Facebook

Elektrobudowa z tymczasowym nadzorcą sądowym

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód 10 grudnia postanowił ustanowić tymczasowego nadzorcę sądowego Elektrobudowy oraz zobowiązał go do sporządzenia i złożenia sprawozdania ze stanu finansowego i majątkowego katowickiej spółki. Postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości Elektrobudowy toczy się z wniosku jej wierzyciela – spółki Technik Polska, którego wierzytelność wobec Elektrobudowy ma charakter sporny.

Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego jest jednym z instrumentów dostępnych sądowi w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości spółki, przy czym nie przesądza to o zasadności wniosku o ogłoszenie upadłości, nie stanowi potwierdzania roszczeń wierzyciela przez sąd, ani nie jest tożsame z ogłoszeniem upadłości spółki. Sąd nie odniósł się jeszcze do stanowiska Elektrobudowy w sprawie spornego charakteru wierzytelności oraz zarzutów wobec działań wierzyciela, w tym zarzutu złożenia wniosku w złej wierze. Elektrobudowa oczekuje oddalenia wniosku przez sąd.

Roszczenie Technik Polska związane jest z realizacją projektu Metatezy i wynosi około 0,9 mln zł (przedmiotowa płatność nie została przez spółkę dokonana chociaż, co istotne, mogłaby być uregulowana, o ile byłaby należna i wymagalna), zaś kwota roszczeń Elektrobudowy dotychczas zgłoszonych wobec Technik Polska wynosi około 3,3 mln zł.
Spółka złożyła wobec Technik Polska oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, jednak Technik Polska nie uznaje skuteczności takiego potrącenia. Obie spółki znajdują się w długotrwałym sporze dotyczącym wzajemnych roszczeń – informuje Elektrobudowa w komunikacie.

W ocenie Elektrobudowy sprawia to, że złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez Technik Polska jest działaniem w złej wierze, mającym na celu wymuszenie płatności spornej wierzytelności.

Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego wiąże się z koniecznością uzyskiwania przez zarząd Elektrobudowy jego zgody na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. Nie wpływa to jednak na działalność operacyjną spółki oraz możliwości podejmowania przez zarząd bieżących czynności, w tym kontynuacji procesu restrukturyzacyjnego.

– Elektrobudowa będzie kontynuować wszelkie dotychczasowe działania zmierzające do naprawy sytuacji finansowej. Celem spółki pozostaje jak najszybsze odzyskanie możliwości korzystania z gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych oraz pozyskanie finansowania w formie dłużnej i poprzez dokapitalizowanie zgodnie z wcześniejszymi założeniami, co umożliwi odbudowę portfela zamówień oraz pełną spłatę zobowiązań spółki wobec jej wszystkich kontrahentów w najkrótszym możliwym terminie – czytamy w komunikacie.

Więcej aktualności

LUG notuje wzrost sprzedaży i zamienia stratę w zysk

LUG notuje wzrost sprzedaży i zamienia stratę w zysk

Według szacunków sprzedaż Grupy LUG wzrosła w pierwszym półroc…

Konkurs Osobowość Roku 2020

Konkurs Osobowość Roku 2020

Kapituła Konkursu Osobowość Roku rozpoczęła przyjmowanie zgłos…

Rekordowy lipiec TIM-u

Rekordowy lipiec TIM-u

Ze wstępnych szacunków wynika, że przychody TIM-u wyniosły w l…

Rexel mocno odczuł skutki pandemii

Rexel mocno odczuł skutki pandemii

W drugim kwartale sprzedaż Rexela była o ponad 19% niższa niż …

Więcej aktualności

LUG notuje wzrost sprzedaży i zamienia stratę w zysk

LUG notuje wzrost sprzedaży i zamienia stratę w zysk

Według szacunków sprzedaż Grupy LUG wzrosła w pierwszym półroczu 2020 o 9,3% do ponad 90 mln zł. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 4,6 mln zł, wobec 0,75 mln zł straty, jaką zielonogórski producent systemowych rozwiązań z zakresu profesjona…

Konkurs Osobowość Roku 2020

Konkurs Osobowość Roku 2020

Kapituła Konkursu Osobowość Roku rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do jego 5. edycji odbywającej się w 2020 roku. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas Międzynarodowych Targów Elektrotechnika i Międzynarodowych Targów Światło w Warszawie…

Rekordowy lipiec TIM-u

Rekordowy lipiec TIM-u

Ze wstępnych szacunków wynika, że przychody TIM-u wyniosły w lipcu 2020 roku rekordowe 86,3 mln zł, a więc aż o 19,7% w analogicznym miesiącu roku ubiegłego. Skumulowane obroty za okres styczeń-lipiec 2020 osiągnęły poziom 520,5 mln zł, czy…

Rexel mocno odczuł skutki pandemii

Rexel mocno odczuł skutki pandemii

W drugim kwartale sprzedaż Rexela była o ponad 19% niższa niż przed rokiem. Narastająco po sześciu miesiącach obroty zmniejszyły się o 11%. Skutki pandemii COVID-19 spółka odczuła mocno m.in. na rodzimym francuskim rynku. Przychody Grup…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas