Facebook

5,4 mln zł straty APS Energia

Na koniec 2020 roku APS Energia zanotowała 5,4 mln zł straty netto – wynika ze wstępnych danych finansowych opublikowanych przez spółkę. Także ubiegłoroczne przychody były znacznie mniejsze niż rok wcześniej.

W ubiegłym roku APS Energia uzyskała 85,4 mln zł przychodów wobec 134,8 mln zł osiągniętych w roku 2019 – wynika ze wstępnych danych. Spółka zanotowała również 2,6 mln zł straty z działalności operacyjnej. Rok wcześniej osiągnęła 13 mln zł zysku. Wynik EBITDA (zysk przed opodatkowaniem, amortyzacją i odsetkami) to 0,7 mln zł. W 2019 roku spółka osiągnęła 16,1 mln zł. Strata netto wyniosła 5,4 mln zł wobec 10,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Pogorszenie się wyników w stosunku do okresu porównawczego spowodowane zostało utrudnieniami wynikającymi z obostrzeń przeciwpandemicznych oraz przesunięciami realizacji projektów na kolejne okresy – wyjaśnia spółka.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od wyników ostatecznych. Ostateczne wyniki finansowe za 2020 r., zbadane przez biegłego rewidenta, zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie rocznym, który zostanie opublikowany w dniu 31 marca 2021 r.

Jak podano w komunikacie w związku z oszacowaniem wstępnych wyników finansowych za 2020 rok, pojawił się problem dotyczący wskaźników wymaganych w umowie leasingu zwrotnego nieruchomości w Stanisławowie Pierwszym zawartej z ING Lease Polska.

Główną przyczyną niedotrzymania wskaźników był obniżony poziom przychodów ze sprzedaży oraz zysku operacyjnego przy zachowaniu dotychczasowego poziomu zadłużenia finansowego oraz nakładów inwestycyjnych – wyjaśnia APS Energia.

Zgodnie z umową spółka będzie musiała zdeponować na rachunku ING Lease kaucji zabezpieczającej (maksymalnie do 7,5 mln zł, lub do zapłaty odpowiadającej jej kwoty, co zostanie rozliczone w przyszłych opłatach leasingowych). Spółka będzie miała na to 30 dni od pisemnego wezwania przez ING Lease.

Spółka podejmuje działania mające na celu nie skorzystanie przez ING Lease z prawa do wystawienia wezwania i czasowe zawieszenie poziomu wymaganych wskaźników – podkreśla APS Energia w komunikacie.

Więcej aktualności

Apator ma nowego prezesa

Apator ma nowego prezesa

Mirosław Klepacki zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa spół…

Ruszyła 3. edycja kampanii edukacyjnej ElektroEko

Ruszyła 3. edycja kampanii edukacyjnej ElektroEko

Już po raz trzeci wystartowała publiczna kampania edukacyjna „…

Apator: stabilne przychody, rosnący eksport

Apator: stabilne przychody, rosnący eksport

Po trzech kwartałach 2021 roku skonsolidowane przychody Grupy …

Signify otwiera kolejny zakład w Pile

Signify otwiera kolejny zakład w Pile

Firma Signify oficjalnie uruchomiła 17 listopada czwarty zakła…

Więcej aktualności

Apator ma nowego prezesa

Apator ma nowego prezesa

Mirosław Klepacki zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa spółki Apator. W komunikacie podano, iż rezygnacja wynika z przyczyn osobistych i została złożona ze skutkiem na dzień 24 listopada 2021 r. Nowym prezesem został Arkadiusz Chmielewsk…

Ruszyła 3. edycja kampanii edukacyjnej ElektroEko

Ruszyła 3. edycja kampanii edukacyjnej ElektroEko

Już po raz trzeci wystartowała publiczna kampania edukacyjna „Już nie świeci? Oddaj do elektrośmieci”, której inicjatorem jest ElektroEko – największa w Polsce organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Celem akcji jest ed…

Apator: stabilne przychody, rosnący eksport

Apator: stabilne przychody, rosnący eksport

Po trzech kwartałach 2021 roku skonsolidowane przychody Grupy Apator są zbliżone do ubiegłorocznych i wynoszą 702 mln PLN, przy dynamicznym wzroście obrotów w segmencie Woda i Ciepło (+27% r/r), wyższej sprzedaży w Gazie (+3% r/r) i niższyc…

Signify otwiera kolejny zakład w Pile

Signify otwiera kolejny zakład w Pile

Firma Signify oficjalnie uruchomiła 17 listopada czwarty zakład w Pile, w którym produkowane są oprawy profesjonalne. Zakład jest gotowy na montaż ponad 1600 różnych produktów z profesjonalnego portfolio. Nowy Zakład Opraw Oświetleniowyc…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas