Facebook

Elektrobudowa i Orlen zdecydowały się na arbitraż

Elektrobudowa oraz PKN Orlen zawarły 8 listopada dwa porozumienia. Pierwsze dotyczy poddania wszystkich sporów wynikających z realizacji instalacji Metatezy rozstrzygnięciu sądowi polubownemu. W drugim strony postanowiły o zwolnieniu na rzecz Elektrobudowy części uprzednio zatrzymanej kwoty przez PKN Orlen w łącznej kwocie 14,6 mln zł oraz 2,9 mln euro

Zapis na sąd polubowny poddaje spory i roszczenia powstałe w związku z realizacją umowy z 1 sierpnia 2016 roku o projektowanie, dostawę oraz budowę w systemie „pod klucz” instalacji Metatezy w Zakładzie Produkcyjnym Orlenu w Płocku pod rozstrzygnięcie przez Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie. Miejscem arbitrażu będzie Warszawa.

Zgodnie z treścią porozumienia, intencją stron jest rozstrzygnięcie sporów w możliwie szybkim czasie bez szkody dla jakości tego rozstrzygnięcia. Zamiarem Orlenu i Elektrobudowy jest zamknięcie wszystkich sporów w postępowaniu arbitrażowym, w tym związanych z naliczonymi przez PKN Orlen karami umownymi.

Rozliczenie kontraktu w formie arbitrażu to bardzo dobre rozwiązanie, korzystne dla obu stron. Postępowanie w sądzie arbitrażowym jest zdecydowanie krótsze niż w sądach powszechnych. Strony wyrażają wolę współpracy celem przeprowadzenia całego postępowania już w perspektywie roku, gdy tymczasem w sądach powszechnych podobne sprawy toczą się zazwyczaj kilka lat. Intencją Elektrobudowy, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, jest doprowadzenie do całościowego i polubownego rozstrzygnięcia – oznajmia Jacek Podgórski, prezes Elektrobudowy.

Katowicka spóła przewiduje, że rozstrzygnięcie przed Sądem Arbitrażowym nastąpi w ciągu roku od wszczęcia postępowania. Postępowanie arbitrażowe jest jednoinstancyjne.

Również 8 listopada Orlen i Elektrobudowa zawarły porozumienie w sprawie zwolnienia zatrzymanej części wynagrodzenia z umowy dotyczącej instalacji Metatezy w Zakładzie Produkcyjnym Orlenu w Płocku. Porozumienie przewiduje zwolnienie zatrzymanej części wynagrodzenia w wysokości około 14,63 mln zł oraz 2,94 mln euro. Zwolnienie środków w kwocie około 6,58 mln zł oraz około 2,94 mln euro nastąpi nie wcześniej niż w terminie siedmiu dni roboczych po przedłożeniu przez spółkę gwarancji należytego wykonania na okres gwarancji obowiązującej dla prac zrealizowanych w ramach umowy. Pozostała część kwoty objętej porozumieniem będzie, w dalszej kolejności, wypłacana częściowo, każdorazowo po przedstawieniu przez Elektrobudowę wskazanych w porozumieniu dokumentów rozliczeń związanych z realizacją kontraktu.

Zawarcie porozumienia z PKN Orlen o zwolnieniu zatrzymanej części wynagrodzenia stanowi jeden z istotnych elementów negocjowanej obecnie przez Elektrobudowę z instytucjami finansującymi docelowej umowy ws. restrukturyzacji finansowania. Dla stron z kolei, oba porozumienia mają istotne znaczenie w świetle dotychczasowej oraz przyszłej współpracy.

Więcej aktualności

Apator Elkomtech przejmie dział informatyki Atrem

Apator Elkomtech przejmie dział informatyki Atrem

29 września br. Apator Elkomtech SA (spółka zależna Apator SA)…

Targi Automatica 2020 zostały odwołane

Targi Automatica 2020 zostały odwołane

Zaplanowane na 8–11 grudnia 2020 roku, odbywające się w Monach…

ML System otrzyma 88,5 mln zł na rozwój projektu „Active Glass”

ML System otrzyma 88,5 mln zł na rozwój projektu „Active…

ML System otrzyma od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczoś…

Forum Techniki Świetlnej LUMENtech

Forum Techniki Świetlnej LUMENtech

25 listopada 2020 roku, w Centrum Targowo Konferencyjnym Expo …

Więcej aktualności

Apator Elkomtech przejmie dział informatyki Atrem

Apator Elkomtech przejmie dział informatyki Atrem

29 września br. Apator Elkomtech SA (spółka zależna Apator SA) zawarła przedwstępną umowę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) spółki Atrem SA obejmującej działalność w zakresie IT. Wartość ZCP określono w umowie na około 4 …

Targi Automatica 2020 zostały odwołane

Targi Automatica 2020 zostały odwołane

Zaplanowane na 8–11 grudnia 2020 roku, odbywające się w Monachium, Międzynarodowe Targi Automatyki Automatica 2020 zostały odwołane - głównie ze względu na obowiązujące ograniczenia w podróżowaniu po Europie związane z pandemią koronawirusa…

ML System otrzyma 88,5 mln zł na rozwój projektu „Active Glass”

ML System otrzyma 88,5 mln zł na rozwój projektu „Active…

ML System otrzyma od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) 88,5 mln zł dofinansowania na rozwój strategicznego projektu „Active Glass”. - Przyznany grant ma fundamentalne znaczenie dla realizacji celów przedstawionych w nied…

Forum Techniki Świetlnej LUMENtech

Forum Techniki Świetlnej LUMENtech

25 listopada 2020 roku, w Centrum Targowo Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu, odbędzie się Forum Techniki Świetlnej LUMENtech 2020. Partnerem wydarzenia będzie Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego „Pol-lighting”. Podczas Forum…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas