Facebook

TIM powoła nową spółkę

Rada Nadzorcza TIM-u podjęła uchwałę, na mocy której wyraziła zgodę na zawiązanie przez TIM nowej spółki akcyjnej pod roboczą nazwą „TIM Logistyka” z siedzibą w Siechnicach. TIM w nowym podmiocie o kapitale zakładowym 100 tys. zł będzie posiadał 100% udziałów.

Powołana TIM Logistyka będzie spółką celową, do której zostaną wniesione aportem zorganizowane części przedsiębiorstwa w postaci działu logistyki oraz działu zarządzania nieruchomościami TIM-u.

Jednocześnie Zarząd TIM informuje, iż po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej spółki w dniu 17 grudnia 2015 roku, podjął kierunkową decyzję w sprawie podjęcia prac przygotowawczych mających na celu zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa określonej jako dział logistyki związanej z prowadzeniem działalności w zakresie obsługi logistycznej oraz zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa określonej jako dział zarządzania nieruchomościami związanej z zarządzaniem nieruchomościami inwestycyjnymi posiadanymi przez TIM do spółki TIM Logistyka. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci opisanego wyżej działu logistyki oraz działu zarządzania nieruchomościami nastąpi w zamian za objęcie przez TIM akcji w podwyższonym kapitale zakładowym TIM Logistyka – napisała spółka w giełdowym komunikacie.

Do TIM Logistyka zostanie wniesiona całość posiadanych przez TIM aktywów i zobowiązań związanych z prowadzeniem działalności w zakresie obsługi logistycznej i zarządzaniem nieruchomościami inwestycyjnymi posiadanymi przez TIM.

– Warunkiem zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci działu logistyki oraz działu zarządzania nieruchomościami do TIM Logistyka będzie wyrażenie na powyższe działanie zgody przez akcjonariuszy TIM w formie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie TIM – czytamy dalej.

Celem zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci działu logistyki oraz działu zarządzania nieruchomościami jest:

  • zwiększenie przejrzystości, jak również efektywności zarządzania poprzez uproszczenie struktur i koncentrację na bardziej homogenicznych przedmiotach działalności,
  • wykorzystanie know-how związanego z prowadzeniem obsługi logistycznej TIM i budowa profesjonalnego podmiotu świadczącego usługi logistyki kontraktowej na rzecz klientów zewnętrznych,
  • realizacja projektów związanych z optymalizacją zarządzania nieruchomościami inwestycyjnymi posiadanymi przez TIM.

Więcej aktualności

TIM: wysokie obroty, zysk wyższy o 357%

TIM: wysokie obroty, zysk wyższy o 357%

Grupa Kapitałowa TIM w I połowie 2021 r wygenerowała 602,4 mln…

Ponad 270 wystawców na Targach Energetab 2021

Ponad 270 wystawców na Targach Energetab 2021

Według informacji organizatorów blisko 8 tysięcy gości odwiedz…

Zarmen został właścicielem Elektrobudowy

Zarmen został właścicielem Elektrobudowy

Zarmen poinformował, że zawarł 14 września 2021 r. z syndykiem…

Konkurs Osobowość Roku 2021: rozpoczęto nabór zgłoszeń

Konkurs Osobowość Roku 2021: rozpoczęto nabór zgłoszeń

Można już nadsyłać zgłoszenia do 6. edycji Konkursu Osobowość …

Więcej aktualności

TIM: wysokie obroty, zysk wyższy o 357%

TIM: wysokie obroty, zysk wyższy o 357%

Grupa Kapitałowa TIM w I połowie 2021 r wygenerowała 602,4 mln zł przychodów ze sprzedaży (+22% r/r). Skonsolidowany zysk netto osiągnął ponad 43 mln zł, co oznacza wzrost o 357% r/r. Przychody ze sprzedaży TIM SA wzrosły w stosunku do I pó…

Ponad 270 wystawców na Targach Energetab 2021

Ponad 270 wystawców na Targach Energetab 2021

Według informacji organizatorów blisko 8 tysięcy gości odwiedziło zakończone 16 września Międzynarodowe Targi Energetyczne Energetab. Wśród ponad 270 wystawców dominowały krajowe przedsiębiorstwa. Zagrożenie epidemią niewątpliwie ograniczył…

Zarmen został właścicielem Elektrobudowy

Zarmen został właścicielem Elektrobudowy

Zarmen poinformował, że zawarł 14 września 2021 r. z syndykiem umowę sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa Elektrobudowa SA w upadłości. W wyniku tej transakcji, spółka Zarmen nabyła od syndyka zorganizowane części przedsiębi…

Konkurs Osobowość Roku 2021: rozpoczęto nabór zgłoszeń

Konkurs Osobowość Roku 2021: rozpoczęto nabór zgłoszeń

Można już nadsyłać zgłoszenia do 6. edycji Konkursu Osobowość Roku odbywającej się w roku 2021. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas Międzynarodowych Targów Elektrotechnika i Międzynarodowych Targów Światło w Warszawie. Konkurs ma n…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas