Facebook

Elektrobudowa i Orlen zdecydowały się na arbitraż

Elektrobudowa oraz PKN Orlen zawarły 8 listopada dwa porozumienia. Pierwsze dotyczy poddania wszystkich sporów wynikających z realizacji instalacji Metatezy rozstrzygnięciu sądowi polubownemu. W drugim strony postanowiły o zwolnieniu na rzecz Elektrobudowy części uprzednio zatrzymanej kwoty przez PKN Orlen w łącznej kwocie 14,6 mln zł oraz 2,9 mln euro

Zapis na sąd polubowny poddaje spory i roszczenia powstałe w związku z realizacją umowy z 1 sierpnia 2016 roku o projektowanie, dostawę oraz budowę w systemie „pod klucz” instalacji Metatezy w Zakładzie Produkcyjnym Orlenu w Płocku pod rozstrzygnięcie przez Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie. Miejscem arbitrażu będzie Warszawa.

Zgodnie z treścią porozumienia, intencją stron jest rozstrzygnięcie sporów w możliwie szybkim czasie bez szkody dla jakości tego rozstrzygnięcia. Zamiarem Orlenu i Elektrobudowy jest zamknięcie wszystkich sporów w postępowaniu arbitrażowym, w tym związanych z naliczonymi przez PKN Orlen karami umownymi.

Rozliczenie kontraktu w formie arbitrażu to bardzo dobre rozwiązanie, korzystne dla obu stron. Postępowanie w sądzie arbitrażowym jest zdecydowanie krótsze niż w sądach powszechnych. Strony wyrażają wolę współpracy celem przeprowadzenia całego postępowania już w perspektywie roku, gdy tymczasem w sądach powszechnych podobne sprawy toczą się zazwyczaj kilka lat. Intencją Elektrobudowy, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, jest doprowadzenie do całościowego i polubownego rozstrzygnięcia – oznajmia Jacek Podgórski, prezes Elektrobudowy.

Katowicka spóła przewiduje, że rozstrzygnięcie przed Sądem Arbitrażowym nastąpi w ciągu roku od wszczęcia postępowania. Postępowanie arbitrażowe jest jednoinstancyjne.

Również 8 listopada Orlen i Elektrobudowa zawarły porozumienie w sprawie zwolnienia zatrzymanej części wynagrodzenia z umowy dotyczącej instalacji Metatezy w Zakładzie Produkcyjnym Orlenu w Płocku. Porozumienie przewiduje zwolnienie zatrzymanej części wynagrodzenia w wysokości około 14,63 mln zł oraz 2,94 mln euro. Zwolnienie środków w kwocie około 6,58 mln zł oraz około 2,94 mln euro nastąpi nie wcześniej niż w terminie siedmiu dni roboczych po przedłożeniu przez spółkę gwarancji należytego wykonania na okres gwarancji obowiązującej dla prac zrealizowanych w ramach umowy. Pozostała część kwoty objętej porozumieniem będzie, w dalszej kolejności, wypłacana częściowo, każdorazowo po przedstawieniu przez Elektrobudowę wskazanych w porozumieniu dokumentów rozliczeń związanych z realizacją kontraktu.

Zawarcie porozumienia z PKN Orlen o zwolnieniu zatrzymanej części wynagrodzenia stanowi jeden z istotnych elementów negocjowanej obecnie przez Elektrobudowę z instytucjami finansującymi docelowej umowy ws. restrukturyzacji finansowania. Dla stron z kolei, oba porozumienia mają istotne znaczenie w świetle dotychczasowej oraz przyszłej współpracy.

Więcej aktualności

Apator ma nowego prezesa

Apator ma nowego prezesa

Mirosław Klepacki zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa spół…

Ruszyła 3. edycja kampanii edukacyjnej ElektroEko

Ruszyła 3. edycja kampanii edukacyjnej ElektroEko

Już po raz trzeci wystartowała publiczna kampania edukacyjna „…

Apator: stabilne przychody, rosnący eksport

Apator: stabilne przychody, rosnący eksport

Po trzech kwartałach 2021 roku skonsolidowane przychody Grupy …

Signify otwiera kolejny zakład w Pile

Signify otwiera kolejny zakład w Pile

Firma Signify oficjalnie uruchomiła 17 listopada czwarty zakła…

Więcej aktualności

Apator ma nowego prezesa

Apator ma nowego prezesa

Mirosław Klepacki zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa spółki Apator. W komunikacie podano, iż rezygnacja wynika z przyczyn osobistych i została złożona ze skutkiem na dzień 24 listopada 2021 r. Nowym prezesem został Arkadiusz Chmielewsk…

Ruszyła 3. edycja kampanii edukacyjnej ElektroEko

Ruszyła 3. edycja kampanii edukacyjnej ElektroEko

Już po raz trzeci wystartowała publiczna kampania edukacyjna „Już nie świeci? Oddaj do elektrośmieci”, której inicjatorem jest ElektroEko – największa w Polsce organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Celem akcji jest ed…

Apator: stabilne przychody, rosnący eksport

Apator: stabilne przychody, rosnący eksport

Po trzech kwartałach 2021 roku skonsolidowane przychody Grupy Apator są zbliżone do ubiegłorocznych i wynoszą 702 mln PLN, przy dynamicznym wzroście obrotów w segmencie Woda i Ciepło (+27% r/r), wyższej sprzedaży w Gazie (+3% r/r) i niższyc…

Signify otwiera kolejny zakład w Pile

Signify otwiera kolejny zakład w Pile

Firma Signify oficjalnie uruchomiła 17 listopada czwarty zakład w Pile, w którym produkowane są oprawy profesjonalne. Zakład jest gotowy na montaż ponad 1600 różnych produktów z profesjonalnego portfolio. Nowy Zakład Opraw Oświetleniowyc…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas