Facebook

Międzynarodowy Dzień Elektryka 2021

10 czerwca przypada Międzynarodowy Dzień Elektryka. Tegoroczne obchody odbędą się wirtualnie w formie wideokonferencji w godzinach 10.00 – 15.00. Organizatorami wydarzenia są Zarząd Główny SEP i Oddział Szczeciński SEP.

Międzynarodowy Dzień Elektryka (MDE) obchodzony jest 10 czerwca począwszy od 1986 roku. Ustanowiony został z inicjatywy polskich i francuskich elektryków na pamiątkę 150. rocznicy śmierci znakomitego uczonego André Marie Ampère’a. Dzień ten jest świętem wszystkich inżynierów, techników i innych profesjonalistów zajmujących się szeroko pojętą dziedziną elektryki, a także przyjaciół i sojuszników Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

W tym roku przypadają okrągłe rocznice ważnych wydarzeń nie tylko dla społeczności elektryków, ale także dla kraju i całego świata. Poświęcona im zostanie pierwsza część konferencji. 140 lat temu w dniach 15 września – 15 listopada 1881 r. odbyła się I Międzynarodowa Wystawa Elektryczna w Paryżu poświęcona wyłącznie nowej dziedzinie – elektryce. W trakcie wystawy zwołano po raz pierwszy Międzynarodowy Kongres Elektrotechniczny, który obradował w dniach 15.09-5.10.1881 r. Drugie ważne wydarzenie miało miejsce 130 lat temu – 25 sierpnia 1891 roku oficjalnie przesłano energię elektryczną na odległość 175 km z Lauffen do Frankfurtu nad Menem stosując trójfazowy system prądu przemiennego. Wydarzenia te stworzyły podwaliny pod powszechną elektryfikację i nowoczesną technikę napędową – budowę nowej cywilizacji technicznej. 20 lat temu Oddział Szczeciński SEP był organizatorem konferencji i innych wydarzeń mających na celu uczczenie 110-tej rocznicy przesyłu energii. Trzecie ważne wydarzenie przypadające w tym roku to jubileusz 100-lecia Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

Strona wydarzenia:
https://sep.com.pl/wydarzenia/miedzynarodowy-dzien-elektryka/

Ramowy program Międzynarodowego Dnia Elektryka
(wydarzenie będzie tłumaczone symultanicznie)

Sesja A: Inauguracja MDE
(10:00-10:50)

 • Przedstawienie tradycji MDE oraz powitanie gości i uczestników
 • Wystąpienie zaproszonych gości polskich i zagranicznych
 • Ogłoszenie wyników konkursu im. Mieczysława Pożaryskiego na najlepszy artykuł opublikowany w czasopismach SEP
 • Ogłoszenie wyników XXIII edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA
 • Komunikat nt. nadanych wyróżnień

Sesja B: 130. rocznica pierwszego przesyłu energii elektrycznej prądem trójfazowym z Lauffen do Frankfurtu nad Menem
(11:00-11:50)

 • „Michał Doliwo-Dobrowolski – osoba i dzieło oraz narodziny nowej cywilizacji naukowo-technicznej” – dr inż. Piotr Szymczak (Polska), prof. dr hab. inż. Viktor Y. Biespalov (Rosja), dr hab. inż. Dimitry A. Borodin (Rosja)
 • Wystąpienia przedstawicieli: Niemiec, Ukrainy, Szwajcarii i Łotwy.

Sesja C: 100 lat Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej
(12:00-12:15)

 • Jubileusz 100-lecia Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej – prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak – dziekan, doc. dr. inż. Wojciech Urbański – prodziekan

Sesja D: uroczysty koncert
(12:15-12:50)

 • Słowo wstępne – prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak
 • Koncert Orkiestry Rozrywkowej Politechniki Warszawskiej „The Engineers Band” pod batutą Dariusza Łapińskiego dedykowany elektrykom i ich przyjaciołom w dniu ich święta

Sesja E: Elektrycy w walce z COVID, działania polskich elektryków
(13:00-13:45)

 • „Elektryczność w medycynie” – prof. dr hab. n. med., mgr inż. Aleksander Sieroń, prof. dr hab. n. med. Karolina Sieroń
 • „Elektroceutyczne metody w diagnostyce COVID – 19” – prof. dr hab. inż. Andrzej Krawczyk, dr hab. inż. Ewa Korzeniewska, prof. PŁ
 • „Korzyści i zagrożenia stosowania promieniowania UVC do dezynfekcji” – dr hab. inż. Agnieszka Wolska, prof. CIOP-PIB

Sesja F: Elektrycy w walce z COVID, działania elektryków zagranicznych
(13:55-14:40)

 • “UVC as a Mean to Annihilate COVID19” – dr Uri Doman, Electrical Engineer, Chairman of the Israeli Committee of Illuminating Engineering (CIE), SEEEI, Izrael
 • “LED based UVGI – using UV-C LED technology for surface and air disinfections” – dr Harald Schöbel, MCI Entrepreneurial School, OVE, Austria
 • “Germicidal Ultraviolet Irradiation – UVGI: Uses in COVID-19” – Eng. Kamal Sethia, Chairman of the Indian Society of Lighting Engineers, Indie

Zakończenie Międzynarodowego Dnia Elektryka
(14:50-15:00)

Organizatorzy i patroni wydarzenia

Organizator: Zarząd Główny SEP

Współorganizatorzy:
Oddział Szczeciński SEP im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego
Rada Naukowo-Techniczna SEP
Centralna Komisja Współpracy z Zagranicą SEP
Centralna Komisja SEP ds. Legislacji
Zespół koordynacyjny SEP ds. COVID
Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej

Patroni wydarzenia
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Komitet Elektrotechniki PAN
Komitet Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN
Polski Komitet Inżynierii Biomedycznej SEP
Polski Komitet Oświetleniowy SEP
Polski Komitet ds. Zastosowań Pola Elektromagnetycznego w Medycynie SEP
Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu
Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej
Polska Sekcja IEEE

Partnerzy wydarzenia
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Brother
Enea Operator sp. z o.o.
ZPAS S.A.

Więcej aktualności

TIM: wysokie obroty, zysk wyższy o 357%

TIM: wysokie obroty, zysk wyższy o 357%

Grupa Kapitałowa TIM w I połowie 2021 r wygenerowała 602,4 mln…

Ponad 270 wystawców na Targach Energetab 2021

Ponad 270 wystawców na Targach Energetab 2021

Według informacji organizatorów blisko 8 tysięcy gości odwiedz…

Zarmen został właścicielem Elektrobudowy

Zarmen został właścicielem Elektrobudowy

Zarmen poinformował, że zawarł 14 września 2021 r. z syndykiem…

Konkurs Osobowość Roku 2021: rozpoczęto nabór zgłoszeń

Konkurs Osobowość Roku 2021: rozpoczęto nabór zgłoszeń

Można już nadsyłać zgłoszenia do 6. edycji Konkursu Osobowość …

Więcej aktualności

TIM: wysokie obroty, zysk wyższy o 357%

TIM: wysokie obroty, zysk wyższy o 357%

Grupa Kapitałowa TIM w I połowie 2021 r wygenerowała 602,4 mln zł przychodów ze sprzedaży (+22% r/r). Skonsolidowany zysk netto osiągnął ponad 43 mln zł, co oznacza wzrost o 357% r/r. Przychody ze sprzedaży TIM SA wzrosły w stosunku do I pó…

Ponad 270 wystawców na Targach Energetab 2021

Ponad 270 wystawców na Targach Energetab 2021

Według informacji organizatorów blisko 8 tysięcy gości odwiedziło zakończone 16 września Międzynarodowe Targi Energetyczne Energetab. Wśród ponad 270 wystawców dominowały krajowe przedsiębiorstwa. Zagrożenie epidemią niewątpliwie ograniczył…

Zarmen został właścicielem Elektrobudowy

Zarmen został właścicielem Elektrobudowy

Zarmen poinformował, że zawarł 14 września 2021 r. z syndykiem umowę sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa Elektrobudowa SA w upadłości. W wyniku tej transakcji, spółka Zarmen nabyła od syndyka zorganizowane części przedsiębi…

Konkurs Osobowość Roku 2021: rozpoczęto nabór zgłoszeń

Konkurs Osobowość Roku 2021: rozpoczęto nabór zgłoszeń

Można już nadsyłać zgłoszenia do 6. edycji Konkursu Osobowość Roku odbywającej się w roku 2021. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas Międzynarodowych Targów Elektrotechnika i Międzynarodowych Targów Światło w Warszawie. Konkurs ma n…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas