Facebook

Elektrobudowa stabilizuje finanse

Elektrobudowa podpisała 31 lipca umowę zmieniającą do umowy z instytucjami finansującymi działalność spółki (umowa standstill), obowiązującą obecnie do 17 września. Na mocy najnowszego porozumienia Elektrobudowa zobowiązała się, że do 20 sierpnia potencjalny inwestor przedstawi parametry i warunki dokapitalizowania, a do 30 sierpnia spółka uzgodni z bankami i ubezpieczycielami długoterminową strukturę finansowania.

Do umowy zmieniającej przystąpiły lub złożyły stosowne oświadczenie wszystkie instytucje finansujące spółkę, banki: Bank Handlowy, mBank, ING Bank Śląski, Haitong Bank, BNP Paribas Polska oraz ubezpieczyciele: Vienna Insurance Group, PZU, KUKE, TUiR Allianz Polska, Euler Hermes i AXA Ubezpieczenia TUiR. Banki PKO BP i PEKAO oraz ubezpieczyciele Generali i Wiener posiadają ze spółką odrębne porozumienia. Pierwotna umowa standstill obejmowała wszystkie powyżej wskazane instytucje finansujące i została zawarta 28 maja, najpierw z bankami, a w kolejnych turach przystąpili do niej również ubezpieczyciele.

Pod koniec lipca zarząd Elektrobudowy (po analizie sytuacji finansowej spółki oraz uwarunkowań finansowych, w tym potencjału wsparcia ze strony instytucji obecnie finansujących spółkę, a także podmiotów spoza tego grona) podjął decyzję o kontynuacji analiz wybranych opcji finansowania, w tym: przeprowadzenia emisji akcji, zgodnie z uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 13 czerwca, rozpoczęcia procesu pozyskania inwestora branżowego i przeprowadzenia kolejnej emisji akcji skierowanej do niego, pozyskania finansowania dłużnego oraz podjęcia działań w obszarze uzyskania wolnych limitów gwarancyjnych na satysfakcjonującym poziomie.

W wyniku tych analiz zarząd Elektrobudowy zdecydował 1 sierpnia o zamiarze zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w porządku którego znajdzie się punkt dotyczący podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji w przedziale od 32% do 66% udziału w podwyższonym o tę emisję kapitale zakładowym.

– Jesteśmy zainteresowani przeprowadzeniem sprawnego i transparentnego procesu, biorącego oczywiście pod uwagę interes dotychczasowych akcjonariuszy. Nową emisję akcji serii F planujemy skierować do inwestora lub inwestorów branżowych lub finansowych. Emisja akcji serii F do 66% podwyższonego kapitału zakładowego jest jedną z dostępnych opcji finansowania działalności spółki. NWZ zostanie zwołane w najbliższym czasie, a w projektach uchwał znajdą się dodatkowe szczegóły na temat planowanej nowej emisji akcji. Podejmowane przez nas działania stanowią konsekwentną realizację, uzgodnionego z interesariuszami, planu stabilizacji finansowej spółki – oznajmia Jacek Podgórski, prezes Elektrobudowy.

Elektrobudowa równolegle prowadzi prace związane z realizacją uchwały ZWZ z 13 czerwca, dotyczącej emisji akcji serii E do 20% kapitału zakładowego. ZWZ Elektrobudowy podjęło wówczas uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 20% istniejącego kapitału, czyli do blisko 1,9 mln zł, poprzez emisję do 949 520 nowych akcji serii E. Cena emisyjna akcji zostanie ustalona przez radę nadzorczą spółki i nie może być niższa więcej niż o 5% od średniej ceny z jednego miesiąca poprzedzającego dzień rozpoczęcia budowy księgi popytu. Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej wyłącznie do wybranych inwestorów, którzy zostali wskazani przez zarząd spółki, z zachowaniem prawa pierwszeństwa. Możliwość skorzystania z prawa pierwszeństwa w objęciu akcji mają inwestorzy posiadający co najmniej 0,5% głosów w spółce na dzień 31 lipca.

– Pozyskane z obu emisji środki pozwolą zwiększyć niezbędny kapitał obrotowy, konieczny do płynnego finansowania bieżącej działalności, ustabilizowania współpracy z dostawcami i podwykonawcami oraz poprawią wskaźniki płynności, co jest oczekiwane przez otoczenie spółki. Środki z emisji pozwolą także zwiększyć potencjał spółki w pozyskiwaniu nowych wyselekcjonowanych kontraktów z satysfakcjonującymi marżami. Jesteśmy w kontakcie z interesariuszami spółki. Uzgadniamy z nimi optymalną dla wszystkich stron strukturę finansowania, a planowane emisje akcji są jednym z elementów uzgodnień z instytucjami finansującymi. Prowadząc rozmowy widzimy wśród naszych partnerów zrozumienie i chęć współpracy, czego przykładem jest kolejne porozumienie z instytucjami finansującymi. Wszyscy działamy w przekonaniu, że Elektrobudowa jest cennym aktywem o unikalnych w naszym regionie kompetencjach i mimo obecnych zawirowań zdołamy wypracować rozwiązanie, które pozwoli na przywrócenie spółce stabilności finansowej – podsumowuje prezes.

Więcej aktualności

LUG notuje wzrost sprzedaży i zamienia stratę w zysk

LUG notuje wzrost sprzedaży i zamienia stratę w zysk

Według szacunków sprzedaż Grupy LUG wzrosła w pierwszym półroc…

Konkurs Osobowość Roku 2020

Konkurs Osobowość Roku 2020

Kapituła Konkursu Osobowość Roku rozpoczęła przyjmowanie zgłos…

Rekordowy lipiec TIM-u

Rekordowy lipiec TIM-u

Ze wstępnych szacunków wynika, że przychody TIM-u wyniosły w l…

Rexel mocno odczuł skutki pandemii

Rexel mocno odczuł skutki pandemii

W drugim kwartale sprzedaż Rexela była o ponad 19% niższa niż …

Więcej aktualności

LUG notuje wzrost sprzedaży i zamienia stratę w zysk

LUG notuje wzrost sprzedaży i zamienia stratę w zysk

Według szacunków sprzedaż Grupy LUG wzrosła w pierwszym półroczu 2020 o 9,3% do ponad 90 mln zł. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 4,6 mln zł, wobec 0,75 mln zł straty, jaką zielonogórski producent systemowych rozwiązań z zakresu profesjona…

Konkurs Osobowość Roku 2020

Konkurs Osobowość Roku 2020

Kapituła Konkursu Osobowość Roku rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do jego 5. edycji odbywającej się w 2020 roku. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas Międzynarodowych Targów Elektrotechnika i Międzynarodowych Targów Światło w Warszawie…

Rekordowy lipiec TIM-u

Rekordowy lipiec TIM-u

Ze wstępnych szacunków wynika, że przychody TIM-u wyniosły w lipcu 2020 roku rekordowe 86,3 mln zł, a więc aż o 19,7% w analogicznym miesiącu roku ubiegłego. Skumulowane obroty za okres styczeń-lipiec 2020 osiągnęły poziom 520,5 mln zł, czy…

Rexel mocno odczuł skutki pandemii

Rexel mocno odczuł skutki pandemii

W drugim kwartale sprzedaż Rexela była o ponad 19% niższa niż przed rokiem. Narastająco po sześciu miesiącach obroty zmniejszyły się o 11%. Skutki pandemii COVID-19 spółka odczuła mocno m.in. na rodzimym francuskim rynku. Przychody Grup…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas