Facebook

Relpol: koronawirus bez istotnego wpływu na działalność spółki

Zarząd Relpolu poinformował, że na dzień 17 marca sytuacja związana z koronawirusem COVID-19 nie ma na razie istotnego wpływu na bieżącą działalność spółki, chociaż wywołuje pewnego rodzaju niepokój wśród pracowników, współpracowników i odbiorców wyrobów.

W związki z tym zarząd spółki na bieżąco monitoruje sytuację, śledzi zalecenia GIS i decyzje rządu, i w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i współpracowników podejmuje działania mające na celu minimalizację zagrożenia zachorowania i rozpowszechniania się koronawirusa. Spółka w tym celu wprowadziła procedurę bezpieczeństwa określającą zasady postępowania w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz zmieniła częściowo organizację pracy w firmie.

– Na dzień dzisiejszy nie odnotowano zaburzeń w łańcuchu dostaw surowców, materiałów i usług. Zapas materiałów i stan osobowy pracowników pozwalają na realizację złożonych przez klientów zamówień. Współpracujące ze spółką firmy transportowe i kurierskie również świadczą usługi na dotychczasowych zasadach. Jednakże aktualna sytuacja w kraju i Europie jest na tyle dynamiczna, niestabilna i nieprzewidywalna, że nie ma możliwości oszacowanie dokładnego wpływu COVID-19 na przyszłe wyniki finansowe spółki i grupy kapitałowej. Zbyt wiele czynników w ogóle nie zależy od spółki. Zmiana obecnej sytuacji może być spowodowana kolejnymi decyzjami rządu ograniczającymi działalność spółki, decyzjami rządów innych krajów wpływającymi na międzynarodową wymianę handlową, decyzjami leżącymi po stronie naszych odbiorców, znaczną absencją pracowników lub obowiązkową kwarantanną – informuje Relpol w komunikacie.

Zarząd Relpolu przeanalizował potencjalne ryzyka związane z pandemią koronawirusa, które mogą istotnie wpłynąć na jej przyszłe wyniki finansowe. Do tych ryzyk zalicza:

  • zakłócenia łańcucha dostaw surowców, towarów i materiałów, w sytuacji zamknięcia granic dla wymiany handlowej,
  • zakłócenia łańcucha dostaw surowców jak i sprzedaży produktów spółki, spowodowane problemami lezącymi po stronie firm transportowych lub kurierskich,
  • zakłócenia łańcucha dostaw surowców, towarów i materiałów, w sytuacji wstrzymania lub zakłóceń w transporcie morskim i lotniczym,
  • zakłócenia w realizacji procesów produkcyjnych w związku ze zwiększoną absencją pracowników, w tym z powodu choroby, opieki nad dziećmi lub kwarantanny,
  • zakłócenia płynności finansowych, w sytuacji gdy odbiorcy produktów i towarów nagminnie zaczną opóźniać płatności,
  • zmniejszenie sprzedaży produktów spółki, w przypadku zamknięcia działalności przez największe w kraju hurtownie elektrotechniczne, będące dystrybutorami wyrobów spółki,
  • zmniejszenie sprzedaży w przypadku zamknięcia zakładów produkcyjnych, wykorzystujących w produkcji wyroby spółki.

Jeżeli pojawią się nowe okoliczności, które istotnie zmienią aktualną sytuację w spółce i będą miały wpływ na obecne lub przyszłe wyniki finansowe, to zostaną one opublikowane w kolejnym raporcie.

Więcej aktualności

Międzynarodowy Dzień Elektryka 2020

Międzynarodowy Dzień Elektryka 2020

10 czerwca, począwszy od 1986 roku obchodzony jest Międzynarod…

Sonel potroił zysk netto

Sonel potroił zysk netto

W pierwszym kwartale 2020 przychody Grupy Sonel wyniosły 32,3 …

Bosch umacnia pozycję w Polsce

Bosch umacnia pozycję w Polsce

Bosch osiągnął w Polsce w 2019 roku skonsolidowany obrót w wys…

Photon Energy zamierza przejść na rynek główny GPW

Photon Energy zamierza przejść na rynek główny GPW

Photon Energy zamierza przenieść notowania akcji z NewConnect …

Więcej aktualności

Międzynarodowy Dzień Elektryka 2020

Międzynarodowy Dzień Elektryka 2020

10 czerwca, począwszy od 1986 roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Elektryka. Dzień ten jest świętem wszystkich inżynierów, techników i innych profesjonalistów zajmujących się szeroko pojętą dziedziną elektryki, a także przyjaciół i so…

Sonel potroił zysk netto

Sonel potroił zysk netto

W pierwszym kwartale 2020 przychody Grupy Sonel wyniosły 32,3 mln zł wobec 23,7 mln zł przed rokiem. Skonsolidowany zysk netto zamknął się w kwocie 4,66 mln zł, co jest wynikiem trzykrotnie wyższym niż po trzech miesiącach roku 2019 (1,56 m…

Bosch umacnia pozycję w Polsce

Bosch umacnia pozycję w Polsce

Bosch osiągnął w Polsce w 2019 roku skonsolidowany obrót w wysokości ponad 5,6 mld zł (1,3 mld euro), co oznacza 3-procentowy wzrost w porównaniu do roku poprzedzającego. Obroty netto Grupy Bosch w naszym kraju, z uwzględnieniem sprzedaży s…

Photon Energy zamierza przejść na rynek główny GPW

Photon Energy zamierza przejść na rynek główny GPW

Photon Energy zamierza przenieść notowania akcji z NewConnect na rynek regulowany GPW w Warszawie, a także wejść na główny parkiet giełdowy w Czechach, tj. Praską Giełdę Papierów Wartościowych, zmieniając rynek obrotu z Free Market. Ponadto…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas