Facebook

Grodno chce przejąć aktywa spółki z branży grzejnictwa i hydrauliki

Grodno planuje nabyć aktywa przedsiębiorstwa z branży grzejnictwa i hydrauliki budynkowej. Cena sprzedaży wstępnie została ustalona na kwotę nie niższą niż 70 mln zł. Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży planowane jest na koniec bieżącego roku, natomiast umowa przyrzeczona ma zostać podpisana w pierwszym kwartale roku 2021.

30 lipca Grodno podpisało list intencyjny dotyczący ustalenia warunków potencjalnego nabycia aktywów (zapasy, nieruchomości, kontrakty handlowe) wchodzących w skład przedsiębiorstwa handlowego działającego na terenie Polski w branży grzejnictwa i hydrauliki budynkowej. Strony podkreślają, że negocjacje dotyczą potencjalnego nabycia przez Grodno wybranych składników majątku przedsiębiorstwa, oświadczając przy tym, że ich zamiarem nie jest zawarcie umowy zbycia przedsiębiorstwa, ani też zorganizowanej jego części.

Strategia rozwoju Grodna bazuje na stałej dywersyfikacji i rozwoju oferty produktowej oraz ekspansji geograficznej na terenie Polski. dzięki temu spółka jest dostawcą kompleksowych rozwiązań dla instalatorów, pokrywającą większość obszarów sektora instalacyjnego.

– Obszary te przenikają się wzajemnie i są ze sobą ściśle powiązane poprzez wszechstronne zastosowania rozwiązań z dziedziny elektrotechniki. Pozyskane aktywa umożliwiłyby dalszą rozbudowę oferty spółki, zwiększyły jej kompleksowość i konkurencyjność – czytamy w komunikacie Grodna.

Ewentualne przejęcie aktywów pozwoli na pozyskanie nowych kompetencji i know-how w zakresie rozwiązań z dziedziny ogrzewania oraz hydrauliki budynkowej, komplementarnych wobec aktualnej oferty Grodna. Umożliwi to spółce dalszy dynamiczny rozwój w obszarze OZE, w tym szczególności fotowoltaiki i pomp ciepła.

Ostateczna decyzja co do nabycia i ustalenie ceny przedstawionych składników majątku nastąpi w wyniku badania due diligence, którego zakończenie wstępnie zaplanowane jest na pierwszą połowę czwartego kwartału 2020 roku. Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży aktywów planowane jest do końca 2020 roku, natomiast zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży aktywów do końca pierwszego kwartału 2021 roku. Na dzień zawarcia listu intencyjnego strony szacują, że cena sprzedaży aktywów będzie nie niższa niż 70 mln zł.

Dwucyfrowe wzrosty przychodów i zysków

W roku obrotowym 2019/20 Grupa Grodno wypracowała 623,6 mln zł skonsolidowanych przychodów które rok do roku zwiększyły się o 27,4%. Duży wpływ na tę zmianę miał rozwój sieci sprzedaży, w tym konsolidacja danych spółki zależnej Magma, przejętej w grudniu 2018 roku, a także udana integracja tego podmiotu w strukturach. Ponadto sprzedaż grupy pozostawała pod korzystnym wpływem utrzymującej się w omawianym okresie koniunktury w branży elektrotechnicznej i budowlano-montażowej.

– Istotnym elementem wzrostu przychodów grupy była wysoka sprzedaż fotowoltaiki. Segment ten odpowiadał za 17,4% skonsolidowanych przychodów, co jest udziałem ponad dwukrotnie wyższym wobec celu 7,5% przewidzianego w naszej strategii na lata 2017-2020. Warto zaznaczyć, że rozwój tego segmentu wpłynął również na istotną poprawę sprzedaży w takim asortymencie jak wentylacja, klimatyzacja i systemy grzewcze, a także kable i przewody – podkreśla Andrzej Jurczak, prezes Grodna.

Wyższa sprzedaż grupy, w szczególności w segmencie PV, przełożyła się na istotną poprawę pozycji wynikowych. W roku obrotowym 2019/20 skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 17,7 mln zł i był wyższy o 51% rok do roku, natomiast skonsolidowany zysk netto wyniósł 11,5%, co oznacza poprawę o 41%.

Grupa Grodno

Grupa Grodno jest dostawcą kompleksowych rozwiązań budynkowych, a także czołowym dystrybutorem artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych działającym na polskim rynku. Grupa świadczy usługi w zakresie audytów oraz projektów oświetleniowych i elektrycznych, wykonywania oraz modernizacji instalacji elektrycznych i energetycznych, programowania automatyki budynkowej. Jest też dostawcą złożonych rozwiązań dla przemysłu (m. in. firm produkcyjnych, producentów maszyn i integratorów systemów).

Grupa posiada rozwiniętą sieć sprzedaży, na którą składają się 83 oddziały (w tym 11 franczyzowych, dziewięć punktów spółki zależnej BaRGo i siedem spółki zależnej Magma), zlokalizowane na terenie całego kraju.

Więcej aktualności

Międzynarodowy Dzień Elektryka 2021

Międzynarodowy Dzień Elektryka 2021

10 czerwca przypada Międzynarodowy Dzień Elektryka. Tegoroczne…

Rozstrzygnięto Konkurs Osobowość Roku 2020

Rozstrzygnięto Konkurs Osobowość Roku 2020

W siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się po…

Nowe zasady programu Mój Prąd 3.0

Nowe zasady programu Mój Prąd 3.0

Od 1 lipca 2021 roku ruszy nabór wniosków na dofinansowanie do…

Spotline zmienia nazwę na SLV Poland

Spotline zmienia nazwę na SLV Poland

Polska firma Spotline Sp. z o.o. zmieniła nazwę na SLV Poland …

Więcej aktualności

Międzynarodowy Dzień Elektryka 2021

Międzynarodowy Dzień Elektryka 2021

10 czerwca przypada Międzynarodowy Dzień Elektryka. Tegoroczne obchody odbędą się wirtualnie w formie wideokonferencji w godzinach 10.00 – 15.00. Organizatorami wydarzenia są Zarząd Główny SEP i Oddział Szczeciński SEP. Międzynarodowy Dz…

Rozstrzygnięto Konkurs Osobowość Roku 2020

Rozstrzygnięto Konkurs Osobowość Roku 2020

W siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu Osobowość Roku 2020. W jego trakcie podjęto decyzję o przyznaniu tytułów w poszczególnych kategoriach konkursu. W spotkaniu wzięli udział przedstaw…

Nowe zasady programu Mój Prąd 3.0

Nowe zasady programu Mój Prąd 3.0

Od 1 lipca 2021 roku ruszy nabór wniosków na dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych w ramach programu Mój Prąd 3.0. NFOŚiGW ogłosił, iż zasady będą jednak nieco inne niż wcześniej. Mój Prąd 3.0 to kolejna edycja programu, w którym…

Spotline zmienia nazwę na SLV Poland

Spotline zmienia nazwę na SLV Poland

Polska firma Spotline Sp. z o.o. zmieniła nazwę na SLV Poland od 1 czerwca br. W ramach strategii cyfryzacji SLV uruchomił również nową stronę internetową w języku polskim, która jest dostępna pod adresem www.slv.com. Niemiecki producent…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas