Facebook

Grodno rosło jak cała branża dystrybucyjna

W pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego 2018/19 (kwiecień grudzień 2018) skonsolidowane przychody Grodna wyniosły 368,6 mln zł i były wyższe rok do roku o 12,7%%. Grupa rosła więc w podobnym tempie jak cała branża dystrybucji materiałów elektrotechnicznych. Z danych SHE wynika bowiem, że od kwietnia do grudnia 2018 rynek hurtowy zwiększył obroty rok do roku o 13%.

Wzrost sprzedaży grupy Grodno był efektem stałego rozwoju działalności, w tym rozbudowy oferty produktowej i usługowej, a także konsolidacji danych spółek zależnych. Wpływ na sprzedaż miała również dobra koniunktura w branży budowlanej w całym 2018 roku, której utrzymanie się powinno korzystnie wpływać na sprzedaż grupy również w przyszłych okresach.

Skonsolidowany zysk netto Grodna wyniósł 6,9 mln zł i był niższy o 9%. Wpływ na to miały głównie koszty poniesione w trzecim kwartale roku obrotowego 2018/19 (październik-grudzień) w zakresie prowadzonych działań akwizycyjnych.

Zgodnie z realizowaną strategią, Grodno koncentruje się obecnie na zwiększaniu udziałów w rynku, co przekłada się na wysoki wzrost przychodów, jednak może mieć tymczasowy wpływ na marże i generować koszty związane z rozwojem. Ważnym wydarzeniem wpisującym się w działania skupione na zwiększaniu udziałów rynkowych był zakup spółki Magma, zrealizowany w grudniu ubiegłego roku.

– Jest to już ósme i największe do tej pory przejęcie w historii Grupy Grodno, w tym trzecia duża akwizycja firmy sieciowej. Podmiot ten prowadzi sieć ośmiu dobrze prosperujących hurtowni elektrotechnicznych, których włączenie do grupy oznacza istotne umocnienie naszej pozycji rynkowej pod kątem przychodów, a także wzrost naszej ogólnopolskiej sieci sprzedaży do 83 oddziałów. Obecnie trwają prace związane z integracją Magmy wewnątrz grupy, a jako że mamy w tym obszarze już duże doświadczenie, spodziewamy się, że proces ten przebiegnie bez komplikacji – informuje Andrzej Jurczak, prezes spółki Grodno.

W najbliższych czasie Grodno będzie kontynuować realizację strategii na lata 2017-2020, zakładającą m.in. dalszą rozbudowę grupy i konsolidację rynku, rozwój oferty specjalistycznych usług i asortymentu, zwiększanie sprzedaży w Internecie (B2B + B2C), a także budowę kompetencji w perspektywicznych obszarach automatyki budynkowej, przetwarzania danych i cyfryzacji.

Do tej pory z sukcesem realizowaliśmy nasze założenia strategiczne i m.in. dzięki temu oczekujemy, że bieżący rok obrotowy będzie jednym z najlepszych w historii Grodna – podsumowuje prezes.Grodno

Więcej aktualności

TIM: wysokie obroty, zysk wyższy o 357%

TIM: wysokie obroty, zysk wyższy o 357%

Grupa Kapitałowa TIM w I połowie 2021 r wygenerowała 602,4 mln…

Ponad 270 wystawców na Targach Energetab 2021

Ponad 270 wystawców na Targach Energetab 2021

Według informacji organizatorów blisko 8 tysięcy gości odwiedz…

Zarmen został właścicielem Elektrobudowy

Zarmen został właścicielem Elektrobudowy

Zarmen poinformował, że zawarł 14 września 2021 r. z syndykiem…

Konkurs Osobowość Roku 2021: rozpoczęto nabór zgłoszeń

Konkurs Osobowość Roku 2021: rozpoczęto nabór zgłoszeń

Można już nadsyłać zgłoszenia do 6. edycji Konkursu Osobowość …

Więcej aktualności

TIM: wysokie obroty, zysk wyższy o 357%

TIM: wysokie obroty, zysk wyższy o 357%

Grupa Kapitałowa TIM w I połowie 2021 r wygenerowała 602,4 mln zł przychodów ze sprzedaży (+22% r/r). Skonsolidowany zysk netto osiągnął ponad 43 mln zł, co oznacza wzrost o 357% r/r. Przychody ze sprzedaży TIM SA wzrosły w stosunku do I pó…

Ponad 270 wystawców na Targach Energetab 2021

Ponad 270 wystawców na Targach Energetab 2021

Według informacji organizatorów blisko 8 tysięcy gości odwiedziło zakończone 16 września Międzynarodowe Targi Energetyczne Energetab. Wśród ponad 270 wystawców dominowały krajowe przedsiębiorstwa. Zagrożenie epidemią niewątpliwie ograniczył…

Zarmen został właścicielem Elektrobudowy

Zarmen został właścicielem Elektrobudowy

Zarmen poinformował, że zawarł 14 września 2021 r. z syndykiem umowę sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa Elektrobudowa SA w upadłości. W wyniku tej transakcji, spółka Zarmen nabyła od syndyka zorganizowane części przedsiębi…

Konkurs Osobowość Roku 2021: rozpoczęto nabór zgłoszeń

Konkurs Osobowość Roku 2021: rozpoczęto nabór zgłoszeń

Można już nadsyłać zgłoszenia do 6. edycji Konkursu Osobowość Roku odbywającej się w roku 2021. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas Międzynarodowych Targów Elektrotechnika i Międzynarodowych Targów Światło w Warszawie. Konkurs ma n…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas