Facebook

Pół wieku elektrowni wodnej we Włocławku

Największa przepływowa elektrownia wodna w Polsce od uruchomienia w 1969 roku wyprodukowała ponad 37 TWh energii elektrycznej. Obiekt wytwarza ponad 20% energii elektrycznej powstającej w krajowych hydroelektrowniach. Elektrownia jest w stanie zaspokoić potrzeby energetyczne wszystkich gospodarstw domowych w województwie kujawsko-pomorskim.

Elektrownia Wodna we Włocławku ma moc instalowaną na poziomie 162 MW i średnią roczną produkcję około 750 GWh. Hydroelektrownia we Włocławku jest jednocześnie największym obiektem OZE w Grupie Energa. Elektrownia jest w stanie zaspokoić potrzeby energetyczne wszystkich gospodarstw domowych w województwie kujawsko-pomorskim. Została oddana do użytku w 1969 roku.

Jesteśmy dumni, że tak ważna inwestycja służy społeczeństwu od lat. Jednocześnie Energa pracuje nad tym, aby powstawały kolejne moce wytwórcze w odnawialnych źródłach energii. Obchodząc jubileusz pięćdziesięciolecia obiektu, który jest wyjątkowym obiektem inżynieryjnym w naszym kraju, składamy najlepsze życzenia pracownikom i kadrze dbającej o jego funkcjonowanie – mówi Piotr Meler, prezes Zarządu Energi OZE.

EW Włocławek jako element systemu stopni wodnych na Wiśle

Zapora we Włocławku projektowana była jako element systemu stopni wodnych, a nie jako samodzielny obiekt. W celu optymalnego wykorzystania obiektu zakładano pracę szczytową, tj. wielokrotne uruchamianie hydrozespołów w ciągu doby i pracę poziomem wody górnej, w zależności od dopływu w rzece.

Utrzymywanie poziomu wody na dolnym stanowisku stopnia Włocławek przez następny stopień miało umożliwiać całkowite wyłączanie obiektu na kilka godzin i gromadzenie w ten sposób wody na godziny zapotrzebowania szczytowego. Do czasu ukończenia kolejnego stopnia w Ciechocinku założono też konieczność przepuszczania przez całą dobę ustalonego minimalnego przepływu, gwarantującego niezbędne napełnianie koryta rzeki poniżej stopnia, co wymuszało pracę w godzinach kiedy energia była tańsza i w nadmiarze. Praca szczytowa i interwencyjna przewidywana była jedynie przy zużywaniu nadwyżek wody.

 

Stopień Ciechocinek nie powstał, a Elektrownia pracowała w ten sposób wiele lat, co doprowadziło do przyspieszonej erozji koryta rzeki poniżej stopnia, pociągając za sobą obniżanie się z roku na rok poziomów zwierciadła wody dolnej. Kolejne decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym zakazały szczytowej pracy elektrowni, tj. przy zmieniającym się poziomie wody górnej.

Szczęśliwie zmiany te zbiegły się ze zmianami dobowego przebiegu zapotrzebowania na energię elektryczną – zaniknęły tzw. „doliny” i „szczyty” obciążenia – przepływowa praca elektrowni  „na dopływie” jest pracą optymalną z punktu widzenia korzyści ekonomicznych.

Przy niskich przepływach w rzece, wielkość obniżenia koryta poniżej Włocławka przekroczyła już 3 m i wymusiła konieczność:

 • przed wybudowaniem progu podpiętrzającego zwiększenia minimalnego przepływu z początkowych 300 do ponad 450 m3/s,
 • zainstalowanie elektrycznych hamulców hydrozespołów, ze względu na brak odpowiedniego zanurzenia wirników turbin,
 • budowy tymczasowego progu podpiętrzającego dolną wodę, poniżej stopnia,
 • częstego wykonywania remontów i napraw umocnień brzegowych i dennych.

Są to znaczne utrudnienia eksploatacyjne, zmniejszające wyniki ekonomiczne. Mimo to Elektrownia produkująca tanią i ekologiczną energię jest wciąż ekonomicznie efektywnym zakładem.

Dane techniczne elektrowni

 • Moc zainstalowana hydrozespołu: 26,7 MW
 • Napięcie znamionowe generatora: 10,5 kV
 • Prąd znamionowy generatora: 1750 A
 • Prąd wzbudzenia: 1320 A
 • Przełyk znamionowy turbiny: 365 m3/s
 • Spad znamionowy: 8,8 m
 • Dopuszczalny zakres spadów: 5,25 -12,75 m
 • Transformatory blokowe: 72 MVA/10,5kV/110kV
 • Transformatory potrzeb własnych: 1250kVA
 • Moc instalowana elektrowni: 160,2 MW
 • Całkowity przełyk instalowany: 2100 m3/s
 • Prędkość obrotowa hydrozespołu: 57,7 obr/min
 • Całkowity ciężar hydrozespołu: 1200 ton
 • Rzędna piętrzenia: 57,30mn.p.m.
 • Średnia roczna produkcja: 739GWh

Systemy monitoringu

 • Automatyczny system technicznej kontroli zapory – ASTKZ
 • System wspomagania operatorskiego
 • System monitorowania parametrów generatora VibrosysTM – szczelina powietrzna, strumień magnetyczny, obroty, temperatury
 • System monitoringu stanu dynamicznego hydrozespołów
 • System monitoringu obiektów stopnia wodnego i elektrowni.

Więcej aktualności

Relpol sprzedał Zakład Polon spółce Lumel

Relpol sprzedał Zakład Polon spółce Lumel

Relpol podpisał ze spółką Lumel umowę zbycia zorganizowanej cz…

Nowe logo Grupy Grodno

Nowe logo Grupy Grodno

Zarząd Grodno SA, po 30 latach działalności, podjął decyzję o …

Seria rezygnacji w Elektrobudowie

Seria rezygnacji w Elektrobudowie

Trwa seria rezygnacji władz Elektrobudowy w upadłości. Do tej …

Zakończyła się XI edycja Grand Prix Kaczmarek Electric MTB

Zakończyła się XI edycja Grand Prix Kaczmarek Electric MTB

11 października w Chodzieży zakończyła się XI edycja Grand Pri…

Więcej aktualności

Relpol sprzedał Zakład Polon spółce Lumel

Relpol sprzedał Zakład Polon spółce Lumel

Relpol podpisał ze spółką Lumel umowę zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa - oddziału produkcyjnego „Zakład Polon”. Relpol skoncentruje się na rozwoju produkcji przekaźników m.in dla automatyki energetycznej i przemysłowej, elektro…

Nowe logo Grupy Grodno

Nowe logo Grupy Grodno

Zarząd Grodno SA, po 30 latach działalności, podjął decyzję o przeprowadzeniu rebrandingu spółki. W ramach nowej wizualizacji zmienione zostało logo firmy. - Rebranding Grodna powstał na podstawie historii, potrzeb oraz rzeczywistości s…

Seria rezygnacji w Elektrobudowie

Seria rezygnacji w Elektrobudowie

Trwa seria rezygnacji władz Elektrobudowy w upadłości. Do tej pory złożyli je prezes, wiceprezes, przewodniczący oraz wiceprzewodniczący rady nadzorczej. Przyczyną wszystkich rezygnacji jest uprawomocnienie postanowienia o upadłości spółki.…

Zakończyła się XI edycja Grand Prix Kaczmarek Electric MTB

Zakończyła się XI edycja Grand Prix Kaczmarek Electric MTB

11 października w Chodzieży zakończyła się XI edycja Grand Prix Kaczmarek Electric MTB. Na starcie ostatniego wyścigu stanęło prawie 330 osób z całego kraju. Finałowy VII etap XI Grand Prix Kaczmarek Electric MTB zaplanowany na 18 październ…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas