Facebook

Koronawirus nie wpłynął negatywnie na wyniki Relpolu

Pandemia koronowirusa nie wpłynęła negatywnie na rezultaty finansowe Relpolu. Spółka przedstawiła szacunki wyników za pierwsze półrocze 2020, które w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego były tylko nieznacznie gorsze.

O potencjalnym wpływie koronawirusa na wyniki spółki, zarząd Relpolu informował m.in. w raportach okresowych za rok 2019 i za pierwszy kwartał 2020 roku. Z uwagi na szeroki zakres prowadzonej działalności, zarówno w kraju jak i za granicą, dokładne oszacowanie skutków pandemii było wówczas bardzo trudne. Tym bardziej, że Relpol potencjalnie nie należał do branż najbardziej i bezpośrednio zagrożonych negatywnymi skutkami pandemii. Spółka liczyła się z różnymi innymi sytuacjami, jak np. ograniczenie inwestycji, przesuwanie środków finansowych w inne obszary gospodarki, zmniejszenie popytu wynikające ze zmniejszonych przychodów firm i osób, które pośrednio mogły wpłynąć i wpływały na poziom przychodów, kosztów i w konsekwencji wynik netto.

Minimalizacja zagrożeń COVID-19

Wraz z pojawieniem się koronawirusa w kraju Relpol podjął działania mające na celu minimalizację zagrożenia zachorowania i rozpowszechniania się COVID-19. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i współpracowników wprowadzono w spółce wewnętrzne procedury postępowania w zakresie bezpieczeństwa, zapobiegania, przeciwdziałania oraz zwalczania koronawirusa. Poza zmianami organizacyjnymi dotyczącymi bezpieczeństwa i warunków pracy w spółce, przeprowadzono również rozmowy z dostawcami i odbiorcami, w celu rozpoznania potencjalnych ryzyk. Podjęto działania zabezpieczające i minimalizujące skutki negatywnego wpływu na wyniki Spółki.
Aktualnie, po zakończeniu pierwszego półrocza 2020 roku spółka przedstawia wstępne dane finansowe, które uwzględniają wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 na te wyniki. Dane te mogą ulec zmianie po przeprowadzeniu przeglądu sprawozdania finansowych przez biegłego rewidenta. Są to również dane dotyczące tylko spółki Relpol a nie całej grupy kapitałowej. Warto podkreślić że dane Relpol stanowią zwykle około 90% danych skonsolidowanych.

Niewielkie spadki przychodów i zysku netto

Zgodnie z przedstawionymi szacunkami przychody ze sprzedaży Relpolu w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosły 61,05 mln zł i były o 2,1% niższe w porównaniu do analogicznego okresu roku 2019. (62,37mln zł). Szacowany wynik netto w pierwszym półroczu 2020 był na poziomie 3,16 mln zł, co oznacza spadek rok do roku o 4,6%.

Pomoc finansowa na ochronę miejsc pracy

Zarząd Relpolu informuje również, że w związku z tym, iż w miesiącu kwietniu i maju 2020 spadek obrotów wyniósł więcej niż 15%, spółka skorzystała z możliwości pomocowych jakie daje tzw. tarcza antykryzysowa 4.0 i wystąpił z wnioskiem do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze o dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) na rzecz ochrony miejsc pracy w wysokości 2,2 mln zł. Środki te wypłacane będą spółce w trzech miesięcznych transzach. Pierwsza z transz w wysokości 900 tys. zł wpłynęła na konto spółki i powiększyła wynik netto pierwszego półrocza 2020.

– Aktualnie działalność operacyjna spółki prowadzona jest bez zakłóceń. Spółka na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji i wpływ epidemii na jej działalność. Ewentualnie nowe uwarunkowania, które w ocenie zarządu będą miały wpływ na sytuację finansową spółki, będą komunikowane w formie odrębnych raportów – napisał Relpol w komunikacie.

Relpol
Relpol to producent przekaźników stosowanych w obszarach: automatyki przemysłowej i energetycznej, energoelektroniki, elektroniki przemysłowej i użytkowej, telekomunikacji, AGD i innych. Spółka z siedzibą w Żarach w województwie lubuskim działa na rynku od 1958 roku. Od 1996 roku notowana jest na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Więcej aktualności

TIM: rozwój e-commerce gwarantem wzrostu przychodów

TIM: rozwój e-commerce gwarantem wzrostu przychodów

Ze wstępnych szacunków wynika, że w listopadzie 2021 r. miesię…

Grodno notuje wzrost przychodów o 78% rdr w listopadzie

Grodno notuje wzrost przychodów o 78% rdr w listopadzie

Przychody Grupy Grodno w listopadzie, według najnowszych szacu…

1,9 miliarda na rozwój infrastruktury ładowania elektryków

1,9 miliarda na rozwój infrastruktury ładowania elektryków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeka…

Maciej Zieliński obejmie funkcję prezesa Siemens Polska

Maciej Zieliński obejmie funkcję prezesa Siemens Polska

Maciej Zieliński obejmie od 1 stycznia 2022 roku stanowiska pr…

Więcej aktualności

TIM: rozwój e-commerce gwarantem wzrostu przychodów

TIM: rozwój e-commerce gwarantem wzrostu przychodów

Ze wstępnych szacunków wynika, że w listopadzie 2021 r. miesięczne przychody TIM SA ze sprzedaży netto towarów i usług związanych bezpośrednio ze sprzedażą towarów wyniosły 118,2 mln zł (+22,6% r/r). Przychody ze sprzedaży online realizowan…

Grodno notuje wzrost przychodów o 78% rdr w listopadzie

Grodno notuje wzrost przychodów o 78% rdr w listopadzie

Przychody Grupy Grodno w listopadzie, według najnowszych szacunków, wyniosły 113,8 mln zł, co oznacza wzrost o 78% rdr i najlepszą miesięczną sprzedaż w historii firmy. Narastająco po ośmiu miesiącach sprzedaż wyniosła 768,4 mln zł. Wedł…

1,9 miliarda na rozwój infrastruktury ładowania elektryków

1,9 miliarda na rozwój infrastruktury ładowania elektryków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże 1,87 mld zł na rozwój infrastruktury ładowania i tankowania pojazdów bezemisyjnych: 1 mld zł zostanie skierowany na rozwój sieci elektroenergetycznej na potrzeby ładowarek poj…

Maciej Zieliński obejmie funkcję prezesa Siemens Polska

Maciej Zieliński obejmie funkcję prezesa Siemens Polska

Maciej Zieliński obejmie od 1 stycznia 2022 roku stanowiska prezesa oraz dyrektora działu Digital Industries w Siemens Polska. Nowy prezes jest związany z Siemensem od 2003 roku. Maciej Zieliński przez ostatnie sześć lat pełnił funkcję C…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas