FacebookGoogle+

Grodno poprawia przychody o 30%

Grupa Grodno po trzech kwartałach roku obrotowego 2017/18 zwiększyła przychody o 30%, a zysk netto o 6%. Co więcej, okres od października do końca grudnia 2017 okazał się najlepszym pod względem sprzedaży kwartałem w historii przedsiębiorstwa.

Po trzech kwartałach roku obrotowego 2017/18 (kwiecień grudzień 2017) Grupa Grodno wypracowała przychody na poziomie 327,2 mln zł, co w porównaniu z 251,2 mln zł sprzed roku oznacza wzrost o 30,2%. Skonsolidowany zysk netto zwiększył się w tym czasie o 5,9% do 7,6 mln zł wobec 7,2 mln zł rok wcześniej.
Wpływ na poziom przychodów miała poprawa koniunktury w branży budowlano-montażowej w 2017 roku (+12,1% wg GUS). Na wzrost sprzedaży złożyły się również takie czynniki jak rozwój oferty produktowo-usługowej oraz rozwój sieci sprzedaży, w tym udana integracja i konsolidacja spółki Bargo przejętej w lutym ubiegłego roku.

– Za nami doskonały okres, w szczególności trzeci kwartał roku obrotowego, który sprzedażowo okazał się dla nas rekordowy. Dzięki temu powiększamy dynamicznie udział w rynku, przy zachowaniu satysfakcjonującej nas rentowności. Oczekujemy, że w niedługiej przyszłości będziemy poprawiać również zyskowność dzięki korzystnej koniunkturze i stopniowo rosnącemu popytowi. Rynek jest dosyć konkurencyjny, ale pozytywnie się na jego tle wyróżniamy, szczególnie jeśli chodzi o dynamiki wzrostu. Mamy olbrzymi potencjał, dlatego jestem dobrej myśli co do przyszłości Grodna – komentuje Andrzej Jurczak, prezes spółki.

Grupa Grodno to dziś 80 punktów sprzedaży zlokalizowanych w całej Polsce, w tym dziewięć oddziałów spółki zależnej Bargo na Mazowszu, pięć punktów El-Corte oraz 10 placówek w modelu franczyzowym.

Kolejne przejęcie na horyzoncie

Jednym z kluczowych obszarów rozwoju Grupy Grodno pozostają akwizycje. 13 lutego spółka poinformowała o ostatecznym rozliczeniu transakcji nabycia udziałów Bargo. W grudniu natomiast zarząd podpisał list intencyjny w sprawie kolejnego potencjalnego zakupu przedsiębiorstwa. W przypadku finalizacji transakcji, byłoby to już ósme przejęcie Grodna.

– Konsolidacja i integracja rynku poprzez akwizycje pozostaje jednym z naszych strategicznych kierunków rozwoju. Jest to również obszar, w którym po siedmiu przejęciach mamy już duże doświadczenie. Jako jedni z nielicznych w branży potrafimy skutecznie realizować kolejne akwizycje, a także szybko integrować nowe podmioty, uzyskując efekty synergii i dużą wartość dodaną dla całego biznesu. Można tu przywołać np. ostatnie udane wdrożenie sieci dziewięciu hurtowni Bargo, która doskonale zintegrowała się z naszym dotychczasowym biznesem – dodaje Andrzej Jurczak.

Rozwój oferty i usług dodatkowych

Akwizycje to jedna, ale nie jedyna droga do dalszego rozwoju giełdowego dystrybutora elektrotechniki. Spółka stawia też na rozwój oferty i specjalistycznych usług. Zgodnie ze strategią przedstawioną w sierpniu ubiegłego roku, w najbliższych kwartałach Grodno rozwijać będzie m. in. takie segmenty jak oświetlenie LED, fotowoltaika, elektronarzędzia, HVAC oraz markę własną, dążąc do zapewnienia jak najbardziej kompleksowej oferty dla klientów realizujących inwestycje budynkowe. Dużą uwagę spółka poświęca również najnowszym technologiom (automatyka budynkowa, przetwarzanie danych) oraz specjalistycznym usługom audytowym, projektowym i inżynieryjnym. Dynamicznie rozwija również internetowy kanał dystrybucji B2B, który do 2020 generować ma 35% skonsolidowanych przychodów grupy.

– Dobre wyniki finansowe oraz wieloletni, stabilny rozwój działalności potwierdzają naszą mocną pozycję rynkową i już dziś stawiają nas w czołówce krajowych dostawców kompleksowych rozwiązań i artykułów elektrotechnicznych. Spodziewamy się, że kontynuacja korzystnych tendencji w sprzyjających warunkach gospodarczych umożliwi nam wejście do grona trzech największych podmiotów z branży do 2020 roku – podsumowuje prezes Jurczak.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas