Facebook

Ampli przekształca się z hurtowni w importera

Spółka Ampli sprzedaje swoje hurtownie innej sieci zrzeszonej OkladkaES_08_2014w grupie zakupowej FEGIME, a sama zajmie się importem oświetlenia pod marką własną. W tym roku Ampli prognozuje 23,9 mln zł przychodów i 2,3 mln zł straty netto. W przyszłym roku planuje wypracować 913 tys. zł zysku netto i 11,4 mln zł obrotów.

Pod koniec czerwca dwie sieci hurtowni elektrotechnicznych zrzeszone w grupie zakupowej FEGIME – Ampli i Kopel – zawarły przedwstępną umowę, zgodnie z którą Kopel zakupi od Ampli jej oddziały.
Zgodnie z treścią porozumienia, Kopel kupi zapasy magazynowe znajdujące się w hurtowniach Ampli w Tarnowie, Rzeszowie i Krośnie po cenach ewidencyjnych, z uwzględnieniem udzielonego przez Ampli rabatu w wysokości 25%. Ponadto Kopel nabędzie środki trwałe oraz wyposażenie znajdujące się w tych hurtowniach za 0,5 mln zł, oraz 100% udziałów w spółce zależnej Ampli – Energo-Market Zet – za 1,8 mln zł.
Warunkiem zawarcia opisanych wyżej przyrzeczonych umów sprzedaży będzie ustalenie z bankiem, któremu przysługuje zastaw rejestrowy na opisanych wyżej zapasach magazynowych, warunków zwolnienia zapasów z tego zastawu, a także zawarcie przez kupującego umów dzierżawy lokali, w których znajdują się hurtownie Ampli w Tarnowie, Rzeszowie i Krośnie oraz umów o pracę z wybranymi pracownikami tych hurtowni – czytamy w komunikacie Ampli..

Przemiana z hurtowni w importera

Sama Ampli zmieni profil swojej działalności, którą dotychczas była hurtowa dystrybucja materiałów elektrotechnicznych. Obecnie spółka będzie zajmować się importem i dystrybucją artykułów oświetleniowych pod marką własną. Ampli zamierza oferować takie rozwiązania, jak oprawy oświetleniowe indukcyjne oraz źródła światła: żarówki głównego szeregu wstrząsoodporne, żarówki dekoracyjne, promienniki podczerwieni, lampy wysokoprężne sodowe, rtęciowe i metalohalogenkowe.

Prognozy finansowe na lata 2014-2015

Wraz z poinformowaniem o zmianie podstawowej działalności, Ampli zaprezentowała prognozy finansowe na lata 2014 i 2015. Zgodnie z założeniami, w tym roku spółka osiągnie przychody na poziomie 23,9 mln zł a strata netto wyniesie 2,3 mln zł. W przyszłym roku Ampli ma być już na plusie. Zysk netto powinien wynieść 913 tys. zł a obroty – 11,4 mln zł.
Jak podkreśla spółka, wielkość przychodów została oszacowana na podstawie jej wiedzy i dotychczasowych doświadczeń oraz analizy obecnego zapotrzebowania na importowane produkty jak też trendów rynkowych w okresach, którymi objęta jest prognoza. Zysk netto został natomiast oszacowany przy założeniu realizacji prognozy sprzedaży importowanych produktów po cenach uwzględniających aktualne realia rynku i ceny produktów konkurencyjnych.

SKONSOLIDOWANY ZYSK (STRATA) NETTO AMPLI (w mln zł)

SKONSOLIDOWANY ZYSK (STRATA) NETTO AMPLI (w mln zł)

Ampli istnieje od 1995 roku, w październiku 1997 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Do tej pory firma działała jako hurtownia materiałów elektrycznych z oddziałami w różnych miastach Polski, głównie w południowej części kraju.
W roku 2013 i pierwszym kwartale roku bieżącego nastąpiło znaczne pogorszenie wyników finansowych spółki, wynikające głównie z niewypłacalności części klientów. Wpłynęło to bardzo niekorzystnie na płynność firmy, a co za tym idzie, na jakość współpracy z dostawcami. Utrata wiarygodności u części z nich oraz trudności w realizacji zamówień klientów mogły w krótkim czasie doprowadzić do znacznego spadku sprzedaży i, w perspektywie najbliższych kilku miesięcy, całkowitej utraty płynności i likwidacji firmy ze sporą stratą dla jej wierzycieli. W związku z powyższym Ampli postanowiła zbyć swoje hurtownie i przekształcić się w importera oraz dystrybutora oświetlenia.

Sierpień 2014

Więcej aktualności

TIM: rozwój e-commerce gwarantem wzrostu przychodów

TIM: rozwój e-commerce gwarantem wzrostu przychodów

Ze wstępnych szacunków wynika, że w listopadzie 2021 r. miesię…

Grodno notuje wzrost przychodów o 78% rdr w listopadzie

Grodno notuje wzrost przychodów o 78% rdr w listopadzie

Przychody Grupy Grodno w listopadzie, według najnowszych szacu…

1,9 miliarda na rozwój infrastruktury ładowania elektryków

1,9 miliarda na rozwój infrastruktury ładowania elektryków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeka…

Maciej Zieliński obejmie funkcję prezesa Siemens Polska

Maciej Zieliński obejmie funkcję prezesa Siemens Polska

Maciej Zieliński obejmie od 1 stycznia 2022 roku stanowiska pr…

Więcej aktualności

TIM: rozwój e-commerce gwarantem wzrostu przychodów

TIM: rozwój e-commerce gwarantem wzrostu przychodów

Ze wstępnych szacunków wynika, że w listopadzie 2021 r. miesięczne przychody TIM SA ze sprzedaży netto towarów i usług związanych bezpośrednio ze sprzedażą towarów wyniosły 118,2 mln zł (+22,6% r/r). Przychody ze sprzedaży online realizowan…

Grodno notuje wzrost przychodów o 78% rdr w listopadzie

Grodno notuje wzrost przychodów o 78% rdr w listopadzie

Przychody Grupy Grodno w listopadzie, według najnowszych szacunków, wyniosły 113,8 mln zł, co oznacza wzrost o 78% rdr i najlepszą miesięczną sprzedaż w historii firmy. Narastająco po ośmiu miesiącach sprzedaż wyniosła 768,4 mln zł. Wedł…

1,9 miliarda na rozwój infrastruktury ładowania elektryków

1,9 miliarda na rozwój infrastruktury ładowania elektryków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże 1,87 mld zł na rozwój infrastruktury ładowania i tankowania pojazdów bezemisyjnych: 1 mld zł zostanie skierowany na rozwój sieci elektroenergetycznej na potrzeby ładowarek poj…

Maciej Zieliński obejmie funkcję prezesa Siemens Polska

Maciej Zieliński obejmie funkcję prezesa Siemens Polska

Maciej Zieliński obejmie od 1 stycznia 2022 roku stanowiska prezesa oraz dyrektora działu Digital Industries w Siemens Polska. Nowy prezes jest związany z Siemensem od 2003 roku. Maciej Zieliński przez ostatnie sześć lat pełnił funkcję C…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas