Facebook

APS Energia notuje stratę po trzech kwartałach

APS Energia SA poinformowała w komunikacie, iż w związku z zakończeniem procesu konsolidacji danych finansowych za trzy kwartały 2020 roku, podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych skonsolidowanych wyników finansowych za ten okres.

Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej APS Energia SA za trzy kwartały 2020 roku prezentują się następująco:

  • przychody ze sprzedaży: 58,2 mln zł,
  • strata z działalności operacyjnej: -5,3 mln zł,
  • wynik EBITDA: -2,9 mln zł,
  • strata netto: -7,4 mln zł.

Dla porównania wyniki za 3 kwartały 2019 roku były następujące:

  • przychody ze sprzedaży: 84,6 mln zł,
  • strata z działalności operacyjnej: -0,005 mln zł,
  • wynik EBITDA: 2,3 mln zł,
  • strata netto: -0,9 mln zł.

Według Zarządu APS Energia S.A. pogorszenie się wyników w stosunku do okresu porównawczego spowodowane zostało zmianami otoczenia ekonomicznego na rynku rosyjskim, utrudnieniami wynikającymi z obostrzeń przeciwpandemicznych oraz przesunięciami realizacji projektów na kolejne okresy.

Ostateczne wyniki finansowe za 3 kwartały 2020 roku zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym, który zostanie opublikowany w dniu 19 listopada 2020 roku.

Więcej aktualności

Wysokie przychody i zysk TIM

Wysokie przychody i zysk TIM

Po dziewięciu miesiącach 2020 roku TIM SA zanotował 761,4 mln …

ABB rozważa sprzedaż trzech biznesów

ABB rozważa sprzedaż trzech biznesów

Grupa ABB ogłosiła zmiany w swojej strategii. Najważniejsze to…

Rosną zyski Grupy Grodno

Rosną zyski Grupy Grodno

Zgodnie z szacunkami za okres od kwietnia do września 2020 r.,…

Wzrost przychodów i zysków Apatora

Wzrost przychodów i zysków Apatora

Grupa Apator notuje dynamiczny wzrost przychodów na rynku kraj…

Więcej aktualności

Wysokie przychody i zysk TIM

Wysokie przychody i zysk TIM

Po dziewięciu miesiącach 2020 roku TIM SA zanotował 761,4 mln zł skonsolidowanych i 671,9 mln zł jednostkowych przychodów ze sprzedaży. Oznacza to wzrost odpowiednio o 17,6% i 15,2% w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. To najwyższy p…

ABB rozważa sprzedaż trzech biznesów

ABB rozważa sprzedaż trzech biznesów

Grupa ABB ogłosiła zmiany w swojej strategii. Najważniejsze to zamiar wycofania się z działalności trzech dywizji, których łączne przychody sięgają 1,75 mld USD oraz rozwój cyfrowego portfolio. Na początku tego roku ABB rozpoczęła proces…

Rosną zyski Grupy Grodno

Rosną zyski Grupy Grodno

Zgodnie z szacunkami za okres od kwietnia do września 2020 r., skonsolidowane przychody Grodna wyniosły 335,7 mln zł (+15%) i przełożyły się na 8,4 mln zł zysku netto (+253% rdr). Motorem wzrostu była fotowoltaika, której sprzedaż wzrosła b…

Wzrost przychodów i zysków Apatora

Wzrost przychodów i zysków Apatora

Grupa Apator notuje dynamiczny wzrost przychodów na rynku krajowym dzięki zwiększonej sprzedaży liczników energii elektrycznej i gazomierzy, w tym rozwiązań inteligentnych. Po 3 kwartałach 2020 roku skonsolidowane przychody są o około 10% (…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas