Facebook

Zysk Sonela mocno w górę

W 2018 roku Sonel zwiększył skonsolidowane przychody o 5% do 91,7 mln zł, natomiast skonsolidowany zysk netto poprawił się aż o 75% i wyniósł 7,7 mln zł. Ten rok ma być dla grupy okresem kolejnych wzrostów.

Na wyniki osiągnięte przez grupę składają się spółki: Foxytech, Sonel Instruments India Private Limited, Sonel Test and Measurement w USA oraz spółka matka Sonel. Ta ostatnia odpowiada za zdecydowaną większość wyników grupy. Jej obroty wyniosły w ubiegłym roku 87,8 mln zł (+3%) a zysk netto 6,3 mln zł (+25%).

Cały rok 2018 intensywnie pracowaliśmy nie tylko nad sprzedażą, ale także nad rozwojem nowych produktów. Nakłady na inwestycje, w szczególności na prace rozwojowe, przekroczyły kwotę 10,3 mln zł i były wyższe o 28 % od wydatków poniesionych w 2017 roku. Stanowi to około 10% przychodów i lokuje naszą spółkę w czołówce firm dynamicznie inwestujących w przyszłość. Efektem tych prac był szereg nowych konstrukcji i produktów wprowadzonych na rynek w 2018 roku, z miernikiem MPI 540 na czele. Przyrząd ten wyprzedza o krok całą światową konkurencję. Pracowaliśmy również nad uzyskaniem dofinansowania ze środków UE. Spółka podpisała umowy na cztery istotne projekty dotacyjne o wartości wsparcia w kwocie przekraczającej 12 mln zł. Środki te będą wykorzystane w latach następnych – informuje Krzysztof Wieczorkowski, prezes Sonela.

Spółki zależne działały na rynku w roku 2018 ze zmiennym szczęściem. Najlepsze perspektywy wypracował Foxytech , który po okresie rozwijania działalności w zakresie inteligentnego domu i miernika środowiskowego pyłków zawieszonych zdobył kontrakt na współpracę z Grupą Tauron w zakresie dostaw liczników energii elektrycznej.

Realizacja tych dostaw powinna zapewnić osiągnięcie dobrych wyników w roku bieżącym. Spółka ta rozwija szereg kontaktów biznesowych z firmami chińskimi w celu pozyskania najnowszych technologii dostępnych na rynku chińskim w dziedzinie Smart Metering. Ambicją tej spółki jest zaistnienie na rynku, jako dostawca rozwiązań inteligentnej transmisji danych pomiarowych – dodaje prezes.

Spółka Sonel Instruments India Private Limited mimo osiągniętej straty, coraz poważniej angażuje się w różne przedsięwzięcia handlowe na tamtejszym rynku i notuje zadowalający poziom obrotów. Natomiast spółka Sonel Test and Measurement w USA nie zrealizowała swoich zadań biznesowych generując dużą stratę w wysokości ponad 3 mln zł. W związku z powyższym zarząd Sonela zdecydował się na restrukturyzację tego podmiotu w celu ograniczenia kosztów działalności.

W tym roku Sonel nie planuje kolejnych akwizycji. Celem głównym jest opanowanie strat spółek zależnych i poprawa ich efektywności.

Jako grupa zamierzamy skupić się na optymalnym wykorzystaniu potencjału, jaki daje nam bogaty program inwestycyjny oraz obecność na wielu światowych rynkach, a także współpraca z parterami w kierunku pozyskania ciekawych i dochodowych produktów. Spodziewamy się, że koniunktura na rynku nie będzie słabsza niż w minionym roku, a przyszłe wyniki powinny być lepsze niż osiągnięte w 2018. Perspektywy na rok 2019 są dobre. Rynek wydaje się bardziej przewidywalny a spółka posiada wystarczającą płynność – podsumowuje prezes Wieczorkowski.

Więcej aktualności

Międzynarodowy Dzień Elektryka 2020

Międzynarodowy Dzień Elektryka 2020

10 czerwca, począwszy od 1986 roku obchodzony jest Międzynarod…

Sonel potroił zysk netto

Sonel potroił zysk netto

W pierwszym kwartale 2020 przychody Grupy Sonel wyniosły 32,3 …

Bosch umacnia pozycję w Polsce

Bosch umacnia pozycję w Polsce

Bosch osiągnął w Polsce w 2019 roku skonsolidowany obrót w wys…

Photon Energy zamierza przejść na rynek główny GPW

Photon Energy zamierza przejść na rynek główny GPW

Photon Energy zamierza przenieść notowania akcji z NewConnect …

Więcej aktualności

Międzynarodowy Dzień Elektryka 2020

Międzynarodowy Dzień Elektryka 2020

10 czerwca, począwszy od 1986 roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Elektryka. Dzień ten jest świętem wszystkich inżynierów, techników i innych profesjonalistów zajmujących się szeroko pojętą dziedziną elektryki, a także przyjaciół i so…

Sonel potroił zysk netto

Sonel potroił zysk netto

W pierwszym kwartale 2020 przychody Grupy Sonel wyniosły 32,3 mln zł wobec 23,7 mln zł przed rokiem. Skonsolidowany zysk netto zamknął się w kwocie 4,66 mln zł, co jest wynikiem trzykrotnie wyższym niż po trzech miesiącach roku 2019 (1,56 m…

Bosch umacnia pozycję w Polsce

Bosch umacnia pozycję w Polsce

Bosch osiągnął w Polsce w 2019 roku skonsolidowany obrót w wysokości ponad 5,6 mld zł (1,3 mld euro), co oznacza 3-procentowy wzrost w porównaniu do roku poprzedzającego. Obroty netto Grupy Bosch w naszym kraju, z uwzględnieniem sprzedaży s…

Photon Energy zamierza przejść na rynek główny GPW

Photon Energy zamierza przejść na rynek główny GPW

Photon Energy zamierza przenieść notowania akcji z NewConnect na rynek regulowany GPW w Warszawie, a także wejść na główny parkiet giełdowy w Czechach, tj. Praską Giełdę Papierów Wartościowych, zmieniając rynek obrotu z Free Market. Ponadto…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas