Facebook

Sfinalizowano połączenie W.EG Polska i Kaczmarek Electric

Dzięki strategicznemu partnerstwu W.EG Polska z Kaczmarek Electric S.A. powstaje jedna z największych sieci dystrybucji artykułów elektrotechnicznych w Polsce.

26 lutego br. podpisana została umowa ostatecznie finalizująca transakcję (poprzedzoną zawartą w styczniu umową przedwstępną), na mocy której spółka FEGA & Schmitt Elektrogrosshandel GmbH należąca do grupy Würth przejęła wszystkie akcje firmy Kaczmarek Electric S.A., zaś Cezary Kaczmarek objął 40% udziałów w firmie W.EG Polska Sp. z o.o. i jednocześnie dołączył do zarządu W.EG Polska. Pierwsza część tej transakcji wymagała zgody Prezesa UOKiK, która została wydana w dniu 24 lutego br. Pozostałe 60% udziałów W.EG Polska pozostaje własnością Würth Group.

Spółka Kaczmarek Electric S.A. w dalszym ciągu będzie funkcjonować na rynku pod swoją marką, tworząc wraz ze spółkami Enexon oraz Fega Poland zespół spółek handlowych grupy W.EG Polska. Cezary Kaczmarek będzie nadal prezesem Kaczmarek Electric S.A. i jednocześnie zostaje nowym członkiem Zarządu W.EG. Polska.

Wszystkie spółki będą działały w ramach struktur Würth Elektrogrosshandel – części grupy Würth, dystrybutora artykułów elektrotechnicznych. Spółka ta, koncentrująca się na europejskim rynku, osiągnęła w 2020 roku przychody na poziomie około 2,2 miliarda Euro, notując 13% wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

Połączenie sił wszystkich spółek grupy W.EG. Polska umożliwi wspólne wykorzystywanie centralnych zasobów, infrastruktury i rozwiązań cyfrowych. Oczekiwanymi korzyściami płynącymi z konsolidacji jest zwiększenie dostępności towarów oraz redukcja kosztów operacyjnych, co przełoży się na poprawę konkurencyjności oferty wszystkich spółek.

Więcej aktualności

Nowy termin Targów Automaticon, Światło i Elektrotechnika

Nowy termin Targów Automaticon, Światło i Elektrotechnika

Targi Światło, Targi Elektrotechnika oraz Automaticon w wyznac…

Znowelizowano przepisy Prawa energetycznego

Znowelizowano przepisy Prawa energetycznego

Sejm w czwartek znowelizował przepisy Prawa energetycznego, kt…

Apator i Griffin opracują inteligentny licznik OSGP

Apator i Griffin opracują inteligentny licznik OSGP

Spółki Apator oraz Griffin Group Energy podpisały porozumienie…

Wysokie ceny energii elektrycznej w Polsce

Wysokie ceny energii elektrycznej w Polsce

Z raportu Komisji Europejskiej wynika, że Polska miała niemal …

Więcej aktualności

Nowy termin Targów Automaticon, Światło i Elektrotechnika

Nowy termin Targów Automaticon, Światło i Elektrotechnika

Targi Światło, Targi Elektrotechnika oraz Automaticon w wyznaczonym terminie – 19-21 maja 2021 roku – nie będą mogły się odbyć z powodu obostrzeń pandemicznych, które ciągle nie pozwalają na organizację tego typu imprez. Nowa data to 26-28 …

Znowelizowano przepisy Prawa energetycznego

Znowelizowano przepisy Prawa energetycznego

Sejm w czwartek znowelizował przepisy Prawa energetycznego, które zakładają m.in. stworzenie CSIRE, czyli centralnego systemu informacji rynku energii oraz wprowadzają harmonogram montażu inteligentnych liczników energii. Nowela Prawa e…

Apator i Griffin opracują inteligentny licznik OSGP

Apator i Griffin opracują inteligentny licznik OSGP

Spółki Apator oraz Griffin Group Energy podpisały porozumienie dotyczące współpracy w zakresie opracowania, wdrożenia do produkcji i dostaw na rynek krajowy oraz europejski polskiego, inteligentnego licznika nowej generacji pracującego w te…

Wysokie ceny energii elektrycznej w Polsce

Wysokie ceny energii elektrycznej w Polsce

Z raportu Komisji Europejskiej wynika, że Polska miała niemal najwyższe w całej Europie ceny hurtowe energii elektrycznej z dostawą pasmową BASE w IV kwartale 2020 roku. W naszym kraju cena przekraczała 54 euro za MWh, przy średniej europej…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas