Facebook

Zysk Apatora w 2020 roku wzrósł o 13%

Grupa Apator odnotowała 60,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 roku wobec 53,41 mln zł zysku rok wcześniej, co oznacza wzrost o około 13% r/r podała spółka w raporcie. W tym samym okresie wzrost przychodów ze sprzedaży wyniósł 7%.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Apator sięgnęły 934,85 mln zł w 2020 r. wobec 877,59 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 78,59 mln zł wobec 76,42 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 131,1 mln zł wobec 126,29 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 51,56 mln zł wobec 54,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Dzięki ogromnemu wysiłkowi naszych partnerów biznesowych (klientów, dostawców i kooperantów), a przede wszystkim załogi, Grupa Apator wyszła z pierwszego roku pandemii bez większego uszczerbku. Dzięki naszym mocnym stronom: szerokiej ofercie, stabilności finansowej, a także ugruntowanej pozycji rynkowej – daliśmy skuteczny odpór pandemii. Mimo wymagających warunków rynkowych – nasze spółki prowadziły działalność bez zakłóceń, a Grupa Apator osiągnęła wzrost przychodów ze sprzedaży o 7% r/r (przy poziomie obrotów wynoszącym 934,9 mln zł) oraz zysk netto na poziomie ponad 62 mln zł, co oznacza wzrost o około 13% r/r – napisał prezes Mirosław Klepacki w liście załączonym do raportu.

– Pandemia wzmogła jednak proces erozji cenowej we wszystkich segmentach naszej działalności. Zachwiała stabilnością łańcuchów dostaw. Poddała rewizji wiele naszych inicjatyw i projektów. Dodatkowo, oczekiwana przez nas Ustawa Prawo energetyczne (przyjęta przez Sejm RP w kwietniu 2021 r.), która wprowadza ramy smart meteringu w Polsce, w najbliższym czasie nasili ostrą rywalizację o rynek. Dlatego widzimy konieczność przyśpieszenia po stronie przychodowej, budowy nowych mocy produkcyjnych oraz dalszej optymalizacji naszych procesów. Chcemy także zwiększać inwestycje, zarówno po stronie nowych, perspektywicznych projektów rozwojowych, jak i automatyzacji i robotyzacji procesów. Najważniejszą inwestycją w perspektywie najbliższych 2 lat jest niewątpliwie projekt relokacji zakładu produkcyjnego Apator Powogaz i budowa pod Poznaniem nowoczesnej, w pełni zautomatyzowanej fabryki wytwarzającej wodomierze – dodaje Mirosław Klepacki.

Więcej aktualności

Dobry i trudny rok dla Relpol

Dobry i trudny rok dla Relpol

Relpol zaprezentował oficjalny raport podsumowujący 2020 rok. …

Zysk Apatora w 2020 roku wzrósł o 13%

Zysk Apatora w 2020 roku wzrósł o 13%

Grupa Apator odnotowała 60,23 mln zł skonsolidowanego zysku ne…

Sonel poprawia w 2020 roku wyniki

Sonel poprawia w 2020 roku wyniki

Specjalizujący się w produkcji urządzeń pomiarowych Sonel nie …

Dobry rok Grupy Aplisens

Dobry rok Grupy Aplisens

W 2020 roku producent aparatury kontrolo-pomiarowej Aplisens w…

Więcej aktualności

Dobry i trudny rok dla Relpol

Dobry i trudny rok dla Relpol

Relpol zaprezentował oficjalny raport podsumowujący 2020 rok. Ubiegłoroczne przychody pozostały na poziomie roku 2019, natomiast znacząco wzrósł zysk netto.   - Miniony rok był dla Grupy kapitałowej rokiem dobrym, a jednocześnie trudnym …

Zysk Apatora w 2020 roku wzrósł o 13%

Zysk Apatora w 2020 roku wzrósł o 13%

Grupa Apator odnotowała 60,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 roku wobec 53,41 mln zł zysku rok wcześniej, co oznacza wzrost o około 13% r/r podała spółka w raporcie. W tym samym okresie wzrost przychodów ze sprzedaży wyniósł 7%.…

Sonel poprawia w 2020 roku wyniki

Sonel poprawia w 2020 roku wyniki

Specjalizujący się w produkcji urządzeń pomiarowych Sonel nie odczuł znacząco w 2020 roku negatywnych skutków pandemii Covid-19. Popyt na produkty marki Sonel i wprowadzenie nowych wyrobów dla fotowoltaiki oraz elektromobilności pozwoliło w…

Dobry rok Grupy Aplisens

Dobry rok Grupy Aplisens

W 2020 roku producent aparatury kontrolo-pomiarowej Aplisens wypracował 108,0 mln zł skonsolidowanych przychodów. Jest to drugi w historii wynik sprzedaży odnotowany przez Grupę Aplisens. Skonsolidowany EBIT oraz zysk netto wyniosły w ubieg…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas