Facebook

ZPUE bierze w leasing jacht wart 37 mln zł

ZPUE wziął w leasing jacht o wartości 37 mln zł. Spółka tłumaczy, że luksusowa jednostka pływająca pozwoli jej bardziej efektywnie budować rozpoznawalność marki w rejonie śródziemnomorskim w porównaniu do tradycyjnych działań marketingowych.

ZPUE podpisała umowę leasingu ze spółką mLeasing, której przedmiotem jest luksusowy Jacht Princess 30M028. Umowa została zawarta na okres podstawowy wynoszący 69 miesięcy. Cena zakupu przedmiotu leasingu wynosi 37 mln. zł.
– Zabezpieczenia umowy leasingu stanowią: weksel własny in blanco wystawiony przez spółkę wraz z deklaracją wekslową, poręczenie wekslowe do weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową, kaucja w kwocie 7 mln zł – informuje ZPUE w komunikacie.

Jacht typu 30M ma około 30 metrów długości i siedem metrów szerokości. Posiada siedem kajut. Maksymalna prędkość jaką może osiągnąć ten luksusowy jacht wynosi 27 węzłów.

Kilka godzin po pojawieniu się stosunkowo lakonicznego komunikatu o wzięciu w leasing jachtu ZPUE uzupełniło informacje na ten temat, wyjaśniając powody swojej decyzji.
– Pandemia COVID-19 wywarła niemały wpływ na branżę, w której działa emitent. Jednym z jej efektów jest m.in. spowolnienie, trwającego od wielu miesięcy, wzrostu zamówień z rynku krajowego. Tymczasem, spółka już w 2019 roku znacznie zwiększyła moce produkcyjne w zakresie produkcji stacji kontenerowych, a zarząd ZPUE podjął decyzję o intensyfikacji działań, których efektem miało być wzmocnienie pozycji na rynkach eksportowych. Biorąc pod uwagę udział spółki na wybranych rynkach europejskich zauważono, że potencjał ZPUE nie jest w pełni wykorzystany w krajach basenu Morza Śródziemnego, w tym głównie w Hiszpanii, Francji, Włoszech, Turcji, Grecji i Chorwacji. Z tego powodu, zarząd spółki zdecydował o podjęciu starań przejawiających się wzmocnieniem rozpoznawalności marki, wywarciu na kontrahentach zagranicznych wrażenia pewności i stabilności relacji z partnerem, któremu bliskie są nawyki zaczerpnięte z kultury śródziemnomorskiej. Ponadto, jak pokazują obserwacje, wymieniony obszar geograficzny jest także doskonałym miejscem do nawiązywania współpracy z przedstawicielami biznesu wschodnioeuropejskiego – wyjaśnia ZPUE w komunikacie.

Spółka dodaje dalej, że jej wieloletnie doświadczenia w zakresie działań marketingowych w krajach Europy Zachodniej, gdzie sześcioletni budżet kampanii reklamowych, zakładający uzyskanie wyżej opisanego celu wiązałby się z wielomilionowymi nakładami finansowymi, wskazują, że efektywność takich wydatków może znacznie przewyższać wartość kosztów wynajęcia „mobilnego biura, hotelu, i nośnika reklamowego w jednym”.
– Jak wynika z dotychczasowych doświadczeń ZPUE, zadowalające efekty przynosi strategia organizacji spotkań z zagranicznymi kontrahentami w miejscach nietypowych i zapadających w pamięć, które sprzyjają budowaniu zaufania, wizerunku spółki oraz atmosfery do prowadzenia negocjacji, a odważne i oryginalne podejście wielokrotnie pomagało zbudować trwałe więzi biznesowe w branży opartej na relacjach B2B – czytamy dalej.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, zarząd spółki zdecydował o wyleasingowaniu jachtu, który – jak podkreślają władze ZPUE – nie tylko udało się okazyjnie kupić, ale i specjalnie dostosować do pełnienia zarówno funkcji mobilnego biura, z dostępem do najnowocześniejszych narzędzi biurowo-informatycznych, jak i miejsca zakwaterowania pracowników firmy wyjeżdżających na spotkania handlowe, negocjacje umów, targi, konferencje, szkolenia, czy stacjonarne eventy dla większych grup kontrahentów, powiązane z możliwością zwiedzania okolicy jachtem. ZPUE nie wyklucza również możliwości odpłatnego udostępniania jachtu w okresach „niehandlowych”.
– Zarząd spółki uważa, że opisana strategia ekspansji na rynkach Europy Zachodniej i Wschodniej jest najbardziej efektywnym i dobrze rokującym rozwiązaniem – podsumowują swoją decyzję władze ZPUE.

ZPUE
ZPUE to polski producent urządzeń elektroenergetycznych. Kluczowym asortymentem spółki są rozdzielnice średniego napięcia (SN), niskiego napięcia (nN) oraz kontenerowe i słupowe stacje transformatorowe.
W ubiegłym roku skonsolidowane przychody wyniosły 687 mln zł, z czego blisko 109 mln zł (15,8%) stanowiła sprzedaż zagraniczna. Eksport dotyczył przede wszystkim sprzedaży stacji kontenerowych, aparatury łączeniowej, rozdzielnic średniego i niskiego napięcia, złącz nN i szaf kablowych, towarów m.in. na rynki: niderlandzki, włoski, węgierski, białoruski, rosyjski, niemiecki, ukraiński, rumuński, fiński, czeski, słowacki, łotewski.
ZPUE w ubiegłym roku wypracowało 46,94 mln zł zysku netto (w skali grupy było to 47,04 mln zł), który zgodnie z uchwałą podjętą podczas niedawnego WZA w całości trafił na kapitał zapasowy.

Więcej aktualności

LUG notuje wzrost sprzedaży i zamienia stratę w zysk

LUG notuje wzrost sprzedaży i zamienia stratę w zysk

Według szacunków sprzedaż Grupy LUG wzrosła w pierwszym półroc…

Konkurs Osobowość Roku 2020

Konkurs Osobowość Roku 2020

Kapituła Konkursu Osobowość Roku rozpoczęła przyjmowanie zgłos…

Rekordowy lipiec TIM-u

Rekordowy lipiec TIM-u

Ze wstępnych szacunków wynika, że przychody TIM-u wyniosły w l…

Rexel mocno odczuł skutki pandemii

Rexel mocno odczuł skutki pandemii

W drugim kwartale sprzedaż Rexela była o ponad 19% niższa niż …

Więcej aktualności

LUG notuje wzrost sprzedaży i zamienia stratę w zysk

LUG notuje wzrost sprzedaży i zamienia stratę w zysk

Według szacunków sprzedaż Grupy LUG wzrosła w pierwszym półroczu 2020 o 9,3% do ponad 90 mln zł. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 4,6 mln zł, wobec 0,75 mln zł straty, jaką zielonogórski producent systemowych rozwiązań z zakresu profesjona…

Konkurs Osobowość Roku 2020

Konkurs Osobowość Roku 2020

Kapituła Konkursu Osobowość Roku rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do jego 5. edycji odbywającej się w 2020 roku. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas Międzynarodowych Targów Elektrotechnika i Międzynarodowych Targów Światło w Warszawie…

Rekordowy lipiec TIM-u

Rekordowy lipiec TIM-u

Ze wstępnych szacunków wynika, że przychody TIM-u wyniosły w lipcu 2020 roku rekordowe 86,3 mln zł, a więc aż o 19,7% w analogicznym miesiącu roku ubiegłego. Skumulowane obroty za okres styczeń-lipiec 2020 osiągnęły poziom 520,5 mln zł, czy…

Rexel mocno odczuł skutki pandemii

Rexel mocno odczuł skutki pandemii

W drugim kwartale sprzedaż Rexela była o ponad 19% niższa niż przed rokiem. Narastająco po sześciu miesiącach obroty zmniejszyły się o 11%. Skutki pandemii COVID-19 spółka odczuła mocno m.in. na rodzimym francuskim rynku. Przychody Grup…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas