Facebook

Elektrobudowa i Orlen zdecydowały się na arbitraż

Elektrobudowa oraz PKN Orlen zawarły 8 listopada dwa porozumienia. Pierwsze dotyczy poddania wszystkich sporów wynikających z realizacji instalacji Metatezy rozstrzygnięciu sądowi polubownemu. W drugim strony postanowiły o zwolnieniu na rzecz Elektrobudowy części uprzednio zatrzymanej kwoty przez PKN Orlen w łącznej kwocie 14,6 mln zł oraz 2,9 mln euro

Zapis na sąd polubowny poddaje spory i roszczenia powstałe w związku z realizacją umowy z 1 sierpnia 2016 roku o projektowanie, dostawę oraz budowę w systemie „pod klucz” instalacji Metatezy w Zakładzie Produkcyjnym Orlenu w Płocku pod rozstrzygnięcie przez Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie. Miejscem arbitrażu będzie Warszawa.

Zgodnie z treścią porozumienia, intencją stron jest rozstrzygnięcie sporów w możliwie szybkim czasie bez szkody dla jakości tego rozstrzygnięcia. Zamiarem Orlenu i Elektrobudowy jest zamknięcie wszystkich sporów w postępowaniu arbitrażowym, w tym związanych z naliczonymi przez PKN Orlen karami umownymi.

Rozliczenie kontraktu w formie arbitrażu to bardzo dobre rozwiązanie, korzystne dla obu stron. Postępowanie w sądzie arbitrażowym jest zdecydowanie krótsze niż w sądach powszechnych. Strony wyrażają wolę współpracy celem przeprowadzenia całego postępowania już w perspektywie roku, gdy tymczasem w sądach powszechnych podobne sprawy toczą się zazwyczaj kilka lat. Intencją Elektrobudowy, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, jest doprowadzenie do całościowego i polubownego rozstrzygnięcia – oznajmia Jacek Podgórski, prezes Elektrobudowy.

Katowicka spóła przewiduje, że rozstrzygnięcie przed Sądem Arbitrażowym nastąpi w ciągu roku od wszczęcia postępowania. Postępowanie arbitrażowe jest jednoinstancyjne.

Również 8 listopada Orlen i Elektrobudowa zawarły porozumienie w sprawie zwolnienia zatrzymanej części wynagrodzenia z umowy dotyczącej instalacji Metatezy w Zakładzie Produkcyjnym Orlenu w Płocku. Porozumienie przewiduje zwolnienie zatrzymanej części wynagrodzenia w wysokości około 14,63 mln zł oraz 2,94 mln euro. Zwolnienie środków w kwocie około 6,58 mln zł oraz około 2,94 mln euro nastąpi nie wcześniej niż w terminie siedmiu dni roboczych po przedłożeniu przez spółkę gwarancji należytego wykonania na okres gwarancji obowiązującej dla prac zrealizowanych w ramach umowy. Pozostała część kwoty objętej porozumieniem będzie, w dalszej kolejności, wypłacana częściowo, każdorazowo po przedstawieniu przez Elektrobudowę wskazanych w porozumieniu dokumentów rozliczeń związanych z realizacją kontraktu.

Zawarcie porozumienia z PKN Orlen o zwolnieniu zatrzymanej części wynagrodzenia stanowi jeden z istotnych elementów negocjowanej obecnie przez Elektrobudowę z instytucjami finansującymi docelowej umowy ws. restrukturyzacji finansowania. Dla stron z kolei, oba porozumienia mają istotne znaczenie w świetle dotychczasowej oraz przyszłej współpracy.

Więcej aktualności

SLV przejmuje Spotline

SLV przejmuje Spotline

Niemieckie przedsiębiorstwo SLV, dostawca produktów i rozwiąza…

W.EG Polska łączy się z Kaczmarek Electric

W.EG Polska łączy się z Kaczmarek Electric

14 stycznia 2021 roku podpisana została umowa pomiędzy W.EG Po…

Teledyne przejmuje Flir Systems

Teledyne przejmuje Flir Systems

Teledyne Technologies Incorporated oraz Flir Systems podpisały…

Targi Automaticon, Światło i Elektrotechnika w jednym terminie

Targi Automaticon, Światło i Elektrotechnika w jednym terminie

Przedstawiciele Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowego In…

Więcej aktualności

SLV przejmuje Spotline

SLV przejmuje Spotline

Niemieckie przedsiębiorstwo SLV, dostawca produktów i rozwiązań oświetleniowych, przejęło polską firmę Spotline od jej poprzednich udziałowców. Przejęcie Spotline pozwoli przekształcić partnera SLV w spółkę zależną na kluczowym dla firmy ry…

W.EG Polska łączy się z Kaczmarek Electric

W.EG Polska łączy się z Kaczmarek Electric

14 stycznia 2021 roku podpisana została umowa pomiędzy W.EG Polska oraz Kaczmarek Electric SA, w wyniku której powstanie jedna z największych sieci dystrybucji artykułów elektrotechnicznych w Polsce. W ramach transakcji firma Wurth Elect…

Teledyne przejmuje Flir Systems

Teledyne przejmuje Flir Systems

Teledyne Technologies Incorporated oraz Flir Systems podpisały 4 stycznia umowę przejęcia Flir. Wartość transakcji wynosi około 8 miliardów USD. Połączenie dwóch firm planowane jest na połowę roku. Zgodnie z warunkami umowy, akcjonariusz…

Targi Automaticon, Światło i Elektrotechnika w jednym terminie

Targi Automaticon, Światło i Elektrotechnika w jednym terminie

Przedstawiciele Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP oraz Agencji SOMA postanowili zorganizować w jednym czasie: 26. Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów Automaticon 2021, 19. Międzynarodowe…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas