Facebook

Spadły przychody APS Energii

Grupa APS Energia zanotowała w pierwszym półroczu 2020 r. 30,1 mln zł przychodów ze sprzedaży (spadek o 38,3 proc. r/r), 7,1 mln zł straty operacyjnej i 7,9 mln zł straty netto wobec strat odpowiednio 3,7 mln zł i 3,9 mln zł w pierwszym półroczu 2019 r. W I półroczu zgodnie z przyjętą i realizowaną strategią nastąpiła dalsza dywersyfikacja branż odbiorców i zwiększanie udziału w przychodach Grupy produktów wystandaryzowanych (powtarzalnych).

Wypracowany przez Grupę w okresie I półrocza 2020 r. zysk brutto na sprzedaży, osiągnął poziom 3,2 mln zł i był o 66,5% niższy r/r, zaś skonsolidowana EBITDA wyniosła -5,5 mln zł i była niższa o 3,4 mln zł (r/r).

– Pierwsze dwa kwartały pod względem wyników tradycyjnie należą do najsłabszych w roku. Spadek przychodów rok do roku wynikał przede wszystkim z przesunięcia istotnej części dostaw na kolejne okresy przy jednocześnie mniejszej sprzedaży na rynku polskim i rosyjskim. Jest duża szansa, że w całym 2020 roku nasza grupa wyjdzie na plus. Pamiętajmy, że końcówka roku jest zwykle dla spółki najlepsza. Zdarza się, że w czwartym kwartale produkujemy więcej niż we wszystkich trzech poprzednich. Trudno natomiast przewidzieć jak pandemia odbije się na wynikach, możemy nadal mieć problem z odbiorem urządzeń przez klientów – powiedział Piotr Szewczyk, prezes APS Energia.

Rynki sprzedaży
Dominującym rynkiem pod względem sprzedaży w I połowie br. był rynek polski, który stanowił 52% przychodów (47% w analogicznym okresie 2019 r.). Drugim kluczowym rynkiem pozostaje rynek rosyjski, który stanowił 31% wartości sprzedaży Grupy (41% w pierwszym półroczu 2019 r.).

Zarząd APS Energia planując rozszerzenie i usprawnienie działalności Grupy na rynku rosyjskim podjął decyzję o utworzeniu na terytorium Federacji Rosyjskiej spółki o nazwie „Spółka zarządzająca APS Energia Invest Sp. z o.o.” z siedzibą w Moskwie, która będzie pełniła funkcję operacyjno-zarządczą.

Na 1 lipca 2020 r. portfel zamówień Grupy APS Energia miał wartość ponad 144 mln zł (uwzględniono kontrakt na dostawę systemów zasilania bezprzerwowego dla bloków energetycznych elektrowni atomowej „Akkuyu”, który na dzień publikacji raportu jest niepewny).

Inwestycje
Łączne nakłady inwestycyjne Grupy w pierwszych sześciu miesiącach br. wyniosły 7,9 mln zł, w czym główny udział miał zakup nieruchomości w Jekaterenburgu. Niespełna 1 mln zł spółka wydała na dalszy rozwój swoich urządzeń. W I poł. 2020 roku zespół R&D APS Energia prowadził siedem projektów (trzy projekty dedykowane dla przemysłu, cztery dla trakcji i transportu). W planach jest opracowanie nowych rozwiązań rozszerzających portfel produktów stosowanych m.in. w trakcji jezdnej oraz energetyce oraz modernizację specyfikacji technicznej urządzeń, które obecnie znajdują się w ofercie Grupy, a także pozyskanie niezbędnych certyfikatów dla opracowywanych urządzeń.

– W fazie przygotowania do realizacji jest kolejny projekt rozwojowy dotyczący systemu dla rynku samochodów elektrycznych oraz jeden dla zastosowań przemysłowych. Dzięki podjętym już działaniom powstaną takie produkty jak: napędy tramwajowe, przetwornice statyczne, stacje ładowania pojazdów elektrycznych czy magazyny energii – mówi prezes Szewczyk.

Więcej aktualności

TIM: rozwój e-commerce gwarantem wzrostu przychodów

TIM: rozwój e-commerce gwarantem wzrostu przychodów

Ze wstępnych szacunków wynika, że w listopadzie 2021 r. miesię…

Grodno notuje wzrost przychodów o 78% rdr w listopadzie

Grodno notuje wzrost przychodów o 78% rdr w listopadzie

Przychody Grupy Grodno w listopadzie, według najnowszych szacu…

1,9 miliarda na rozwój infrastruktury ładowania elektryków

1,9 miliarda na rozwój infrastruktury ładowania elektryków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeka…

Maciej Zieliński obejmie funkcję prezesa Siemens Polska

Maciej Zieliński obejmie funkcję prezesa Siemens Polska

Maciej Zieliński obejmie od 1 stycznia 2022 roku stanowiska pr…

Więcej aktualności

TIM: rozwój e-commerce gwarantem wzrostu przychodów

TIM: rozwój e-commerce gwarantem wzrostu przychodów

Ze wstępnych szacunków wynika, że w listopadzie 2021 r. miesięczne przychody TIM SA ze sprzedaży netto towarów i usług związanych bezpośrednio ze sprzedażą towarów wyniosły 118,2 mln zł (+22,6% r/r). Przychody ze sprzedaży online realizowan…

Grodno notuje wzrost przychodów o 78% rdr w listopadzie

Grodno notuje wzrost przychodów o 78% rdr w listopadzie

Przychody Grupy Grodno w listopadzie, według najnowszych szacunków, wyniosły 113,8 mln zł, co oznacza wzrost o 78% rdr i najlepszą miesięczną sprzedaż w historii firmy. Narastająco po ośmiu miesiącach sprzedaż wyniosła 768,4 mln zł. Wedł…

1,9 miliarda na rozwój infrastruktury ładowania elektryków

1,9 miliarda na rozwój infrastruktury ładowania elektryków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże 1,87 mld zł na rozwój infrastruktury ładowania i tankowania pojazdów bezemisyjnych: 1 mld zł zostanie skierowany na rozwój sieci elektroenergetycznej na potrzeby ładowarek poj…

Maciej Zieliński obejmie funkcję prezesa Siemens Polska

Maciej Zieliński obejmie funkcję prezesa Siemens Polska

Maciej Zieliński obejmie od 1 stycznia 2022 roku stanowiska prezesa oraz dyrektora działu Digital Industries w Siemens Polska. Nowy prezes jest związany z Siemensem od 2003 roku. Maciej Zieliński przez ostatnie sześć lat pełnił funkcję C…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas