Facebook

Energoaparatura otrzymała 2,44 mln zł z Tarczy Finansowej

Energoaparatura otrzymała subwencję finansową z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach uruchomionego 29 kwietnia programu Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm. Wartość przyznanej subwencji wynosi 2,44 mln zł. To całkowita kwota o jaką wnioskowała katowicka spółka.

Uzyskanie subwencji wynika z wystąpienia istotnego spadku przychodów w czerwcu, które rok do roku zmniejszyły się o około 67%.

– Wpływ na spadek przychodów miały w szczególności zmniejszenie liczby zleceń i zamówień, opóźnienia w realizacji i ograniczenia odbiorów przez klientów, spowodowane aktualną sytuacją rynkową związaną z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 i wynikającymi z tego ograniczeniami w działalności – informuje spółka w komunikacie.

Energoaparatura to kolejna giełdowa spółka z branży elektrotechnicznej, która otrzymała wsparcie w ramach Tarczy Finansowej. Wcześniej podobne wsparcie przyznano m.in. spółkom Ekobox (1,06 mln zł), czy Grupie APS. W tym drugim przypadku subwencje otrzymała spółka APS Energia (3,5 mln zł) i jej spółka zależna Enap (1,36 mln zł). PFR uznał jednak, że wsparcie firmie Enap się nie należało.

Polski Fundusz Rozwoju wezwał APS Energię do zwrotu różnicy pomiędzy otrzymaną kwotą subwencji finansowej, a maksymalną możliwą do otrzymania kwotą pomocy wynikającą z Tymczasowych Ram, wynoszącą 800 tys. euro na przedsiębiorstwo. W uzasadnieniu wskazano, iż Enap jest spółką w 100% zależną od APS Energia, a badając przysługujący przedsiębiorcy limit pomocy należy wziąć pod uwagę pomoc otrzymaną przez przedsiębiorcę oraz podmioty z nim powiązane. W związku z powyższym zarząd APS Energii podjął decyzję o zarezerwowaniu środków na dokonanie zwrotu w wysokości 1,36 mln zł.

Wśród giełdowych spółek, które otrzymały wsparcie w związku z obecną sytuacją rynkową jest także Radpol. Tu jednak środki nie pochodziły z „Tarczy”. Człuchowskiemu producentowi przyznano z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2,26 mln zł dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Pieniądze przyznano na okres trzech miesięcy: czerwiec, lipiec, sierpień (pierwsza transza za czerwiec już trafiła na konto spółki). Radpol wnioskował o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Więcej aktualności

TIM: rozwój e-commerce gwarantem wzrostu przychodów

TIM: rozwój e-commerce gwarantem wzrostu przychodów

Ze wstępnych szacunków wynika, że w listopadzie 2021 r. miesię…

Grodno notuje wzrost przychodów o 78% rdr w listopadzie

Grodno notuje wzrost przychodów o 78% rdr w listopadzie

Przychody Grupy Grodno w listopadzie, według najnowszych szacu…

1,9 miliarda na rozwój infrastruktury ładowania elektryków

1,9 miliarda na rozwój infrastruktury ładowania elektryków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeka…

Maciej Zieliński obejmie funkcję prezesa Siemens Polska

Maciej Zieliński obejmie funkcję prezesa Siemens Polska

Maciej Zieliński obejmie od 1 stycznia 2022 roku stanowiska pr…

Więcej aktualności

TIM: rozwój e-commerce gwarantem wzrostu przychodów

TIM: rozwój e-commerce gwarantem wzrostu przychodów

Ze wstępnych szacunków wynika, że w listopadzie 2021 r. miesięczne przychody TIM SA ze sprzedaży netto towarów i usług związanych bezpośrednio ze sprzedażą towarów wyniosły 118,2 mln zł (+22,6% r/r). Przychody ze sprzedaży online realizowan…

Grodno notuje wzrost przychodów o 78% rdr w listopadzie

Grodno notuje wzrost przychodów o 78% rdr w listopadzie

Przychody Grupy Grodno w listopadzie, według najnowszych szacunków, wyniosły 113,8 mln zł, co oznacza wzrost o 78% rdr i najlepszą miesięczną sprzedaż w historii firmy. Narastająco po ośmiu miesiącach sprzedaż wyniosła 768,4 mln zł. Wedł…

1,9 miliarda na rozwój infrastruktury ładowania elektryków

1,9 miliarda na rozwój infrastruktury ładowania elektryków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże 1,87 mld zł na rozwój infrastruktury ładowania i tankowania pojazdów bezemisyjnych: 1 mld zł zostanie skierowany na rozwój sieci elektroenergetycznej na potrzeby ładowarek poj…

Maciej Zieliński obejmie funkcję prezesa Siemens Polska

Maciej Zieliński obejmie funkcję prezesa Siemens Polska

Maciej Zieliński obejmie od 1 stycznia 2022 roku stanowiska prezesa oraz dyrektora działu Digital Industries w Siemens Polska. Nowy prezes jest związany z Siemensem od 2003 roku. Maciej Zieliński przez ostatnie sześć lat pełnił funkcję C…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas