Facebook

Rosną zyski Grupy Grodno

Zgodnie z szacunkami za okres od kwietnia do września 2020 r., skonsolidowane przychody Grodna wyniosły 335,7 mln zł (+15%) i przełożyły się na 8,4 mln zł zysku netto (+253% rdr). Motorem wzrostu była fotowoltaika, której sprzedaż wzrosła blisko trzykrotnie.

Grodno zawdzięcza wzrost przede wszystkim rozwojowi w segmencie Odnawialnych Źródeł Energii, w szczególności fotowoltaiki, która zgodnie z obecną strategią, stanowi jeden z filarów rozwoju Grupy. Rosnąca sprzedaż PV przełożyła się na historycznie rekordowe poziomy pozycji wynikowych.
W I półroczu Grupę zdecydowanie napędzały OZE, w szczególności fotowoltaika, której sprzedaż wzrosła o 175%. Rozwijaliśmy się w zakresie mikro i małych instalacji, ale również robiliśmy zdecydowane kroki na rynku farm wielkoskalowych, czego przykładem może być realizacja piątej największej farmy PV w Polsce, zainstalowana w Suwałkach. Zgodnie z naszą strategią, pragniemy rozwijać się w każdym segmencie rynku PV w Polsce – stwierdził Andrzej Jurczak, Prezes Grodna.

Obok fotowoltaiki, strategia rozwoju Grupy Grodno w segmencie OZE zakłada także istotny wzrost w obszarze pomp ciepła. W I półroczu ich sprzedaż wykazała równie wysoką dynamikę, wynoszącą 175% rdr.
W zakresie pomp ciepła spodziewamy się boomu rynkowego zbliżonego do tego, który obserwujemy na rynku fotowoltaicznym. W analizowanych sześciu miesiącach odnotowaliśmy istotne sukcesy sprzedażowe w tym obszarze, m. in. zrealizowaliśmy w Gołdapi, największą w Polsce, według naszej wiedzy, kaskadową instalację wysokotemperaturowych pomp, czyli w polskim biegunie zimna. Rynek ma olbrzymi potencjał i chcemy, by w najbliższych latach w coraz większym stopniu kontrybuował do wyników Grupy – komentuje Prezes Andrzej Jurczak.
Łączny udział segmentu OZE w skonsolidowanych przychodach Grupy wyniósł 31% wobec 13% przed rokiem.

Przedstawione powyżej dane są danymi szacunkowymi, które mogą różnić się od danych ostatecznych składających się na wielkości prezentowane w raportach okresowych. Raport za I półrocze 2020/21 zostanie opublikowany 10 grudnia 2020 r.

Więcej aktualności

Wysokie przychody i zysk TIM

Wysokie przychody i zysk TIM

Po dziewięciu miesiącach 2020 roku TIM SA zanotował 761,4 mln …

ABB rozważa sprzedaż trzech biznesów

ABB rozważa sprzedaż trzech biznesów

Grupa ABB ogłosiła zmiany w swojej strategii. Najważniejsze to…

Rosną zyski Grupy Grodno

Rosną zyski Grupy Grodno

Zgodnie z szacunkami za okres od kwietnia do września 2020 r.,…

Wzrost przychodów i zysków Apatora

Wzrost przychodów i zysków Apatora

Grupa Apator notuje dynamiczny wzrost przychodów na rynku kraj…

Więcej aktualności

Wysokie przychody i zysk TIM

Wysokie przychody i zysk TIM

Po dziewięciu miesiącach 2020 roku TIM SA zanotował 761,4 mln zł skonsolidowanych i 671,9 mln zł jednostkowych przychodów ze sprzedaży. Oznacza to wzrost odpowiednio o 17,6% i 15,2% w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. To najwyższy p…

ABB rozważa sprzedaż trzech biznesów

ABB rozważa sprzedaż trzech biznesów

Grupa ABB ogłosiła zmiany w swojej strategii. Najważniejsze to zamiar wycofania się z działalności trzech dywizji, których łączne przychody sięgają 1,75 mld USD oraz rozwój cyfrowego portfolio. Na początku tego roku ABB rozpoczęła proces…

Rosną zyski Grupy Grodno

Rosną zyski Grupy Grodno

Zgodnie z szacunkami za okres od kwietnia do września 2020 r., skonsolidowane przychody Grodna wyniosły 335,7 mln zł (+15%) i przełożyły się na 8,4 mln zł zysku netto (+253% rdr). Motorem wzrostu była fotowoltaika, której sprzedaż wzrosła b…

Wzrost przychodów i zysków Apatora

Wzrost przychodów i zysków Apatora

Grupa Apator notuje dynamiczny wzrost przychodów na rynku krajowym dzięki zwiększonej sprzedaży liczników energii elektrycznej i gazomierzy, w tym rozwiązań inteligentnych. Po 3 kwartałach 2020 roku skonsolidowane przychody są o około 10% (…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas