Facebook

Ponad 1 mld zł rocznych przychodów Grupy TIM

W 2020 roku Grupa TIM odnotowała ponad 1,06 mld zł skonsolidowanych (+19,6% r/r) i 935,7 mln zł (+17,2% r/r) jednostkowych przychodów ze sprzedaży. W planach firmy znajduje się rozbudowa centrum logistycznego.

Zysk netto Grupy TIM był w 2020 r. o 89,8% wyższy od osiągniętego w 2019 r. (37,1 vs 19,6 mln zł). EBITDA Grupy wzrosła o 51,8% r/r. W TIM SA zysk netto wzrósł o 58,7% (do 36 mln zł), zaś EBITDA – o 43,8% r/r (do 51,5 mln zł).

Zarówno na poziomie skonsolidowanym, jak i jednostkowym rentowność działalności operacyjnej uległa skokowej poprawie, zresztą podobnie jak rok wcześniej. Wzrost skali działalności przy jednoczesnym utrzymaniu dyscypliny kosztowej to główne czynniki, które wpłynęły na wynik netto i EBITDA. Warto także zwrócić uwagę, że Grupa TIM w związku z bardzo dobrą sytuacją płynnościową zdecydowała się na koniec 2020 roku spłacić przed terminem zapadalności zobowiązania z tytułu leasingu na kwotę 17,5 mln zł, co przełoży się na ponad 760 tys. zł oszczędności w kosztach finansowych w roku 2021 – komentuje Piotr Tokarczuk, członek Zarządu i dyrektor finansowy TIM SA.

Sprzedaż online

Udział przychodów ze sprzedaży online w obrotach TIM-u pozostał w 2020 roku na praktycznie niezmienionym poziomie około 70%. W minionym roku TIM kontynuował – zgodnie ze strategią średnioterminową na lata 2019-2021 – rozwój alternatywnych modeli sprzedaży jak marketplace hybrydowy i B2B2C. Za sprawą pierwszego z nich w ofercie platformy TIM.pl pojawiły się lub znacząco rozwinęły takie kategorie produktów jak RTV/AGD, elektronika użytkowa, akcesoria komputerowe, hobby czy nawet zdrowie i turystyka.

Liczba użytkowników platformy e-handlu w 2020 r. po raz pierwszy przekroczyła 2 miliony (2,23 mln, +16% r/r), a liczba sesji zbliżyła się do 9 milionów (8,95 mln, +8,8% r/r). Poszukiwanie bezpiecznych sposobów dokonywania zakupów w dobie pandemii sprawiło, że w strukturze wiekowej użytkowników TIM.pl wzrósł udział osób powyżej 55. roku życia. Grupa, która 7-8 lat temu niechętnie przyjmowała zmianę modelu biznesowego i postawienie przez TIM na kanał online, w 2020 r. stanowiła już blisko 1/4 ogółu użytkowników (w 2019 r. było to niespełna 17%).

Przyciągamy nowych klientów, w tym osoby, które dotąd były sceptyczne wobec kupowania online. To efekt pandemii, jak i konsekwencja działań, które realizujemy od ośmiu lat, prowadząc platformę TIM.pl. Uważam, że ten trend utrzyma się nie tylko w związku z pandemią, ale i z uwagi na zmianę nawyków zakupowych. Potwierdzają to wyniki badania przeprowadzonego latem 2020 roku przez McKinsey & Company na próbie ponad 3600 firm z 11 krajów. Wynika z niego, że dziewięciu na dziesięciu decydentów z sektora B2B oczekuje, iż model zdalny utrzyma się na dłuższą metę, także po zakończeniu pandemii. Z kolei PwC szacuje, że w 2020 roku rynek e-commerce w Polsce zwiększył się o 35%, i prognozuje w latach 2021-2026 roku średnioroczny wzrost na poziomie 12%. W TIM-ie chcemy rosnąć co najmniej w tym samym tempie – mówi Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA

TIM SA planuje dalszy rozwój platformy TIM.pl poprzez inwestycje w technologie poprawiające UX, poszerzanie i optymalizację oferty, a także dodatkowe serwisy dla klientów. Dzięki temu spółka zwiększy bazę klientów, a w konsekwencji utrzyma wysoką dynamikę wzrostu przychodów.

Fotowoltaika

Dynamicznie rozwijał się segment rozwiązań z zakresu fotowoltaiki. TIM rozpoczął rozbudowę tej oferty jeszcze w 2019 r., w obliczu pierwszej edycji programu „Mój Prąd”. Początkowo opierała się ona na produktach oferowanych w ramach marketplace’u hybrydowego, a więc z magazynów dostawców zewnętrznych. W 2020 r. została poszerzona o asortyment oferowany z magazynu własnego, czyli centrum logistycznego, którego operatorem jest 3LP SA. W efekcie powstała kompleksowa oferta produktowa, która wygenerowała 3,6% przychodów ze sprzedaży TIM SA. W roku 2021 i kolejnych TIM zakłada udział asortymentu fotowoltaicznego w całości przychodów ze sprzedaży na poziomie co najmniej 5%.

Usługi logistyczne

Rok 2020 przyniósł Grupie TIM wyższe o ponad 55% przychody ze sprzedaży usług logistycznych. To efekt dalszego rozwoju 3LP SA i rosnącego zapotrzebowania na usługi logistyczne dla sektora e-commerce, w których specjalizuje się ta spółka. W skali całego roku w obszarze usług logistycznych udział klientów spoza Grupy TIM wyniósł 47% wobec 39,1% w 2019 r.

3LP zarządza obecnie niemal 75 tysiącami metrów kwadratowych powierzchni logistycznej, z czego 50 tysięcy stanowi centrum logistyczne w podwrocławskich Siechnicach, gdzie znajduje się siedziba spółki. Reszta ulokowana jest w Parku Logistycznym Wrocław Wschód w Wojkowicach, przy autostradzie A4. Strategia rozwoju 3LP przewiduje rozbudowę obiektu w Siechnicach o kolejną halę magazynową o powierzchni około 25 tysięcy metrów kwadratowych, wyposażoną w nowoczesną automatykę magazynową, a także uruchamianie oddziałów w innych regionach Polski –  mówi Piotr Tokarczuk.

W 2020 r. po raz pierwszy przychody 3LP SA przekroczyły 100 mln zł, osiągając poziom blisko 115 mln zł (+33% r/r), a w samym IV kwartale ponad połowa przychodów z usług logistycznych 3LP SA pochodziła spoza Grupy TIM.

Strategia odpowiedzialnego biznesu

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TIM za 2020 rok po raz trzeci ma formę raportu zintegrowanego i zawiera szeroki zakres danych niefinansowych przygotowanych według wytycznych międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative (GRI Standards). Rok 2020 był drugim rokiem obowiązywania strategii odpowiedzialnego biznesu TIM pro.

Kontynuowaliśmy w nim aktywności zapoczątkowane w roku 2019, jednak nie mogliśmy pozostać obojętni wobec sytuacji pandemicznej. Wraz z innymi firmami i osobami indywidualnymi wsparliśmy wiosną wrocławski szpital jednoimienny, zaś w okresie bożonarodzeniowym zorganizowaliśmy akcję TIM Mikołajów. Zamiast drukować kalendarze i kupować bożonarodzeniowe prezenty dla klientów zdecydowaliśmy się przekazać realne, finansowe wsparcie lokalnym fundacjom i instytucjom. W ich wyborze pomogli sami klienci. Do 17 organizacji z całej Polski trafiło łącznie 221 tysięcy złotych, w dużej części dzięki zaangażowaniu naszych dostawców – mówi Krzysztof Folta.

Więcej aktualności

Dobry i trudny rok dla Relpol

Dobry i trudny rok dla Relpol

Relpol zaprezentował oficjalny raport podsumowujący 2020 rok. …

Zysk Apatora w 2020 roku wzrósł o 13%

Zysk Apatora w 2020 roku wzrósł o 13%

Grupa Apator odnotowała 60,23 mln zł skonsolidowanego zysku ne…

Sonel poprawia w 2020 roku wyniki

Sonel poprawia w 2020 roku wyniki

Specjalizujący się w produkcji urządzeń pomiarowych Sonel nie …

Dobry rok Grupy Aplisens

Dobry rok Grupy Aplisens

W 2020 roku producent aparatury kontrolo-pomiarowej Aplisens w…

Więcej aktualności

Dobry i trudny rok dla Relpol

Dobry i trudny rok dla Relpol

Relpol zaprezentował oficjalny raport podsumowujący 2020 rok. Ubiegłoroczne przychody pozostały na poziomie roku 2019, natomiast znacząco wzrósł zysk netto.   - Miniony rok był dla Grupy kapitałowej rokiem dobrym, a jednocześnie trudnym …

Zysk Apatora w 2020 roku wzrósł o 13%

Zysk Apatora w 2020 roku wzrósł o 13%

Grupa Apator odnotowała 60,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 roku wobec 53,41 mln zł zysku rok wcześniej, co oznacza wzrost o około 13% r/r podała spółka w raporcie. W tym samym okresie wzrost przychodów ze sprzedaży wyniósł 7%.…

Sonel poprawia w 2020 roku wyniki

Sonel poprawia w 2020 roku wyniki

Specjalizujący się w produkcji urządzeń pomiarowych Sonel nie odczuł znacząco w 2020 roku negatywnych skutków pandemii Covid-19. Popyt na produkty marki Sonel i wprowadzenie nowych wyrobów dla fotowoltaiki oraz elektromobilności pozwoliło w…

Dobry rok Grupy Aplisens

Dobry rok Grupy Aplisens

W 2020 roku producent aparatury kontrolo-pomiarowej Aplisens wypracował 108,0 mln zł skonsolidowanych przychodów. Jest to drugi w historii wynik sprzedaży odnotowany przez Grupę Aplisens. Skonsolidowany EBIT oraz zysk netto wyniosły w ubieg…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas