Facebook

Energoaparatura otrzymała 2,44 mln zł z Tarczy Finansowej

Energoaparatura otrzymała subwencję finansową z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach uruchomionego 29 kwietnia programu Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm. Wartość przyznanej subwencji wynosi 2,44 mln zł. To całkowita kwota o jaką wnioskowała katowicka spółka.

Uzyskanie subwencji wynika z wystąpienia istotnego spadku przychodów w czerwcu, które rok do roku zmniejszyły się o około 67%.

– Wpływ na spadek przychodów miały w szczególności zmniejszenie liczby zleceń i zamówień, opóźnienia w realizacji i ograniczenia odbiorów przez klientów, spowodowane aktualną sytuacją rynkową związaną z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 i wynikającymi z tego ograniczeniami w działalności – informuje spółka w komunikacie.

Energoaparatura to kolejna giełdowa spółka z branży elektrotechnicznej, która otrzymała wsparcie w ramach Tarczy Finansowej. Wcześniej podobne wsparcie przyznano m.in. spółkom Ekobox (1,06 mln zł), czy Grupie APS. W tym drugim przypadku subwencje otrzymała spółka APS Energia (3,5 mln zł) i jej spółka zależna Enap (1,36 mln zł). PFR uznał jednak, że wsparcie firmie Enap się nie należało.

Polski Fundusz Rozwoju wezwał APS Energię do zwrotu różnicy pomiędzy otrzymaną kwotą subwencji finansowej, a maksymalną możliwą do otrzymania kwotą pomocy wynikającą z Tymczasowych Ram, wynoszącą 800 tys. euro na przedsiębiorstwo. W uzasadnieniu wskazano, iż Enap jest spółką w 100% zależną od APS Energia, a badając przysługujący przedsiębiorcy limit pomocy należy wziąć pod uwagę pomoc otrzymaną przez przedsiębiorcę oraz podmioty z nim powiązane. W związku z powyższym zarząd APS Energii podjął decyzję o zarezerwowaniu środków na dokonanie zwrotu w wysokości 1,36 mln zł.

Wśród giełdowych spółek, które otrzymały wsparcie w związku z obecną sytuacją rynkową jest także Radpol. Tu jednak środki nie pochodziły z „Tarczy”. Człuchowskiemu producentowi przyznano z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2,26 mln zł dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Pieniądze przyznano na okres trzech miesięcy: czerwiec, lipiec, sierpień (pierwsza transza za czerwiec już trafiła na konto spółki). Radpol wnioskował o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Więcej aktualności

LUG notuje wzrost sprzedaży i zamienia stratę w zysk

LUG notuje wzrost sprzedaży i zamienia stratę w zysk

Według szacunków sprzedaż Grupy LUG wzrosła w pierwszym półroc…

Konkurs Osobowość Roku 2020

Konkurs Osobowość Roku 2020

Kapituła Konkursu Osobowość Roku rozpoczęła przyjmowanie zgłos…

Rekordowy lipiec TIM-u

Rekordowy lipiec TIM-u

Ze wstępnych szacunków wynika, że przychody TIM-u wyniosły w l…

Rexel mocno odczuł skutki pandemii

Rexel mocno odczuł skutki pandemii

W drugim kwartale sprzedaż Rexela była o ponad 19% niższa niż …

Więcej aktualności

LUG notuje wzrost sprzedaży i zamienia stratę w zysk

LUG notuje wzrost sprzedaży i zamienia stratę w zysk

Według szacunków sprzedaż Grupy LUG wzrosła w pierwszym półroczu 2020 o 9,3% do ponad 90 mln zł. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 4,6 mln zł, wobec 0,75 mln zł straty, jaką zielonogórski producent systemowych rozwiązań z zakresu profesjona…

Konkurs Osobowość Roku 2020

Konkurs Osobowość Roku 2020

Kapituła Konkursu Osobowość Roku rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do jego 5. edycji odbywającej się w 2020 roku. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas Międzynarodowych Targów Elektrotechnika i Międzynarodowych Targów Światło w Warszawie…

Rekordowy lipiec TIM-u

Rekordowy lipiec TIM-u

Ze wstępnych szacunków wynika, że przychody TIM-u wyniosły w lipcu 2020 roku rekordowe 86,3 mln zł, a więc aż o 19,7% w analogicznym miesiącu roku ubiegłego. Skumulowane obroty za okres styczeń-lipiec 2020 osiągnęły poziom 520,5 mln zł, czy…

Rexel mocno odczuł skutki pandemii

Rexel mocno odczuł skutki pandemii

W drugim kwartale sprzedaż Rexela była o ponad 19% niższa niż przed rokiem. Narastająco po sześciu miesiącach obroty zmniejszyły się o 11%. Skutki pandemii COVID-19 spółka odczuła mocno m.in. na rodzimym francuskim rynku. Przychody Grup…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas