Facebook

5,4 mln zł straty APS Energia

Na koniec 2020 roku APS Energia zanotowała 5,4 mln zł straty netto – wynika ze wstępnych danych finansowych opublikowanych przez spółkę. Także ubiegłoroczne przychody były znacznie mniejsze niż rok wcześniej.

W ubiegłym roku APS Energia uzyskała 85,4 mln zł przychodów wobec 134,8 mln zł osiągniętych w roku 2019 – wynika ze wstępnych danych. Spółka zanotowała również 2,6 mln zł straty z działalności operacyjnej. Rok wcześniej osiągnęła 13 mln zł zysku. Wynik EBITDA (zysk przed opodatkowaniem, amortyzacją i odsetkami) to 0,7 mln zł. W 2019 roku spółka osiągnęła 16,1 mln zł. Strata netto wyniosła 5,4 mln zł wobec 10,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Pogorszenie się wyników w stosunku do okresu porównawczego spowodowane zostało utrudnieniami wynikającymi z obostrzeń przeciwpandemicznych oraz przesunięciami realizacji projektów na kolejne okresy – wyjaśnia spółka.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od wyników ostatecznych. Ostateczne wyniki finansowe za 2020 r., zbadane przez biegłego rewidenta, zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie rocznym, który zostanie opublikowany w dniu 31 marca 2021 r.

Jak podano w komunikacie w związku z oszacowaniem wstępnych wyników finansowych za 2020 rok, pojawił się problem dotyczący wskaźników wymaganych w umowie leasingu zwrotnego nieruchomości w Stanisławowie Pierwszym zawartej z ING Lease Polska.

Główną przyczyną niedotrzymania wskaźników był obniżony poziom przychodów ze sprzedaży oraz zysku operacyjnego przy zachowaniu dotychczasowego poziomu zadłużenia finansowego oraz nakładów inwestycyjnych – wyjaśnia APS Energia.

Zgodnie z umową spółka będzie musiała zdeponować na rachunku ING Lease kaucji zabezpieczającej (maksymalnie do 7,5 mln zł, lub do zapłaty odpowiadającej jej kwoty, co zostanie rozliczone w przyszłych opłatach leasingowych). Spółka będzie miała na to 30 dni od pisemnego wezwania przez ING Lease.

Spółka podejmuje działania mające na celu nie skorzystanie przez ING Lease z prawa do wystawienia wezwania i czasowe zawieszenie poziomu wymaganych wskaźników – podkreśla APS Energia w komunikacie.

Więcej aktualności

Nowy termin Targów Automaticon, Światło i Elektrotechnika

Nowy termin Targów Automaticon, Światło i Elektrotechnika

Targi Światło, Targi Elektrotechnika oraz Automaticon w wyznac…

Znowelizowano przepisy Prawa energetycznego

Znowelizowano przepisy Prawa energetycznego

Sejm w czwartek znowelizował przepisy Prawa energetycznego, kt…

Apator i Griffin opracują inteligentny licznik OSGP

Apator i Griffin opracują inteligentny licznik OSGP

Spółki Apator oraz Griffin Group Energy podpisały porozumienie…

Wysokie ceny energii elektrycznej w Polsce

Wysokie ceny energii elektrycznej w Polsce

Z raportu Komisji Europejskiej wynika, że Polska miała niemal …

Więcej aktualności

Nowy termin Targów Automaticon, Światło i Elektrotechnika

Nowy termin Targów Automaticon, Światło i Elektrotechnika

Targi Światło, Targi Elektrotechnika oraz Automaticon w wyznaczonym terminie – 19-21 maja 2021 roku – nie będą mogły się odbyć z powodu obostrzeń pandemicznych, które ciągle nie pozwalają na organizację tego typu imprez. Nowa data to 26-28 …

Znowelizowano przepisy Prawa energetycznego

Znowelizowano przepisy Prawa energetycznego

Sejm w czwartek znowelizował przepisy Prawa energetycznego, które zakładają m.in. stworzenie CSIRE, czyli centralnego systemu informacji rynku energii oraz wprowadzają harmonogram montażu inteligentnych liczników energii. Nowela Prawa e…

Apator i Griffin opracują inteligentny licznik OSGP

Apator i Griffin opracują inteligentny licznik OSGP

Spółki Apator oraz Griffin Group Energy podpisały porozumienie dotyczące współpracy w zakresie opracowania, wdrożenia do produkcji i dostaw na rynek krajowy oraz europejski polskiego, inteligentnego licznika nowej generacji pracującego w te…

Wysokie ceny energii elektrycznej w Polsce

Wysokie ceny energii elektrycznej w Polsce

Z raportu Komisji Europejskiej wynika, że Polska miała niemal najwyższe w całej Europie ceny hurtowe energii elektrycznej z dostawą pasmową BASE w IV kwartale 2020 roku. W naszym kraju cena przekraczała 54 euro za MWh, przy średniej europej…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas