Facebook

ABB rozważa sprzedaż trzech biznesów

Grupa ABB ogłosiła zmiany w swojej strategii. Najważniejsze to zamiar wycofania się z działalności trzech dywizji, których łączne przychody sięgają 1,75 mld USD oraz rozwój cyfrowego portfolio.

Na początku tego roku ABB rozpoczęła proces pogłębionej decentralizacji swojej organizacji. Jednocześnie firma stworzyła nowy model operacyjny o nazwie ABB Way, obejmujący m.in. nowy system ewaluacji wyników oraz motywacji pracowników. Firma położyła większy nacisk na stabilność i zyskowność niż na wzrost. Celem było wzmocnienie tych dywizji, których wyniki nie były satysfakcjonujące.

ABB rozpoczęła również przegląd portfolio swoich dywizji. W rezultacie firma obecnie rozważa różne opcje sprzedaży trzech swoich dywizji:

  • Turbosprężarek (biznes Automatyki Przemysłowej),
  • Urządzeń Mechanicznego Przeniesienia Układu (biznes Systemów Napędowych),
  • Konwersji Mocy (biznes Elektryfikacji).

Łączna wartość obrotów tych dywizji to około 1,75 mld USD, co stanowi około 6% obrotów całej ABB.

Od 1 stycznia 2021 liczba dywizji w ramach ABB zostanie zwiększona do 20 w związku z podziałem portfolio biznesu Systemów Napędowych. Jednocześnie biznes Automatyki Przemysłowej zostanie przemianowany na biznes Automatyki Procesowej, co będzie lepiej odzwierciedlać jego bazę odbiorców.

Cyfrowa strategia ABB

Niedawno ABB rozpoczęła przegląd swojej cyfrowej strategii ABB Ability, która obejmuje cyfrowe usługi, oprogramowanie, a także produkty i systemy wykorzystujące oprogramowanie. Firma chce rozszerzyć swoją cyfrową ofertę, która będzie dopasowana do potrzeb konkretnych sektorów. W tym celu nakłady na R&D oraz inwestycje zostaną zwiększone do równowartości 5% rocznych obrotów Grupy.

Ramy finansowe

ABB będzie działać w dotychczasowych ramach finansowych, ale z pewnymi modyfikacjami jeśli chodzi o niektóre cele, które muszą być zgodne z założeniami ABB Way.
Priorytety odnośnie alokacji kapitału pozostają niezmienione. Tyczy się to m.in. finansowania wzrostu organicznego, podnoszenia wartości dywidendy na akcję oraz wartościowych przejęć. ABB zamierza przekazać udziałowcom gotówkę netto pochodzącą ze sprzedaży biznesu Produktów i Systemów Energetyki (Power Grids) o wartości 7,6-7,8 mld USD.

Więcej aktualności

Nowy termin Targów Automaticon, Światło i Elektrotechnika

Nowy termin Targów Automaticon, Światło i Elektrotechnika

Targi Światło, Targi Elektrotechnika oraz Automaticon w wyznac…

Znowelizowano przepisy Prawa energetycznego

Znowelizowano przepisy Prawa energetycznego

Sejm w czwartek znowelizował przepisy Prawa energetycznego, kt…

Apator i Griffin opracują inteligentny licznik OSGP

Apator i Griffin opracują inteligentny licznik OSGP

Spółki Apator oraz Griffin Group Energy podpisały porozumienie…

Wysokie ceny energii elektrycznej w Polsce

Wysokie ceny energii elektrycznej w Polsce

Z raportu Komisji Europejskiej wynika, że Polska miała niemal …

Więcej aktualności

Nowy termin Targów Automaticon, Światło i Elektrotechnika

Nowy termin Targów Automaticon, Światło i Elektrotechnika

Targi Światło, Targi Elektrotechnika oraz Automaticon w wyznaczonym terminie – 19-21 maja 2021 roku – nie będą mogły się odbyć z powodu obostrzeń pandemicznych, które ciągle nie pozwalają na organizację tego typu imprez. Nowa data to 26-28 …

Znowelizowano przepisy Prawa energetycznego

Znowelizowano przepisy Prawa energetycznego

Sejm w czwartek znowelizował przepisy Prawa energetycznego, które zakładają m.in. stworzenie CSIRE, czyli centralnego systemu informacji rynku energii oraz wprowadzają harmonogram montażu inteligentnych liczników energii. Nowela Prawa e…

Apator i Griffin opracują inteligentny licznik OSGP

Apator i Griffin opracują inteligentny licznik OSGP

Spółki Apator oraz Griffin Group Energy podpisały porozumienie dotyczące współpracy w zakresie opracowania, wdrożenia do produkcji i dostaw na rynek krajowy oraz europejski polskiego, inteligentnego licznika nowej generacji pracującego w te…

Wysokie ceny energii elektrycznej w Polsce

Wysokie ceny energii elektrycznej w Polsce

Z raportu Komisji Europejskiej wynika, że Polska miała niemal najwyższe w całej Europie ceny hurtowe energii elektrycznej z dostawą pasmową BASE w IV kwartale 2020 roku. W naszym kraju cena przekraczała 54 euro za MWh, przy średniej europej…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas