Facebook

Apator ze wzrostem obrotów i niższym zyskiem

Po dziewięciu miesiącach tego roku przychody Grupy Apator zwiększyły się o 7,2%. Wyższe obroty wypracowano zarówno w kraju (+3,4%), jak i zagranicą (+11,6%). Zysk netto po trzech kwartałach 2019 wyniósł 45,4 mln zł, co oznacza spadek rok do roku o 16,5%.

W trzecim kwartale przychody ze sprzedaży Grupy Apator osiągnęły poziom 220,5 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 7,8%, głównie za sprawą zwiększonych przychodów kwartał do kwartału w segmencie Gaz, zarówno w kraju, jak i w eksporcie oraz wysokiej dynamiki sprzedaży krajowej w segmencie Woda i Ciepło. Poza segmentem Gaz, który zanotował poprawę rentowności na wszystkich poziomach wyników w efekcie wysokiego wzrostu sprzedaży (zwiększenie obrotów o 55,4% kwartał do kwartału), pozostałe segmenty operacyjne w omawianym okresie osiągnęły nieco słabsze wyniki. To efekt m.in. wymagającej sytuacji rynkowej, presji ze strony konkurencji oraz kosztów – głównie płac – i spadających cen wyrobów. Ponadto, w rezultacie sprzedaży mniej korzystnego miksu produktowego (przy jednocześnie wyższych kosztach wytworzenia), marże zysków na poszczególnych poziomach skonsolidowanego rachunku wyników ukształtowały się poniżej oczekiwań.

Wyniki po trzech kwartałach

W ujęciu narastającym, po dziewięciu miesiącach 2019 roku grupa umocniła swoją pozycję na rynku dzięki wzrostowi przychodów ze sprzedaży o 7,2%, w efekcie poprawy sprzedaży produktów i usług w segmentach Gaz oraz Woda i Ciepło. Przychody w segmencie Energii Elektrycznej zostały utrzymane na zbliżonym poziomie rok do roku – mimo trudnej sytuacji rynkowej.

– Sektor energetyczny jest obszarem silnie uregulowanym, podlegającym dynamicznym zmianom technologii, fluktuacjom na rynku surowców i materiałów oraz silnej presji cenowej, zwłaszcza ze strony producentów azjatyckich. Na działalności grupy istotnie waży także kondycja klientów z obszaru utilities – słabsze wyniki spółek energetycznych przekładają się na zmniejszenie popytu, przesunięcia w harmonogramach realizacji zamówień oraz niższy poziom inwestycji w infrastrukturę sieci, nowe technologie i innowacje – oznajmia Mirosław Klepacki, prezes Apatora.

W okresie od stycznia do września 2019 zysk netto wyniósł 45,4 mln zł, co w porównaniu z 54,3 mln zł rok wcześniej oznacza spadek o 16,5%.

Sprzedaż w poszczególnych segmentach

W ciągu dziewięciu miesięcy tego roku w segmencie Energia Elektryczna grupa zanotowała wzrost sprzedaży o 3,3% do 279,6 mln zł. Wiązał się on z wyższymi obrotami w linii liczników energii elektrycznej, zarówno w eksporcie, jak i na rynku krajowym. W eksporcie wzrost wyniósł 27% rok do roku dzięki m.in. dużym dostawom liczników elektronicznych na rynek niemiecki oraz liczników indukcyjnych na rynki belgijski i austriacki. W Polsce dynamika przychodów osiągnęła poziom 10% w wyniku większej sprzedaży liczników energii elektrycznej oraz realizacji usług energetycznych na rzecz kluczowych OSD przy jednocześnie niższej sprzedaży w pozostałych liniach biznesowych.

W segmencie Gaz odnotowano zdecydowany wzrost (o 29%) w wyniku zarówno wyższego eksportu (o 26% – duże dostawy gazomierzy inteligentnych do Holandii, Wielkiej Brytanii oraz Belgii, a także gazomierzy z liczydłem mechanicznym na rynek niemiecki), jak i zdecydowanie wyższej sprzedaży w kraju (wzrost o 46% wynikający ze sprzedaży gazomierzy mieszkaniowych z liczydłem mechanicznym w ramach kontraktu z Polską Spółką Gazownictwa).

Segment Woda i Ciepło odnotował wzrost o 4,7%. Tu poprawa wynika z wyższej o 16% sprzedaży krajowej m.in. dzięki realizacji dużych dostaw wodomierzy z nakładkami radiowymi do spółdzielni mieszkaniowych oraz wodomierzy domowych dla przedsiębiorstw komunalnych i firm wodociągowych) przy równoczesnym obniżeniu poziomu eksportu.

Korekta prognoz

W dniu 6 listopada zarząd Apatora poinformował o szacunkowych wynikach, które grupa planuje osiągnąć w 2019 roku. Skorygowane plany zakładają wypracowanie 877 mln zł przychodów i 67 mln zł zysku netto. Wcześniejsza prognoza mówiła o obrotach na poziomie 880-920 mln zł i wyniku netto w przedziale 72-75 mln zł.
Nasze oczekiwania w odniesieniu do wyników finansowych 2019 roku były większe. Niemniej, wzrost sprzedaży Grupy Apator, wobec obecnych, wymagających uwarunkowań biznesowych, jest dowodem ugruntowanej pozycji spółki na rynku i efektem długoletniej pracy oraz trwałych relacji z klientami. Jednocześnie wobec rosnących kosztów pracy i spadających marż, które znacząco wpływają na obniżenie rentowności grupy, wdrażamy inicjatywy strategiczne (m.in. nowe technologie komunikacyjne) oraz realizujemy działania optymalizacyjne, które pozwolą nam zwiększać skalę działania, przy jednoczesnej poprawie efektywności i obniżaniu kosztów działalności m.in. poprzez automatyzację i robotyzację procesów, a także konsolidację działań i spółek w ramach segmentów. Tu przykładem może być połączenie spółek Apator Elkomtech i Apator Control – podsumowuje prezes Apatora.

Więcej aktualności

Międzynarodowy Dzień Elektryka 2020

Międzynarodowy Dzień Elektryka 2020

10 czerwca, począwszy od 1986 roku obchodzony jest Międzynarod…

Sonel potroił zysk netto

Sonel potroił zysk netto

W pierwszym kwartale 2020 przychody Grupy Sonel wyniosły 32,3 …

Bosch umacnia pozycję w Polsce

Bosch umacnia pozycję w Polsce

Bosch osiągnął w Polsce w 2019 roku skonsolidowany obrót w wys…

Photon Energy zamierza przejść na rynek główny GPW

Photon Energy zamierza przejść na rynek główny GPW

Photon Energy zamierza przenieść notowania akcji z NewConnect …

Więcej aktualności

Międzynarodowy Dzień Elektryka 2020

Międzynarodowy Dzień Elektryka 2020

10 czerwca, począwszy od 1986 roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Elektryka. Dzień ten jest świętem wszystkich inżynierów, techników i innych profesjonalistów zajmujących się szeroko pojętą dziedziną elektryki, a także przyjaciół i so…

Sonel potroił zysk netto

Sonel potroił zysk netto

W pierwszym kwartale 2020 przychody Grupy Sonel wyniosły 32,3 mln zł wobec 23,7 mln zł przed rokiem. Skonsolidowany zysk netto zamknął się w kwocie 4,66 mln zł, co jest wynikiem trzykrotnie wyższym niż po trzech miesiącach roku 2019 (1,56 m…

Bosch umacnia pozycję w Polsce

Bosch umacnia pozycję w Polsce

Bosch osiągnął w Polsce w 2019 roku skonsolidowany obrót w wysokości ponad 5,6 mld zł (1,3 mld euro), co oznacza 3-procentowy wzrost w porównaniu do roku poprzedzającego. Obroty netto Grupy Bosch w naszym kraju, z uwzględnieniem sprzedaży s…

Photon Energy zamierza przejść na rynek główny GPW

Photon Energy zamierza przejść na rynek główny GPW

Photon Energy zamierza przenieść notowania akcji z NewConnect na rynek regulowany GPW w Warszawie, a także wejść na główny parkiet giełdowy w Czechach, tj. Praską Giełdę Papierów Wartościowych, zmieniając rynek obrotu z Free Market. Ponadto…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas