Facebook

TIM rósł w 2019 roku dwa razy szybciej niż branża

TIM w ubiegłym roku wypracował 890 mln zł skonsolidowanych przychodów i blisko 800 mln zł jednostkowych. To odpowiednio o 7,2% i 6,2% więcej niż w 2018 roku, a także najwięcej w historii spółki. Roczna dynamika wzrostu obrotów TIM-u była ponad dwukrotnie wyższa niż branży dystrybucji artykułów elektrotechnicznych. Zysk netto spółki urósł o 122,4% do 22,7 mln zł.

Rok 2019 po raz kolejny był rokiem rekordów w obszarze sprzedaży TIM. Oprócz wzrostu obrotów spółka zanotowała także najwyższą w historii liczbę zamówień złożonych online (niemal 461 tys.) czy liczbę klientów (ponad 30,9 tys.).

– To oczywiście efekt rekordowego grona klientów, intensywnych działań prosprzedażowych, czy rozwoju oferty produktowej . W sporej części wiąże się to z rozwojem alternatywnych modeli handlu (dropshipping, marketplace, B2B2C), wskazanych w ogłoszonej przed rokiem strategii średnioterminowej TIM na lata 2019-2021 – podkreśla Krzysztof Folta, prezes TIM-u.

Trendy w e-commerce B2B

Marketplace’y to jeden z najważniejszych trendów rozwoju e-commerce B2B. Z szacunków brytyjskiej firmy badawczo-konsultingowej iBe TSD wynika, że wartość światowych zakupów w marketplace B2B wyniesie około 3,6 bln USD w 2024 roku (w 2018 było to około 680 mld USD), przy czym wartość całego rynku e-commerce B2B do 2024 roku powinna wzrosnąć do blisko 12 bln USD. Do 2024 roku marketplace’y B2B będą więc odpowiadać za 30% światowej sprzedaży B2B.

Władze spółki – obserwując światowe trendy rozwoju e-commerce B2B – są przekonane o słuszności swojej decyzji udostępnienia platformy TIM.pl nowym sprzedawcom (klientom, jak i nowym dostawcom). Tym sposobem na TIM.pl realizowana jest sprzedaż produktów oferowanych bezpośrednio z ich magazynów – w modelu dropshippingowym, który w całym minionym roku, zgodnie z przyjętą strategią, był systematycznie rozwijany.

Poprawa współczynników w sprzedaży online

Ponad 70% przychodów ze sprzedaży – zarówno w TIM-ie, jak i grupie – wygenerował kanał online. Współczynnik konwersji (liczba sesji, która zakończyła się dokonaniem transakcji) na TIM.pl wzrósł w 2019 roku do 4,62% (z 4,51% w 2018 roku) i jest wyższy od średniej dla branży e-commerce B2B, specjalizującej się w sprzedaży urządzeń elektrycznych (2,43%).

– Rok 2019 to także czas najlepszych w historii wskaźników odzwierciedlających odbiór naszej oferty e-commerce, dostępnej na TIM.pl. Poprawie uległy bowiem także dwa inne parametry opisujące zachowanie użytkowników na TIM.pl. Średni czas pojedynczej wizyty wyniósł 8 minut i 49 sekund, a więc niemal 8% więcej niż w 2018 roku (8 minut i 10 sekund). Z kolei wskaźnik odrzuceń, pokazujący odsetek użytkowników wychodzących ze strony bez interakcji z nią, obniżył się z 21,40% w 2018 roku do 20,92% w 2019 roku. Warto zwrócić uwagę, że średni współczynnik odrzuceń dla całej branży e-commerce jest ponad dwukrotnie wyższy i wynosi 47,85% – podkreśla Piotr Nosal, członek zarządu i dyrektor handlowy TIM.

Jak wynika z raportu Proces zakupowy w B2B: wyzwania, trendy, inspiracje, opracowanego przez e-point i Mobile Institute, rynek e-commerce B2B rośnie nawet czterokrotnie szybciej niż B2C, a klienci B2B wydają na zakupy w internecie blisko dziesięć razy więcej niż klienci z obszaru B2C, czyli konsumenci.

– Te dane potwierdzają, że zmiana modelu biznesowego i postawienie niemal siedem lat temu na e-commerce, było słuszną decyzją, z której efektów będziemy cieszyć się także w przyszłości. Rozwój alternatywnych modeli sprzedaży, oczywiście online, pozwala nam na dalszy, dynamiczny rozwój. Dzięki nim wytyczamy też nowe kierunki w całej branży elektrotechnicznej, czego dowodem jest dwukrotnie wyższa dynamika obrotów niż firm zrzeszonych w SHE – Związku Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki (+6,2% vs +2,9% rdr.) – podkreśla Krzysztof Folta.

Warto podkreślić, że w pierwszym kwartale tego roku dysproporcje między TIM-em, a rynkiem dystrybucji elektrotechniki jeszcze bardziej się powiększyły. TIM zakończył pierwszy kwartał wzrostem obrotów o 12,9% (do blisko 2016 mln zł). Branża, zgodnie z informacjami SHE, zanotowała niewielki spadek – o 0,2%.

Zysk netto spółki ponad dwa razy większy

TIM zanotował w 2019 roku 22,7 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 122,4% w porównaniu z rokiem 2018 (10,2 mln zł). To efekt najwyższych w historii przychodów ze sprzedaży, wzrostu marży brutto oraz utrzymania dynamiki wzrostu kosztów operacyjnych poniżej dynamiki wzrostu przychodów (4,4% wobec 6,2%). W efekcie TIM zakończył rok z EBITDA (zysk z działalności operacyjnej, powiększony o koszty amortyzacji) wyższą o 108,7% w porównaniu z 2018 r. (35,8 mln zł vs 17,2 mln zł). Również na poziomie skonsolidowanym Grupa TIM wypracowała solidny wynik netto. Sięgnął on niemal 19,6 mln zł (+29,6%), a dynamika wzrostu kosztów operacyjnych była niższa od dynamiki przychodów. W konsekwencji EBITDA grupy osiągnęła rekordowy poziom ponad 53 mln zł (+70,6%).

3LP blisko realizacji celu strategicznego

Po raz pierwszy w historii Grupy TIM udział spółki dominującej w skonsolidowanych przychodach spadł poniżej 90% – do 89,7%. To w głównej mierze zasługa logistycznej spółki 3LP.

– Dynamiczny rozwój 3LP przełożył się wzrost przychodów grupy z tytułu sprzedaży usług logistycznych do blisko 27 mln zł, a więc o 87% więcej niż w 2018 roku. Miniony rok to dla 3LP m.in. czas rozpoczęcia operacyjnej realizacji kontraktu z IKEA – komentuje Piotr Tokarczuk. Stale rośnie udział klientów zewnętrznych (spoza Grupy TIM) w obszarze usług logistycznych realizowanych przez 3LP. W 2019 roku wyniósł on 39,1%, zaś w samym drugim półroczu – 44%. Jeden z głównych celów strategicznych, który zakłada osiągnięcie przez 3LP udziału przychodów z klientów zewnętrznych na poziomie 50%, jest zatem bliski realizacji. Dynamika wzrostu obrotów Rotopino.pl jest zbliżona do poziomu TIM i całej grupy (+ 6,8%). Spółka zakończyła rok 2019 zyskiem netto na poziomie 466 tys. zł (+253%). Te wzrosty to również rezultat synergii operacyjnej i sprzedażowej wewnątrz grupy. Oferta asortymentowa Rotopino.pl dostępna jest na zasadzie dropshippingu na TIM.pl, oferta TIM-u zaś na platformie Narzedzia.pl, a obsługę logistyczną spółki zapewnia 3LP.

Więcej aktualności

TIM: wysokie obroty, zysk wyższy o 357%

TIM: wysokie obroty, zysk wyższy o 357%

Grupa Kapitałowa TIM w I połowie 2021 r wygenerowała 602,4 mln…

Ponad 270 wystawców na Targach Energetab 2021

Ponad 270 wystawców na Targach Energetab 2021

Według informacji organizatorów blisko 8 tysięcy gości odwiedz…

Zarmen został właścicielem Elektrobudowy

Zarmen został właścicielem Elektrobudowy

Zarmen poinformował, że zawarł 14 września 2021 r. z syndykiem…

Konkurs Osobowość Roku 2021: rozpoczęto nabór zgłoszeń

Konkurs Osobowość Roku 2021: rozpoczęto nabór zgłoszeń

Można już nadsyłać zgłoszenia do 6. edycji Konkursu Osobowość …

Więcej aktualności

TIM: wysokie obroty, zysk wyższy o 357%

TIM: wysokie obroty, zysk wyższy o 357%

Grupa Kapitałowa TIM w I połowie 2021 r wygenerowała 602,4 mln zł przychodów ze sprzedaży (+22% r/r). Skonsolidowany zysk netto osiągnął ponad 43 mln zł, co oznacza wzrost o 357% r/r. Przychody ze sprzedaży TIM SA wzrosły w stosunku do I pó…

Ponad 270 wystawców na Targach Energetab 2021

Ponad 270 wystawców na Targach Energetab 2021

Według informacji organizatorów blisko 8 tysięcy gości odwiedziło zakończone 16 września Międzynarodowe Targi Energetyczne Energetab. Wśród ponad 270 wystawców dominowały krajowe przedsiębiorstwa. Zagrożenie epidemią niewątpliwie ograniczył…

Zarmen został właścicielem Elektrobudowy

Zarmen został właścicielem Elektrobudowy

Zarmen poinformował, że zawarł 14 września 2021 r. z syndykiem umowę sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa Elektrobudowa SA w upadłości. W wyniku tej transakcji, spółka Zarmen nabyła od syndyka zorganizowane części przedsiębi…

Konkurs Osobowość Roku 2021: rozpoczęto nabór zgłoszeń

Konkurs Osobowość Roku 2021: rozpoczęto nabór zgłoszeń

Można już nadsyłać zgłoszenia do 6. edycji Konkursu Osobowość Roku odbywającej się w roku 2021. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas Międzynarodowych Targów Elektrotechnika i Międzynarodowych Targów Światło w Warszawie. Konkurs ma n…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas