym dniu wchodzą bowiem w życie zapisy rozdziału 4-go Ustawy o OZE z 20 lutego 2015. Zapisy te rewolucjonizują rynek OZE, którego funkcjonowanie określają obecnie w większości zapisy znowelizowanego w roku 2013 Prawa Energetycznego. Po nowym roku „zielone certyfikaty” ustąpią miejsca aukcjom energii z OZE, a prosumenci mieliby otrzymać wreszcie w miarę sensowne stawki gwarantowane (FiT) za produkowaną przez siebie energię. Tyle teoria. A jaka będzie praktyka?
Na to pytanie chyba nikt w naszym kraju nie jest w stanie jednoznacznie odpowiedzieć. Powszechnie wiadomo, że Ustawa o OZE jest zlepkiem wielu różnych, niespójnych pomysłów i zawiera bardzo wiele nieprecyzyjnych zapisów. Otwiera to drogę do ich różnorakich interpretacji, które na pewno nie wpływają stabilizująco na proces inwestycyjny. A przy inwestycjach, w których okres zwrotu kapitału przekracza kilkanaście lat, przepisy powinny być proste, stabilne i co chyba najważniejsze gwarantujące opłacalność.
Niestety tak nie będzie. Na przykład w krótkim okresie czasu Ministerstwo Gospodarki przedstawia dwie odmienne interpretacje w kwestii możliwości bilansowania energii (net-meteringu) dla grup taryfowych G12. Ostatnio MG (w odpowiedzi na zapytanie jednego z portali) przedstawiło interpretację łącznego stosowania taryf gwarantowanych i net-meteringu. Według MG należy najpierw przeprowadzić bilansowanie ilości energii wprowadzonej do i pobranej z sieci (w okresach półrocznych) a dopiero ewentualne nadwyżki z tego bilansu można objąć trafami gwarantowanymi. Zdaniem Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki takie podeście wydłuży okres spłaty instalacji PV o mocy 3 kWp (przy koszcie 6500 zł./kWp brutto) bilansującej pełne roczne potrzeby gospodarstwa domowego z ok. 14 do ponad 20 lat.
Aby uniknąć po 1 stycznia 2016 roku chaosu prawnego na rynku OZE, PTPV przygotowało katalog zagadnień wymagających uregulowania w drodze aktów prawnych (nowelizacja Ustawy o OZE, Rozporządzenia wykonawcze). Katalog ten został już przekazany odpowiednim instytucjom państwowym. Ze względu na wymagany termin wprowadzenia działania podzielono na 3 kategorie czasowe: natychmiastowe, pilne i długofalowe. Oto lista działań najpilniejszych (natychmiastowych):

  • Zdefiniowanie co to jest „całkowita moc elektryczna zainstalowana” dla każdej z technologii OZE;
  • Zdefiniowanie co oznacza pojęcie: „nowobudowana instalacja OZE”;
  • Określenie pierwszeństwa FiT nad bilansowaniem energii;
  • Wyjaśnienie metody bilansowania energii dla liczników 3-fazowych (każda faza oddzielnie czy wszystkie łącznie);
  • Umożliwienie przedsiębiorcom produkującym energię na własne potrzeby (w instalacjach > 40kWp) odsprzedaży jej nadwyżek (sobota, niedziela) do sieci ew. umożliwienie półrocznego bilansowania energii;
  • Ustalenie cen referencyjnych w systemie aukcyjnym gwarantujących możliwość spłaty instalacji PV w ciągu 15 lat;
  • Stworzenie regulaminu aukcji energii z OZE wprowadzającego odrębne aukcje dla poszczególnych technologii

Stanisław M. Pieruszko
Janusz Teneta
Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki

Więcej aktualności

SLV przejmuje Spotline

SLV przejmuje Spotline

Niemieckie przedsiębiorstwo SLV, dostawca produktów i rozwiąza…

AKS Zielonka z Laurem Jakości

AKS Zielonka z Laurem Jakości

Laureatem pierwszej edycji konkursu Laur Jakości Polskiego Prz…

SPIE kupuje Energotest

SPIE kupuje Energotest

SPIE, europejski dostawca usług multitechnicznych w obszarze e…

W.EG Polska łączy się z Kaczmarek Electric

W.EG Polska łączy się z Kaczmarek Electric

14 stycznia 2021 roku podpisana została umowa pomiędzy W.EG Po…

Więcej aktualności

SLV przejmuje Spotline

SLV przejmuje Spotline

Niemieckie przedsiębiorstwo SLV, dostawca produktów i rozwiązań oświetleniowych, przejęło polską firmę Spotline od jej poprzednich udziałowców. Przejęcie Spotline pozwoli przekształcić partnera SLV w spółkę zależną na kluczowym dla firmy ry…

AKS Zielonka z Laurem Jakości

AKS Zielonka z Laurem Jakości

Laureatem pierwszej edycji konkursu Laur Jakości Polskiego Przemysłu Elektrotechnicznego organizowanego przez Polską Izbę Gospodarczą Elektrotechniki została firma AKS Zielonka. Celem konkursu jest wyłonienie liderów jakości i ich promoc…

SPIE kupuje Energotest

SPIE kupuje Energotest

SPIE, europejski dostawca usług multitechnicznych w obszarze energetyki i łączności, przejął od Elektrobudowy firmę Energotest. Dzięki temu spółka wzmocni swoją obecność w Polsce i poszerzy portfolio o kompetencje z zakresu automatyki w sek…

W.EG Polska łączy się z Kaczmarek Electric

W.EG Polska łączy się z Kaczmarek Electric

14 stycznia 2021 roku podpisana została umowa pomiędzy W.EG Polska oraz Kaczmarek Electric SA, w wyniku której powstanie jedna z największych sieci dystrybucji artykułów elektrotechnicznych w Polsce. W ramach transakcji firma Wurth Elect…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas