Facebook

Koronawirus nie wpłynął negatywnie na wyniki Relpolu

Pandemia koronowirusa nie wpłynęła negatywnie na rezultaty finansowe Relpolu. Spółka przedstawiła szacunki wyników za pierwsze półrocze 2020, które w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego były tylko nieznacznie gorsze.

O potencjalnym wpływie koronawirusa na wyniki spółki, zarząd Relpolu informował m.in. w raportach okresowych za rok 2019 i za pierwszy kwartał 2020 roku. Z uwagi na szeroki zakres prowadzonej działalności, zarówno w kraju jak i za granicą, dokładne oszacowanie skutków pandemii było wówczas bardzo trudne. Tym bardziej, że Relpol potencjalnie nie należał do branż najbardziej i bezpośrednio zagrożonych negatywnymi skutkami pandemii. Spółka liczyła się z różnymi innymi sytuacjami, jak np. ograniczenie inwestycji, przesuwanie środków finansowych w inne obszary gospodarki, zmniejszenie popytu wynikające ze zmniejszonych przychodów firm i osób, które pośrednio mogły wpłynąć i wpływały na poziom przychodów, kosztów i w konsekwencji wynik netto.

Minimalizacja zagrożeń COVID-19

Wraz z pojawieniem się koronawirusa w kraju Relpol podjął działania mające na celu minimalizację zagrożenia zachorowania i rozpowszechniania się COVID-19. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i współpracowników wprowadzono w spółce wewnętrzne procedury postępowania w zakresie bezpieczeństwa, zapobiegania, przeciwdziałania oraz zwalczania koronawirusa. Poza zmianami organizacyjnymi dotyczącymi bezpieczeństwa i warunków pracy w spółce, przeprowadzono również rozmowy z dostawcami i odbiorcami, w celu rozpoznania potencjalnych ryzyk. Podjęto działania zabezpieczające i minimalizujące skutki negatywnego wpływu na wyniki Spółki.
Aktualnie, po zakończeniu pierwszego półrocza 2020 roku spółka przedstawia wstępne dane finansowe, które uwzględniają wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 na te wyniki. Dane te mogą ulec zmianie po przeprowadzeniu przeglądu sprawozdania finansowych przez biegłego rewidenta. Są to również dane dotyczące tylko spółki Relpol a nie całej grupy kapitałowej. Warto podkreślić że dane Relpol stanowią zwykle około 90% danych skonsolidowanych.

Niewielkie spadki przychodów i zysku netto

Zgodnie z przedstawionymi szacunkami przychody ze sprzedaży Relpolu w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosły 61,05 mln zł i były o 2,1% niższe w porównaniu do analogicznego okresu roku 2019. (62,37mln zł). Szacowany wynik netto w pierwszym półroczu 2020 był na poziomie 3,16 mln zł, co oznacza spadek rok do roku o 4,6%.

Pomoc finansowa na ochronę miejsc pracy

Zarząd Relpolu informuje również, że w związku z tym, iż w miesiącu kwietniu i maju 2020 spadek obrotów wyniósł więcej niż 15%, spółka skorzystała z możliwości pomocowych jakie daje tzw. tarcza antykryzysowa 4.0 i wystąpił z wnioskiem do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze o dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) na rzecz ochrony miejsc pracy w wysokości 2,2 mln zł. Środki te wypłacane będą spółce w trzech miesięcznych transzach. Pierwsza z transz w wysokości 900 tys. zł wpłynęła na konto spółki i powiększyła wynik netto pierwszego półrocza 2020.

– Aktualnie działalność operacyjna spółki prowadzona jest bez zakłóceń. Spółka na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji i wpływ epidemii na jej działalność. Ewentualnie nowe uwarunkowania, które w ocenie zarządu będą miały wpływ na sytuację finansową spółki, będą komunikowane w formie odrębnych raportów – napisał Relpol w komunikacie.

Relpol
Relpol to producent przekaźników stosowanych w obszarach: automatyki przemysłowej i energetycznej, energoelektroniki, elektroniki przemysłowej i użytkowej, telekomunikacji, AGD i innych. Spółka z siedzibą w Żarach w województwie lubuskim działa na rynku od 1958 roku. Od 1996 roku notowana jest na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Więcej aktualności

LUG notuje wzrost sprzedaży i zamienia stratę w zysk

LUG notuje wzrost sprzedaży i zamienia stratę w zysk

Według szacunków sprzedaż Grupy LUG wzrosła w pierwszym półroc…

Konkurs Osobowość Roku 2020

Konkurs Osobowość Roku 2020

Kapituła Konkursu Osobowość Roku rozpoczęła przyjmowanie zgłos…

Rekordowy lipiec TIM-u

Rekordowy lipiec TIM-u

Ze wstępnych szacunków wynika, że przychody TIM-u wyniosły w l…

Rexel mocno odczuł skutki pandemii

Rexel mocno odczuł skutki pandemii

W drugim kwartale sprzedaż Rexela była o ponad 19% niższa niż …

Więcej aktualności

LUG notuje wzrost sprzedaży i zamienia stratę w zysk

LUG notuje wzrost sprzedaży i zamienia stratę w zysk

Według szacunków sprzedaż Grupy LUG wzrosła w pierwszym półroczu 2020 o 9,3% do ponad 90 mln zł. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 4,6 mln zł, wobec 0,75 mln zł straty, jaką zielonogórski producent systemowych rozwiązań z zakresu profesjona…

Konkurs Osobowość Roku 2020

Konkurs Osobowość Roku 2020

Kapituła Konkursu Osobowość Roku rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do jego 5. edycji odbywającej się w 2020 roku. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas Międzynarodowych Targów Elektrotechnika i Międzynarodowych Targów Światło w Warszawie…

Rekordowy lipiec TIM-u

Rekordowy lipiec TIM-u

Ze wstępnych szacunków wynika, że przychody TIM-u wyniosły w lipcu 2020 roku rekordowe 86,3 mln zł, a więc aż o 19,7% w analogicznym miesiącu roku ubiegłego. Skumulowane obroty za okres styczeń-lipiec 2020 osiągnęły poziom 520,5 mln zł, czy…

Rexel mocno odczuł skutki pandemii

Rexel mocno odczuł skutki pandemii

W drugim kwartale sprzedaż Rexela była o ponad 19% niższa niż przed rokiem. Narastająco po sześciu miesiącach obroty zmniejszyły się o 11%. Skutki pandemii COVID-19 spółka odczuła mocno m.in. na rodzimym francuskim rynku. Przychody Grup…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas