Facebook

Ponad 6 GW mocy instalacji PV w 2021 roku

Instytut Energetyki Odnawialnej przygotował aktualizację prognozy mocy zainstalowanej w fotowoltaice do 2025 roku. Według IEO w najbliższych latach rynek fotowoltaiczny utrzyma swoją dynamikę rozwoju. Pod koniec tego roku moc wszystkich zainstalowanych źródeł fotowoltaicznych może wynieść 6,1 GW, co oznacza przyrost rok do roku na poziomie 2,1 GW.

Główny udział w tym przyroście mocy w 2021 roku będą mieć aukcyjne projekty z aukcji, która odbyły się w 2018 i 2019 roku. Projekty, które zwyciężyły w aukcji OZE w 2018 roku i miały 18 miesięcy na rozpoczęcie wytwarzania energii, mogły ubiegać się o przedłużenie tego terminu o rok do Urzędu Regulacji Energetyki. Większość projektów została zrealizowana w latach 2019-2020, ale inwestorzy mają jeszcze czas na realizację pozostałych projektów do końca czerwca 2021 roku. IEO szacuje, że takich projektów mogło pozostać jeszcze około 40 MW (spośród 514 MW, które zwyciężyły w aukcji 2018). Natomiast rok 2021 to rok realizacji projektów głownie z aukcji z 2019 roku, które miały 24 miesiące na rozpoczęcie wytwarzania energii elektrycznej. Łącznie takich projektów z aukcji 2019 może powstać około 790 MW, w tym około 64 MW farm słonecznych z dużego koszyka. IEO szacuje, że dzięki realizacji projektów aukcyjnych moc samych farm słonecznych w Polsce może wzrosnąć w 2021 roku o 830 MW.

Program „Mój Prąd”

Bieżący roku także powinien przynieść wyraźny wzrost na rynku prosumenckich instalacji fotowoltaicznych, związany m.in. z kontynuacją programu „Mój Prąd”. Skierowany do osób fizycznych projekt spowoduje powstanie kolejnych mikroinstalacji o mocy maksymalnej do 10 kW. IEO prognozuje, że w 2021 roku łączny przyrost nowych moc w mikroinstalacjach PV może wynieść około 1,1 GW. W bieżącym roku wzrośnie także rola prosumentów biznesowych, których przyrost IEO prognozuje na co najmniej 200 MW, z trendem wzrostowym w kolejnych latach.

 

Elektrownie PV vs wiatrowe

W aukcji w 2020 roku technologia wiatrowa uległa taniejącej technologii fotowoltaicznej, a instalacje fotowoltaiczne zrównały się liczbą ofert oraz mocą z elektrowniami wiatrowymi. Zarówno małe farmy słoneczne jak i te wielkoskalowe z aukcji z 2020 roku rozpoczną wytwarzanie energii do końca 2022 roku. W rezultacie w segmencie farm słonecznych roczny przyrost nowych moc w 2022 roku wyniesie około 1,5 GW.

Lata 2023-2025

Rząd ogłosił, że w ramach tegorocznej aukcji, która odbędzie się prawdopodobnie pod koniec 2021 roku, zakontraktowane zostanie blisko 1,8 GW nowych mocy fotowoltaicznych, które rozpoczną wytwarzanie energii w 2023 roku. W 2023 roku rynek prosumenckich instalacji zrówna się pod względem całkowitej mocy zainstalowanej z rynkiem farm słonecznych, a co za tym idzie cały rynek PV zmieni się z obecnego typowo prosumenckiego, na zrównoważony pomiędzy zawodowymi elektrowniami PV a prosumentami.
Zgodnie z zapowiedziami rządu, system aukcyjny ma zostać przedłużony na co najmniej kolejne 5 lat, a pierwsza aukcja OZE w ramach nowego systemu aukcyjnego odbędzie się w 2022 roku.
IEO prognozuje, że w latach 2024-2025 można spodziewać się kolejnych dużych wolumenów aukcyjnych dla instalacji PV a roczny przyrost mocy może kształtować się na poziomie 1,5 GW rocznie w tym segmencie.

Wysoka dynamika wzrostu rynku PV

Pomimo konserwatywnych i już (w świetle danych za 2020 rok) nieaktualnych rządowych założeń dotyczących kształtowania miksu energetycznego, IEO szacuje, że w najbliższych latach dynamika rozwoju rynku fotowoltaicznego utrzyma się i co roku w Polsce będzie powstawać od 2 do 2,5 GW nowych mocy fotowoltaicznych. Zmieni się tylko struktura rynku z typowo prosumenckiego na zrównoważony pomiędzy zawodowymi elektrowniami PV a prosumentami i autoproducentami.

Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej

Więcej aktualności

Dobry i trudny rok dla Relpol

Dobry i trudny rok dla Relpol

Relpol zaprezentował oficjalny raport podsumowujący 2020 rok. …

Zysk Apatora w 2020 roku wzrósł o 13%

Zysk Apatora w 2020 roku wzrósł o 13%

Grupa Apator odnotowała 60,23 mln zł skonsolidowanego zysku ne…

Sonel poprawia w 2020 roku wyniki

Sonel poprawia w 2020 roku wyniki

Specjalizujący się w produkcji urządzeń pomiarowych Sonel nie …

Dobry rok Grupy Aplisens

Dobry rok Grupy Aplisens

W 2020 roku producent aparatury kontrolo-pomiarowej Aplisens w…

Więcej aktualności

Dobry i trudny rok dla Relpol

Dobry i trudny rok dla Relpol

Relpol zaprezentował oficjalny raport podsumowujący 2020 rok. Ubiegłoroczne przychody pozostały na poziomie roku 2019, natomiast znacząco wzrósł zysk netto.   - Miniony rok był dla Grupy kapitałowej rokiem dobrym, a jednocześnie trudnym …

Zysk Apatora w 2020 roku wzrósł o 13%

Zysk Apatora w 2020 roku wzrósł o 13%

Grupa Apator odnotowała 60,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 roku wobec 53,41 mln zł zysku rok wcześniej, co oznacza wzrost o około 13% r/r podała spółka w raporcie. W tym samym okresie wzrost przychodów ze sprzedaży wyniósł 7%.…

Sonel poprawia w 2020 roku wyniki

Sonel poprawia w 2020 roku wyniki

Specjalizujący się w produkcji urządzeń pomiarowych Sonel nie odczuł znacząco w 2020 roku negatywnych skutków pandemii Covid-19. Popyt na produkty marki Sonel i wprowadzenie nowych wyrobów dla fotowoltaiki oraz elektromobilności pozwoliło w…

Dobry rok Grupy Aplisens

Dobry rok Grupy Aplisens

W 2020 roku producent aparatury kontrolo-pomiarowej Aplisens wypracował 108,0 mln zł skonsolidowanych przychodów. Jest to drugi w historii wynik sprzedaży odnotowany przez Grupę Aplisens. Skonsolidowany EBIT oraz zysk netto wyniosły w ubieg…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas