Facebook

Wzrost przychodów i zysków Apatora

Grupa Apator notuje dynamiczny wzrost przychodów na rynku krajowym dzięki zwiększonej sprzedaży liczników energii elektrycznej i gazomierzy, w tym rozwiązań inteligentnych. Po 3 kwartałach 2020 roku skonsolidowane przychody są o około 10% (+62,3 mln PLN) wyższe niż przed rokiem, zaś zysk netto wzrósł o blisko 9% r/r (+4 mln PLN).

Grupa Apator, pomimo trudnych warunków gospodarczych związanych z pandemią koronawirusa, zanotowała w 3 kwartale 2020 r. dobre wyniki finansow. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły w tym okresie poziom 244,1 mln PLN, co oznacza wzrost r/r o 11%. Jego motorem była w głównej mierze sprzedaż krajowa w segmencie Energii Elektrycznej, tj. kontynuacja dostaw dużych wolumenów liczników inteligentnych w ramach kontraktu „Rynek Mocy”. Rosnący udział sprzedaży krajowej to także efekt dostaw większych partii gazomierzy mieszkaniowych z liczydłem mechanicznym dla PSG oraz (po przejściowym zahamowaniu sprzedaży w IIQ) także wodomierzy dla spółdzielni mieszkaniowych. Jednocześnie odnotowano wysoki, ponad 20-procentowy wzrost zysku ze sprzedaży, EBITDA wyższą o 2,1 m PLN r/r oraz zysk netto i rentowność wyższe r/r odpowiednio o 16,3% i 0,3 p.p.

Po 3 kwartałach 2020 r. Apator osiągnął wzrost skonsolidowanych przychodów o 10% r/r (706,1 mln PLN), przy EBITDA na poziomie 99,7 mln PLN (+2%) oraz zysk netto w wysokości 49,3 mln PLN (+9%). Grupa zanotowała w omawianym okresie zwiększoną dynamikę obrotów krajowych, przy nieco niższej sprzedaży eksportowej, co wynika z przesuwanych zamówień w związku z pandemią koronawirusa. Zysk brutto ze sprzedaży utrzymał się na poziomie analogicznego okresu roku poprzedniego, mimo że dostarczany w ramach zamówień miks produktowy był mniej korzystny marżowo oraz ponoszono dodatkowe koszty związane z pandemią. Zysk ze sprzedaży wzrósł o 9%, tj. o 5,2 mln PLN r/r, głównie dzięki dyscyplinie kosztowej (optymalizacja kosztów stałych). Zysk z działalności operacyjnej ukształtował się na wysokim poziomie 60 mln PLN (poziom porównywalny r/r), natomiast EBITDA wzrosła r/r o 2% osiągając poziom 99,7 mln PLN. Dzięki dodatnim różnicom kursowym oraz dodatniemu wynikowi na transakcjach walutowych, wynik na działalności finansowej był zdecydowanie (tj. o 5,3 mln PLN) wyższy niż w trzech kwartałach 2019 r. W efekcie zysk netto Grupy Apator po 3 kwartałach 2020 r. ukształtował się na poziomie 49,3 mln PLN, tj. o blisko 9% wyższym w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, a marża netto wyniosła 7,0% i była porównywalna r/r.

Podstawowe dane finansowe (mln zł)
1-3Q 2020 1-3Q 2019 dynamika
sprzedaż 706,1 643,8 +9,7%
EBITDA 99,7 97,6 +2,1%
wynik netto 49,3 45,4 +8,7%
Przychody głównych segmentów (mln zł)
1-3Q 2020 1-3Q 2019 dynamika
sprzedaż krajowa 411,7 337,6 +22,0%
sprzedaż zagraniczna 294,4 306,2 -3,9%
segment Energia Elektryczna 335,9 279,6 +20,1%
segment Woda i Ciepło 171,8 189,6 -9,4%
segment Gaz 198,4 174,6 +13,7%

 

Inwestycje

W ciągu 3 kwartałów 2020 roku Grupa przeznaczyła 41,8 mln PLN na wydatki inwestycyjne, w tym około 15 mln PLN na działalność R&D oraz nowe produkty. W listopadzie Apator Elkomtech, spółka tworząca dotychczas rozwiązania software’owe dla energetyki, w wyniku finalizacji umowy z Atrem rozszerzyła swoją ofertę o produkty IT dla sektora gazu (przejmując kompetencje i wypracowane rozwiązania zespołu IT). Inwestycja pozwoli na przygotowanie kompleksowych rozwiązań w oparciu o inteligentne gazomierze, które w swoim portfolio posiada Apator Metrix. Dzięki połączeniu sił spółek Grupy Apator oraz nowo pozyskanych zasobów Atremu, Apator zaoferuje klientom z branży gazowniczej nowe rozwiązania w obszarach zbierania danych z urządzeń telemetrycznych oraz systemów GIS’owych.

Optymalizacja majątku

Grupa Apator kontynuuje także optymalizację majątku – w efekcie w 2020 r. dokonano sprzedaży nieruchomości w Pszowie, w Pniewach oraz Świdnicy na łączną kwotę 5,2 mln PLN (wpływ na wynik 3,3 mln PLN). Ponadto w lipcu 2020 r. zawarto przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w centrum Poznania, przy ulicy Klemensa Janickiego, na której posadowiona jest siedziba Apator Powogaz, za cenę 63,5 mln PLN. Ta transakcja związana jest z procesem przygotowań do relokacji zakładu produkcyjnego Apator Powogaz w bezpośrednie okolice Poznania. W listopadzie 2020 r. Apator Powogaz zawarł przedwstępną umowę dotyczącą budowy nowoczesnego zakładu produkującego wodomierze oraz ciepłomierze, który pozwoli na zdecydowane zwiększenie mocy wytwórczych i efektywności produkcji.

Zgodnie z naszymi planami nowa, zautomatyzowana fabryka powstanie w terminie do końca lutego 2022 r. w atrakcyjnej, dobrze skomunikowanej lokalizacji tj. w miejscowości Żerniki w pobliżu Poznania, na przecięciu istotnych węzłów komunikacyjnych. Przygotowujemy się tym samym do zdecydowanego zwiększenia skali produkcji nowych, bardzo perspektywicznych wyrobów tj. wodomierzy ultradźwiękowych z rodziny Ultrimis – informuje Arkadiusz Chmielewski, członek Zarządu Apator SA, działający także w zarządach Apator Metrix i Apator Powogaz.

Rozwiązania dla OZE

W związku z dynamicznym rozwojem rynku OZE (głównie fotowoltaiki) w Polsce, Grupa Apator zadeklarowała współpracę w ramach inicjatywy „Przemysłowy Panel PV” koordynowanej przez Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) oraz zgłosiła akces do Porozumienia sektorowego pod auspicjami Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Celem inicjatyw jest współpraca polskich producentów i Rządu RP na rzecz rozwoju przemysłu fotowoltaicznego w kraju. Grupa Apator jest obecnie znaczącym dostawcą na rynek polski prosumenckich liczników dwukierunkowych energii elektrycznej (z komunikacją i bez komunikacji) stosowanych w mikroinstalacjach PV (paneli fotowoltaicznych), a także specjalistycznej aparatury do łączenia i zabezpieczania obwodów elektrycznych w farmach PV. Grupa rozwija również rozwiązania służące do zarządzania przepływami energii w instalacjach i sieciach wewnętrznych zawierających generację PV oraz zapewniających integrację rozproszonych źródeł energii z nowoczesną wielkoskalową siecią energetyczną smart grids.

Więcej aktualności

W.EG Polska łączy się z Kaczmarek Electric

W.EG Polska łączy się z Kaczmarek Electric

14 stycznia 2021 roku podpisana została umowa pomiędzy W.EG Po…

Teledyne przejmuje Flir Systems

Teledyne przejmuje Flir Systems

Teledyne Technologies Incorporated oraz Flir Systems podpisały…

Targi Automaticon, Światło i Elektrotechnika w jednym terminie

Targi Automaticon, Światło i Elektrotechnika w jednym terminie

Przedstawiciele Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowego In…

Rusza kampania dotycząca zużytego oświetlenia

Rusza kampania dotycząca zużytego oświetlenia

Organizacja ElektroEko, we współpracy z partnerami Signify, Le…

Więcej aktualności

W.EG Polska łączy się z Kaczmarek Electric

W.EG Polska łączy się z Kaczmarek Electric

14 stycznia 2021 roku podpisana została umowa pomiędzy W.EG Polska oraz Kaczmarek Electric SA, w wyniku której powstanie jedna z największych sieci dystrybucji artykułów elektrotechnicznych w Polsce. W ramach transakcji firma Wurth Elect…

Teledyne przejmuje Flir Systems

Teledyne przejmuje Flir Systems

Teledyne Technologies Incorporated oraz Flir Systems podpisały 4 stycznia umowę przejęcia Flir. Wartość transakcji wynosi około 8 miliardów USD. Połączenie dwóch firm planowane jest na połowę roku. Zgodnie z warunkami umowy, akcjonariusz…

Targi Automaticon, Światło i Elektrotechnika w jednym terminie

Targi Automaticon, Światło i Elektrotechnika w jednym terminie

Przedstawiciele Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP oraz Agencji SOMA postanowili zorganizować w jednym czasie: 26. Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów Automaticon 2021, 19. Międzynarodowe…

Rusza kampania dotycząca zużytego oświetlenia

Rusza kampania dotycząca zużytego oświetlenia

Organizacja ElektroEko, we współpracy z partnerami Signify, Ledvance i Tungsram, ponownie ruszają z kampanią edukacyjną „Już nie świeci? Oddaj do elektrośmieci”. Eksperci chcą zwiększyć świadomość konsumentów dotyczącą właściwego postępowan…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas