Facebook

ABB rozważa sprzedaż trzech biznesów

Grupa ABB ogłosiła zmiany w swojej strategii. Najważniejsze to zamiar wycofania się z działalności trzech dywizji, których łączne przychody sięgają 1,75 mld USD oraz rozwój cyfrowego portfolio.

Na początku tego roku ABB rozpoczęła proces pogłębionej decentralizacji swojej organizacji. Jednocześnie firma stworzyła nowy model operacyjny o nazwie ABB Way, obejmujący m.in. nowy system ewaluacji wyników oraz motywacji pracowników. Firma położyła większy nacisk na stabilność i zyskowność niż na wzrost. Celem było wzmocnienie tych dywizji, których wyniki nie były satysfakcjonujące.

ABB rozpoczęła również przegląd portfolio swoich dywizji. W rezultacie firma obecnie rozważa różne opcje sprzedaży trzech swoich dywizji:

  • Turbosprężarek (biznes Automatyki Przemysłowej),
  • Urządzeń Mechanicznego Przeniesienia Układu (biznes Systemów Napędowych),
  • Konwersji Mocy (biznes Elektryfikacji).

Łączna wartość obrotów tych dywizji to około 1,75 mld USD, co stanowi około 6% obrotów całej ABB.

Od 1 stycznia 2021 liczba dywizji w ramach ABB zostanie zwiększona do 20 w związku z podziałem portfolio biznesu Systemów Napędowych. Jednocześnie biznes Automatyki Przemysłowej zostanie przemianowany na biznes Automatyki Procesowej, co będzie lepiej odzwierciedlać jego bazę odbiorców.

Cyfrowa strategia ABB

Niedawno ABB rozpoczęła przegląd swojej cyfrowej strategii ABB Ability, która obejmuje cyfrowe usługi, oprogramowanie, a także produkty i systemy wykorzystujące oprogramowanie. Firma chce rozszerzyć swoją cyfrową ofertę, która będzie dopasowana do potrzeb konkretnych sektorów. W tym celu nakłady na R&D oraz inwestycje zostaną zwiększone do równowartości 5% rocznych obrotów Grupy.

Ramy finansowe

ABB będzie działać w dotychczasowych ramach finansowych, ale z pewnymi modyfikacjami jeśli chodzi o niektóre cele, które muszą być zgodne z założeniami ABB Way.
Priorytety odnośnie alokacji kapitału pozostają niezmienione. Tyczy się to m.in. finansowania wzrostu organicznego, podnoszenia wartości dywidendy na akcję oraz wartościowych przejęć. ABB zamierza przekazać udziałowcom gotówkę netto pochodzącą ze sprzedaży biznesu Produktów i Systemów Energetyki (Power Grids) o wartości 7,6-7,8 mld USD.

Więcej aktualności

ZPUE i Tauron uruchamiają nowy magazyn energii

ZPUE i Tauron uruchamiają nowy magazyn energii

Tauron przyłączył do sieci elektroenergetycznej przemysłowy ma…

Wamtechnik wybuduje kolejną halę produkcyjną

Wamtechnik wybuduje kolejną halę produkcyjną

Wamtechnik, polski producent systemów zasilania oraz pakietów …

22 mln zł straty netto Columbus Energy

22 mln zł straty netto Columbus Energy

Grupa Columbus Energy przedstawiła raport za III kw. 2022 r. F…

APS Energia będzie współpracować przy budowie elektrowni atomowej

APS Energia będzie współpracować przy budowie elektrowni atomowej

Polski producent systemów zasilania APS Energia zawarł porozum…

Więcej aktualności

ZPUE i Tauron uruchamiają nowy magazyn energii

ZPUE i Tauron uruchamiają nowy magazyn energii

Tauron przyłączył do sieci elektroenergetycznej przemysłowy magazyn energii w Ochotnicy Dolnej w województwie małopolskim. Na lokalizację magazynu wybrana została gmina z największym w Polsce zagęszczeniem mikroinstalacji 1-fazowych. Innowa…

Wamtechnik wybuduje kolejną halę produkcyjną

Wamtechnik wybuduje kolejną halę produkcyjną

Wamtechnik, polski producent systemów zasilania oraz pakietów bateryjnych i akumulatorowych wybuduje kolejną halę produkcyjną w podwarszawskim Piasecznie. Zakończenie inwestycji planowane jest na III kwartał 2023 r. Nowa hala produkcyjna…

22 mln zł straty netto Columbus Energy

22 mln zł straty netto Columbus Energy

Grupa Columbus Energy przedstawiła raport za III kw. 2022 r. Firma odnotowała znaczny wzrost obrotów oraz 22,39 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 4,35 mln zł straty …

APS Energia będzie współpracować przy budowie elektrowni atomowej

APS Energia będzie współpracować przy budowie elektrowni atomowej

Polski producent systemów zasilania APS Energia zawarł porozumienie dotyczące współpracy z firmą Doosan Enerbility, należącą do grupy firm współpracujących z Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) w ramach Team Korea KHNP. To sprawia, że AP…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas