Facebook

Ponad 1 mld zł rocznych przychodów Grupy TIM

W 2020 roku Grupa TIM odnotowała ponad 1,06 mld zł skonsolidowanych (+19,6% r/r) i 935,7 mln zł (+17,2% r/r) jednostkowych przychodów ze sprzedaży. W planach firmy znajduje się rozbudowa centrum logistycznego.

Zysk netto Grupy TIM był w 2020 r. o 89,8% wyższy od osiągniętego w 2019 r. (37,1 vs 19,6 mln zł). EBITDA Grupy wzrosła o 51,8% r/r. W TIM SA zysk netto wzrósł o 58,7% (do 36 mln zł), zaś EBITDA – o 43,8% r/r (do 51,5 mln zł).

Zarówno na poziomie skonsolidowanym, jak i jednostkowym rentowność działalności operacyjnej uległa skokowej poprawie, zresztą podobnie jak rok wcześniej. Wzrost skali działalności przy jednoczesnym utrzymaniu dyscypliny kosztowej to główne czynniki, które wpłynęły na wynik netto i EBITDA. Warto także zwrócić uwagę, że Grupa TIM w związku z bardzo dobrą sytuacją płynnościową zdecydowała się na koniec 2020 roku spłacić przed terminem zapadalności zobowiązania z tytułu leasingu na kwotę 17,5 mln zł, co przełoży się na ponad 760 tys. zł oszczędności w kosztach finansowych w roku 2021 – komentuje Piotr Tokarczuk, członek Zarządu i dyrektor finansowy TIM SA.

Sprzedaż online

Udział przychodów ze sprzedaży online w obrotach TIM-u pozostał w 2020 roku na praktycznie niezmienionym poziomie około 70%. W minionym roku TIM kontynuował – zgodnie ze strategią średnioterminową na lata 2019-2021 – rozwój alternatywnych modeli sprzedaży jak marketplace hybrydowy i B2B2C. Za sprawą pierwszego z nich w ofercie platformy TIM.pl pojawiły się lub znacząco rozwinęły takie kategorie produktów jak RTV/AGD, elektronika użytkowa, akcesoria komputerowe, hobby czy nawet zdrowie i turystyka.

Liczba użytkowników platformy e-handlu w 2020 r. po raz pierwszy przekroczyła 2 miliony (2,23 mln, +16% r/r), a liczba sesji zbliżyła się do 9 milionów (8,95 mln, +8,8% r/r). Poszukiwanie bezpiecznych sposobów dokonywania zakupów w dobie pandemii sprawiło, że w strukturze wiekowej użytkowników TIM.pl wzrósł udział osób powyżej 55. roku życia. Grupa, która 7-8 lat temu niechętnie przyjmowała zmianę modelu biznesowego i postawienie przez TIM na kanał online, w 2020 r. stanowiła już blisko 1/4 ogółu użytkowników (w 2019 r. było to niespełna 17%).

Przyciągamy nowych klientów, w tym osoby, które dotąd były sceptyczne wobec kupowania online. To efekt pandemii, jak i konsekwencja działań, które realizujemy od ośmiu lat, prowadząc platformę TIM.pl. Uważam, że ten trend utrzyma się nie tylko w związku z pandemią, ale i z uwagi na zmianę nawyków zakupowych. Potwierdzają to wyniki badania przeprowadzonego latem 2020 roku przez McKinsey & Company na próbie ponad 3600 firm z 11 krajów. Wynika z niego, że dziewięciu na dziesięciu decydentów z sektora B2B oczekuje, iż model zdalny utrzyma się na dłuższą metę, także po zakończeniu pandemii. Z kolei PwC szacuje, że w 2020 roku rynek e-commerce w Polsce zwiększył się o 35%, i prognozuje w latach 2021-2026 roku średnioroczny wzrost na poziomie 12%. W TIM-ie chcemy rosnąć co najmniej w tym samym tempie – mówi Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA

TIM SA planuje dalszy rozwój platformy TIM.pl poprzez inwestycje w technologie poprawiające UX, poszerzanie i optymalizację oferty, a także dodatkowe serwisy dla klientów. Dzięki temu spółka zwiększy bazę klientów, a w konsekwencji utrzyma wysoką dynamikę wzrostu przychodów.

Fotowoltaika

Dynamicznie rozwijał się segment rozwiązań z zakresu fotowoltaiki. TIM rozpoczął rozbudowę tej oferty jeszcze w 2019 r., w obliczu pierwszej edycji programu „Mój Prąd”. Początkowo opierała się ona na produktach oferowanych w ramach marketplace’u hybrydowego, a więc z magazynów dostawców zewnętrznych. W 2020 r. została poszerzona o asortyment oferowany z magazynu własnego, czyli centrum logistycznego, którego operatorem jest 3LP SA. W efekcie powstała kompleksowa oferta produktowa, która wygenerowała 3,6% przychodów ze sprzedaży TIM SA. W roku 2021 i kolejnych TIM zakłada udział asortymentu fotowoltaicznego w całości przychodów ze sprzedaży na poziomie co najmniej 5%.

Usługi logistyczne

Rok 2020 przyniósł Grupie TIM wyższe o ponad 55% przychody ze sprzedaży usług logistycznych. To efekt dalszego rozwoju 3LP SA i rosnącego zapotrzebowania na usługi logistyczne dla sektora e-commerce, w których specjalizuje się ta spółka. W skali całego roku w obszarze usług logistycznych udział klientów spoza Grupy TIM wyniósł 47% wobec 39,1% w 2019 r.

3LP zarządza obecnie niemal 75 tysiącami metrów kwadratowych powierzchni logistycznej, z czego 50 tysięcy stanowi centrum logistyczne w podwrocławskich Siechnicach, gdzie znajduje się siedziba spółki. Reszta ulokowana jest w Parku Logistycznym Wrocław Wschód w Wojkowicach, przy autostradzie A4. Strategia rozwoju 3LP przewiduje rozbudowę obiektu w Siechnicach o kolejną halę magazynową o powierzchni około 25 tysięcy metrów kwadratowych, wyposażoną w nowoczesną automatykę magazynową, a także uruchamianie oddziałów w innych regionach Polski –  mówi Piotr Tokarczuk.

W 2020 r. po raz pierwszy przychody 3LP SA przekroczyły 100 mln zł, osiągając poziom blisko 115 mln zł (+33% r/r), a w samym IV kwartale ponad połowa przychodów z usług logistycznych 3LP SA pochodziła spoza Grupy TIM.

Strategia odpowiedzialnego biznesu

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TIM za 2020 rok po raz trzeci ma formę raportu zintegrowanego i zawiera szeroki zakres danych niefinansowych przygotowanych według wytycznych międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative (GRI Standards). Rok 2020 był drugim rokiem obowiązywania strategii odpowiedzialnego biznesu TIM pro.

Kontynuowaliśmy w nim aktywności zapoczątkowane w roku 2019, jednak nie mogliśmy pozostać obojętni wobec sytuacji pandemicznej. Wraz z innymi firmami i osobami indywidualnymi wsparliśmy wiosną wrocławski szpital jednoimienny, zaś w okresie bożonarodzeniowym zorganizowaliśmy akcję TIM Mikołajów. Zamiast drukować kalendarze i kupować bożonarodzeniowe prezenty dla klientów zdecydowaliśmy się przekazać realne, finansowe wsparcie lokalnym fundacjom i instytucjom. W ich wyborze pomogli sami klienci. Do 17 organizacji z całej Polski trafiło łącznie 221 tysięcy złotych, w dużej części dzięki zaangażowaniu naszych dostawców – mówi Krzysztof Folta.

Więcej aktualności

TIM: wysokie obroty, zysk wyższy o 357%

TIM: wysokie obroty, zysk wyższy o 357%

Grupa Kapitałowa TIM w I połowie 2021 r wygenerowała 602,4 mln…

Ponad 270 wystawców na Targach Energetab 2021

Ponad 270 wystawców na Targach Energetab 2021

Według informacji organizatorów blisko 8 tysięcy gości odwiedz…

Zarmen został właścicielem Elektrobudowy

Zarmen został właścicielem Elektrobudowy

Zarmen poinformował, że zawarł 14 września 2021 r. z syndykiem…

Konkurs Osobowość Roku 2021: rozpoczęto nabór zgłoszeń

Konkurs Osobowość Roku 2021: rozpoczęto nabór zgłoszeń

Można już nadsyłać zgłoszenia do 6. edycji Konkursu Osobowość …

Więcej aktualności

TIM: wysokie obroty, zysk wyższy o 357%

TIM: wysokie obroty, zysk wyższy o 357%

Grupa Kapitałowa TIM w I połowie 2021 r wygenerowała 602,4 mln zł przychodów ze sprzedaży (+22% r/r). Skonsolidowany zysk netto osiągnął ponad 43 mln zł, co oznacza wzrost o 357% r/r. Przychody ze sprzedaży TIM SA wzrosły w stosunku do I pó…

Ponad 270 wystawców na Targach Energetab 2021

Ponad 270 wystawców na Targach Energetab 2021

Według informacji organizatorów blisko 8 tysięcy gości odwiedziło zakończone 16 września Międzynarodowe Targi Energetyczne Energetab. Wśród ponad 270 wystawców dominowały krajowe przedsiębiorstwa. Zagrożenie epidemią niewątpliwie ograniczył…

Zarmen został właścicielem Elektrobudowy

Zarmen został właścicielem Elektrobudowy

Zarmen poinformował, że zawarł 14 września 2021 r. z syndykiem umowę sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa Elektrobudowa SA w upadłości. W wyniku tej transakcji, spółka Zarmen nabyła od syndyka zorganizowane części przedsiębi…

Konkurs Osobowość Roku 2021: rozpoczęto nabór zgłoszeń

Konkurs Osobowość Roku 2021: rozpoczęto nabór zgłoszeń

Można już nadsyłać zgłoszenia do 6. edycji Konkursu Osobowość Roku odbywającej się w roku 2021. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas Międzynarodowych Targów Elektrotechnika i Międzynarodowych Targów Światło w Warszawie. Konkurs ma n…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas