Facebook

Apator: stabilne przychody, rosnący eksport

Po trzech kwartałach 2021 roku skonsolidowane przychody Grupy Apator są zbliżone do ubiegłorocznych i wynoszą 702 mln PLN, przy dynamicznym wzroście obrotów w segmencie Woda i Ciepło (+27% r/r), wyższej sprzedaży w Gazie (+3% r/r) i niższych o 17% r/r przychodach w segmencie Energii Elektrycznej.

Skonsolidowana EBITDA za trzy kwartały 2021 r. wyniosła ponad 131 mln PLN (w tym wpływ sprzedaży nieruchomości w Poznaniu +34 mln PLN), zaś zysk netto 64,2 mln PLN (wynik bez zysku na sprzedaży nieruchomości: 36,6 mln PLN). Skonsolidowane przychody w 3. kwartale 2021 r. są porównywalne r/r i wynoszą 240 mln PLN, przy niższym r/r poziomie EBITDA i wyniku netto (odpowiednio: 31,1 mln PLN i 13,0 mln PLN).
Rośnie udział sprzedaży eksportowej w Grupie Apator, stanowiąc po trzech kwartałach br. 48% sprzedaży ogółem, z dominującym udziałem rynków: niemieckiego, belgijskiego, czeskiego, francuskiego oraz brytyjskiego.
W 3 kwartale br. Apator zanotował wzrost sprzedaży w segmentach Gaz oraz Woda i Ciepło zarówno w kraju, jak i w eksporcie. Jednocześnie Grupa wypracowała niższe obroty w segmencie Energia Elektryczna, przede wszystkim ze względu na spadek sprzedaży aparatury pomiarowej na rynku krajowym. Natomiast eksport liczników energii elektrycznej wzrósł w tym okresie o ponad 27%.

Wyniki za 9 miesięcy 2021 roku

Segment Energii Elektrycznej, pomimo dobrych wyników eksportu (wzrost o 23% r/r), wygenerował łącznie sprzedaż niższą o około 17% r/r w związku z ograniczeniem obrotów krajowych. Na przychodach w kraju zaważyły głównie wyniki linii opomiarowania energii elektrycznej, a niższa od oczekiwanej realizacja celów sprzedażowych w zakresie liczników energii elektrycznej była spowodowana z jednej strony opóźnieniami w rozstrzygnięciach postępowań przetargowych, z drugiej opóźnieniami w dostawach komponentów. Obroty linii aparatury łączeniowej oraz systemów sterowania i nadzoru (SSN) w omawianym okresie były natomiast istotnie wyższe r/r (odpowiednio: +23% i +15% r/r/).

Segment Gaz w okresie styczeń-wrzesień 2021 r. zanotował wysoką dynamikę sprzedaży w kraju (+24% r/r), przy jednoczesnym niewielkim ograniczeniu eksportu (-4% r/r) w efekcie kończącego się rolloutu na gazomierze inteligentne w Niderlandach.

Segment Woda i Ciepło, po czasowym ubiegłorocznym ograniczeniu instalacji urządzeń u odbiorców końcowych, po trzech kwartałach 2021 r. generuje wzrosty obrotów r/r rzędu +13% w kraju oraz +40% w eksporcie, głównie dzięki sprzedaży rozwiązań pomiarowych do Czech, Rosji, Francji, Hiszpanii, Rumunii i na Ukrainę.

Skorygowane o sprzedaż nieruchomości skonsolidowane wyniki Grupy na poziomie EBITDA wyniosły 97,0 mln PLN (spadek o 3% r/r), zaś zysk netto wyniósł 36,6 mln PLN i był niższy o 26% r/r w efekcie wzrostu kosztów działalności oraz niższego wyniku na działalności finansowej.

Rozwój, inwestycje i perspektywy

Gros nakładów inwestycyjnych Grupy w okresie trzech kwartałów 2021 r. było ponoszone w związku z budową nowoczesnej, zautomatyzowanej fabryki pod Poznaniem (21,3 mln PLN). Prace przygotowujące do relokacji Apator Powogaz postępują zgodnie z harmonogramem i założonym budżetem – inwestycja ma zostać zakończona w 1Q 2022 r., zaś przeniesienie produkcji do nowej lokalizacji (Jaryszki pod Poznaniem) zaplanowano na 2Q 2022 r.

– Nasza sytuacja jest stabilna. Od początku pandemii wszystkie zakłady Apatora pracowały w sposób nieprzerwany, bez przestojów produkcyjnych, z którymi boryka się chociażby branża automotive. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi klientami, elastycznie dostosowujemy harmonogram przyszłych dostaw, uwzględniając nasze realne możliwości produkcyjne oraz zasoby naszych dostawców – mówi Mirosław Klepacki, Prezes Zarządu Apator S.A.

Spółki Grupy Apator realizują główne inicjatywy zarysowane w dotychczasowej strategii, czego efektem są m.in. zaawansowane negocjacje dotyczące połączenia kapitałowego z jednym z producentów inwerterów i przekształtników, mających szerokie zastosowanie w instalacjach fotowoltaicznych, infrastrukturze dla elektromobilności i magazynowania energii. Apator realizuje także inicjatywy produktowe w obszarze inteligentnych rozwiązań pomiarowych w oczekiwaniu na wymiany liczników energii elektrycznej na „smarty”, a także ciepłomierzy i wodomierzy ze zdalnym odczytem. Z kolei segment Gaz przygotowuje się do realizacji jednego z największych roll-outów w Belgii (we współpracy z Landis+Gyr), w wyniku wygranego przetargu na dostawę około 1 mln sztuk gazomierzy w okresie 2023-2031, z czego istotna część zostanie zrealizowana do końca 2026 r.

– W przyszłym roku spodziewamy się ogłoszenia pierwszych większych przetargów liczników smart w związku z planowanym roll-outem smart meteringu w Polsce. Mamy do zaoferowania naszym klientom wysokiej klasy rozwiązania pomiarowe i komunikacyjne, które – ze względu na innowacyjność technologii – mogą być oferowane przez węższe grono konkurentów, stąd istnieje szansa osiągnięcia wyższych cen sprzedaży i atrakcyjniejszych marż. Pozytywnym trendem na rynku staje się też dzielenie dostaw w ramach dużych przetargów na kilku dostawców, co zdecydowanie zwiększa szanse utrzymania przychodów Grupy na satysfakcjonującym poziomie – podsumowuje Mirosław Klepacki.

Więcej aktualności

TIM: rozwój e-commerce gwarantem wzrostu przychodów

TIM: rozwój e-commerce gwarantem wzrostu przychodów

Ze wstępnych szacunków wynika, że w listopadzie 2021 r. miesię…

Grodno notuje wzrost przychodów o 78% rdr w listopadzie

Grodno notuje wzrost przychodów o 78% rdr w listopadzie

Przychody Grupy Grodno w listopadzie, według najnowszych szacu…

1,9 miliarda na rozwój infrastruktury ładowania elektryków

1,9 miliarda na rozwój infrastruktury ładowania elektryków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeka…

Maciej Zieliński obejmie funkcję prezesa Siemens Polska

Maciej Zieliński obejmie funkcję prezesa Siemens Polska

Maciej Zieliński obejmie od 1 stycznia 2022 roku stanowiska pr…

Więcej aktualności

TIM: rozwój e-commerce gwarantem wzrostu przychodów

TIM: rozwój e-commerce gwarantem wzrostu przychodów

Ze wstępnych szacunków wynika, że w listopadzie 2021 r. miesięczne przychody TIM SA ze sprzedaży netto towarów i usług związanych bezpośrednio ze sprzedażą towarów wyniosły 118,2 mln zł (+22,6% r/r). Przychody ze sprzedaży online realizowan…

Grodno notuje wzrost przychodów o 78% rdr w listopadzie

Grodno notuje wzrost przychodów o 78% rdr w listopadzie

Przychody Grupy Grodno w listopadzie, według najnowszych szacunków, wyniosły 113,8 mln zł, co oznacza wzrost o 78% rdr i najlepszą miesięczną sprzedaż w historii firmy. Narastająco po ośmiu miesiącach sprzedaż wyniosła 768,4 mln zł. Wedł…

1,9 miliarda na rozwój infrastruktury ładowania elektryków

1,9 miliarda na rozwój infrastruktury ładowania elektryków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże 1,87 mld zł na rozwój infrastruktury ładowania i tankowania pojazdów bezemisyjnych: 1 mld zł zostanie skierowany na rozwój sieci elektroenergetycznej na potrzeby ładowarek poj…

Maciej Zieliński obejmie funkcję prezesa Siemens Polska

Maciej Zieliński obejmie funkcję prezesa Siemens Polska

Maciej Zieliński obejmie od 1 stycznia 2022 roku stanowiska prezesa oraz dyrektora działu Digital Industries w Siemens Polska. Nowy prezes jest związany z Siemensem od 2003 roku. Maciej Zieliński przez ostatnie sześć lat pełnił funkcję C…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas