Facebook

Ponad 40 mln zysku Apatora

Grupa Apator w I kwartale 2021 roku odnotowała przychody na poziomie 224,5 mln zł, czyli niemal takim samym jak rok wcześniej notując zysk EBITDA w wysokości około 70 mln zł i zysk netto na poziomie 41,4 mln zł wobec 33,2 mln zł zysku EBITDA i 17,3 mln zł zysku netto rok wcześniej.

Z informacji podanych przez Apatora  duży wzrost zysku to głównie efekt zdarzenia o charakterze jednorazowym, czyli sprzedaży nieruchomości Apator Powogaz w Poznaniu. Firma już w końcówce pierwszego kwartału odczuła pierwsze symptomy ożywienia popytu na urządzenia pomiarowe oraz specjalistyczną aparaturę dla energetyki. W sprzedaży daje się zauważyć rosnące znaczenie urządzeń smart.

Grupa osiągnęła wysokie skonsolidowane przychody głównie dzięki dobrym wynikom w Wodzie i Cieple (+14% r/r), porównywalnym r/r obrotom w segmencie Energii Elektrycznej, przy niższych o 11% r/r (ale zgodnych z przewidywaniami wobec rekordowo wysokiej bazy w 1Q 2020 r.) przychodach ze sprzedaży w segmencie Gaz. Sprzedaż w EE była porównywalna r/r (84,6 mln PLN, +1% r/r), niższa r/r sprzedaż w segmencie Gazu (71,1 mln PLN, -11% r/r) została w pełni skompensowana wzrostem w Wodzie i Cieple (68,8 mln PLN, +14% r/r). Na raportowane wyniki pierwszego kwartału w istotny sposób wpłynęła sprzedaż nieruchomości Apator Powogaz w Poznaniu: po oczyszczeniu z tego zdarzenia skonsolidowana EBITDA wyniosła 35,9 mln PLN, zaś zysk netto Grupy osiągnął poziom 13,8 mln PLN.

Sprzedaż nieruchomości w Poznaniu to kolejny etap realizacji projektu relokacji jednego z głównych zakładów produkcyjnych Grupy – poznańskiego Powogazu. Plan budowy nowoczesnej, w pełni zautomatyzowanej fabryki w okolicach Poznania realizowany jest zgodnie z harmonogramem – zapewnia Apator w komunikacie.
Podobny cel przyświeca planowanej na początku 2022 r. relokacji (nowa lokalizacja w obrębie Słupska) spółki zależnej Powogazu – Apator Telemetria, która specjalizuje się m.in. w produkcji modułów komunikacyjnych do wodomierzy. Wyniki pierwszego kwartału wyraźnie pokazują, że segment Woda i Ciepło – po przejściowo słabszych wynikach 2020 roku – odbudowuje zamówienia z istotnych rynków zagranicznych, osiągając obroty na poziomie sprzed pandemii, ale także pozyskuje odbiorców z nowych kierunków (np. Arabia Saudyjska, Kirgistan) – informuje spółka.

Eksport

Grupa w I kwartale 2021 zanotowała  wzrost sprzedaży zagranicznej w segmencie Energia Elektryczna  o 40% rok do roku oraz w Wodzie i Cieple o 18% rok do roku i  niższy o 24% eksport w Gazie, co wyjaśnia  kończącymi się roll-outami liczników w Niderlandach.
W I kwartale 2021 udział sprzedaży eksportowej grup Apator stanowił 49% przychodów ogółem, a głównymi rynkami sprzedaży poza Polską były Niemcy, Belgia, Czechy, Francja oraz Wielka Brytania

Wzrost znaczenia rozwiązań inteligentnych

Apator zwraca uwagę, że pozytywnym trendem jest wzrost znaczenia rozwiązań inteligentnych we wszystkich segmentach biznesowych Grupy – rośnie udział w sprzedaży nie tylko wodomierzy ultradźwiękowych i nakładek radiowych do pozostałych typów wodomierzy, ale także liczników smart do pomiaru energii elektrycznej i gazu. Perspektywa rozwoju sprzedaży inteligentnych rozwiązań w branży wod-kan i ciepłownictwie wynika z nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej z kwietnia 2021 r., nakładającej na właścicieli lub zarządców budynków wielolokalowych obowiązek montażu do 1 stycznia 2027 r. ciepłomierzy i wodomierzy ze zdalnym odczytem.
Apator Metrix dostarcza inteligentne gazomierze na rynki Europy Zachodniej a w ubiegłym roku pozyskał zamówienia na „smarty” także w Polsce. Z kolei w segmencie Energii Elektrycznej perspektywy rozwoju determinują przede wszystkim kierunki transformacji sektora określone w Polityce Energetycznej Polski (PEP2040), a także planowany, w ramach znowelizowanej ustawy Prawo energetyczne, roll-out liczników smart – ocenia producent.
Apator od lat buduje mocną bazę rozwiązań dla smart meteringu. Opracowaliśmy portfolio liczników smart dla wszystkich mediów, a także dysponujemy szeroką ofertą technologii komunikacyjnych niezbędnych do zdalnego odczytu urządzeń. Wiele z naszych rozwiązań przetestowaliśmy już na rynku, co pozwoliło nam wyciągnąć cenne wnioski i udoskonalić nasze produkty. W ostatnim czasie nawiązaliśmy też partnerstwa technologiczne i wspólnie z innymi polskimi firmami z branży ICT pracujemy nad przełomowymi technologiami dla smart meteringu i OZE –  – zapewnia Mirosław Klepacki, prezes zarządu Apator SA.

Dywidenda

Apator SA w kolejnym roku pandemii podzieli się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami. Zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2020 w wysokości 1,20 zł brutto na jedną akcję, czyli łącznie 39,3 mln PLN. Ostateczną decyzję podejmie Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w czerwcu br.

Więcej aktualności

Międzynarodowy Dzień Elektryka 2021

Międzynarodowy Dzień Elektryka 2021

10 czerwca przypada Międzynarodowy Dzień Elektryka. Tegoroczne…

Rozstrzygnięto Konkurs Osobowość Roku 2020

Rozstrzygnięto Konkurs Osobowość Roku 2020

W siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się po…

Nowe zasady programu Mój Prąd 3.0

Nowe zasady programu Mój Prąd 3.0

Od 1 lipca 2021 roku ruszy nabór wniosków na dofinansowanie do…

Spotline zmienia nazwę na SLV Poland

Spotline zmienia nazwę na SLV Poland

Polska firma Spotline Sp. z o.o. zmieniła nazwę na SLV Poland …

Więcej aktualności

Międzynarodowy Dzień Elektryka 2021

Międzynarodowy Dzień Elektryka 2021

10 czerwca przypada Międzynarodowy Dzień Elektryka. Tegoroczne obchody odbędą się wirtualnie w formie wideokonferencji w godzinach 10.00 – 15.00. Organizatorami wydarzenia są Zarząd Główny SEP i Oddział Szczeciński SEP. Międzynarodowy Dz…

Rozstrzygnięto Konkurs Osobowość Roku 2020

Rozstrzygnięto Konkurs Osobowość Roku 2020

W siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu Osobowość Roku 2020. W jego trakcie podjęto decyzję o przyznaniu tytułów w poszczególnych kategoriach konkursu. W spotkaniu wzięli udział przedstaw…

Nowe zasady programu Mój Prąd 3.0

Nowe zasady programu Mój Prąd 3.0

Od 1 lipca 2021 roku ruszy nabór wniosków na dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych w ramach programu Mój Prąd 3.0. NFOŚiGW ogłosił, iż zasady będą jednak nieco inne niż wcześniej. Mój Prąd 3.0 to kolejna edycja programu, w którym…

Spotline zmienia nazwę na SLV Poland

Spotline zmienia nazwę na SLV Poland

Polska firma Spotline Sp. z o.o. zmieniła nazwę na SLV Poland od 1 czerwca br. W ramach strategii cyfryzacji SLV uruchomił również nową stronę internetową w języku polskim, która jest dostępna pod adresem www.slv.com. Niemiecki producent…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas