Facebook

Ruszyła 3. edycja kampanii edukacyjnej ElektroEko

Już po raz trzeci wystartowała publiczna kampania edukacyjna „Już nie świeci? Oddaj do elektrośmieci”, której inicjatorem jest ElektroEko – największa w Polsce organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Celem akcji jest edukowanie Polaków na temat właściwego postępowania ze zużytym sprzętem oświetleniowym.

Elektrośmieci to specjalna kategoria odpadów, do której zalicza się popsute lub nieużywane urządzenia elektryczne i elektroniczne, czyli np. zużyty sprzęt oświetleniowy. Można je rozpoznać po symbolu przekreślonego pojemnika na śmieci, który umieszczony jest na produkcie lub na opakowaniu. Urządzenia te, ze względu na różnego rodzaju komponenty wykorzystywane do ich produkcji, wymagają odpowiedniego traktowania po zakończeniu użytkowania.
Zużyty sprzęt oświetleniowy, który zalicza się do elektrośmieci i powinien zostać oddany do właściwych punktów to:

  • żarówki LED,
  • świetlówki energooszczędne (kompaktowe),
  • świetlówki liniowe,
  • oprawy oświetleniowe (m.in żyrandole, kinkiety, oprawy biurkowe),
  • lampki choinkowe.

Powyższy sprzęt może zostać poddany recyklingowi. W procesie przetwarzania zostaną pozyskane surowce, takie jak szkło, aluminium, stal, metale szlachetne czy plastik, które nadają się do ponownego użycia. Wyjątek stanowią żarówki tradycyjne i halogenowe, które powinny trafić do odpadów zmieszanych.
Przekazywany zużyty sprzęt oświetleniowy musi być kompletny, tzn. musi zawierać istotne części składowe, podzespoły i materiały eksploatacyjne służące do jego prawidłowego funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem. W szczególności wymóg ten dotyczy zużytych opraw, z których zakazuje się usuwania jakichkolwiek elementów. Ze zużytych opraw należy wyjąć źródła światła i osobno spakowane przekazać do transportu do zakładu przetwarzania. Demontować zużyty sprzęt może wyłącznie zakład przetwarzania.

Wytwórcy odpadów
Wytwórców odpadów określa Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w art. 3.1. ust. 32. Nakłada ona na te podmioty czyli m.in. firmy elektrotechniczne obowiązek prawidłowego gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

BDO
Obowiązek wpisu do Rejestru BDO (Bazie Danych Odpadowych czyli „Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami”) oraz, od 1 stycznia 2020 r., prowadzenia w nim ewidencji i sprawozdawczości odpadów dotyczy przedsiębiorców, którzy:

  • wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów,
  • wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm unijnych).

Wpis do Rejestru BDO powinny posiadać podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. O tym, czy firma powinna znajdować się w rejestrze decyduje obszar, w którym podmiot prowadzi działalność, a także zakres tej działalności oraz ilość i rodzaj odpadów, jakie produkuje.
Rodzaje odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r.
Firmy zarejestrowane w BDO sporządzają kartę przekazania odpadu, która po weryfikacji przez zakład przetwarzania stanowi dowód na to, że odpad został prawidłowo zagospodarowany.

Więcej informacji znajduje się na oficjalnej stronie publicznej kampanii edukacyjnej ElektroEko www.zuzyteoswietlenie.pl

Więcej aktualności

TIM: rozwój e-commerce gwarantem wzrostu przychodów

TIM: rozwój e-commerce gwarantem wzrostu przychodów

Ze wstępnych szacunków wynika, że w listopadzie 2021 r. miesię…

Grodno notuje wzrost przychodów o 78% rdr w listopadzie

Grodno notuje wzrost przychodów o 78% rdr w listopadzie

Przychody Grupy Grodno w listopadzie, według najnowszych szacu…

1,9 miliarda na rozwój infrastruktury ładowania elektryków

1,9 miliarda na rozwój infrastruktury ładowania elektryków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeka…

Maciej Zieliński obejmie funkcję prezesa Siemens Polska

Maciej Zieliński obejmie funkcję prezesa Siemens Polska

Maciej Zieliński obejmie od 1 stycznia 2022 roku stanowiska pr…

Więcej aktualności

TIM: rozwój e-commerce gwarantem wzrostu przychodów

TIM: rozwój e-commerce gwarantem wzrostu przychodów

Ze wstępnych szacunków wynika, że w listopadzie 2021 r. miesięczne przychody TIM SA ze sprzedaży netto towarów i usług związanych bezpośrednio ze sprzedażą towarów wyniosły 118,2 mln zł (+22,6% r/r). Przychody ze sprzedaży online realizowan…

Grodno notuje wzrost przychodów o 78% rdr w listopadzie

Grodno notuje wzrost przychodów o 78% rdr w listopadzie

Przychody Grupy Grodno w listopadzie, według najnowszych szacunków, wyniosły 113,8 mln zł, co oznacza wzrost o 78% rdr i najlepszą miesięczną sprzedaż w historii firmy. Narastająco po ośmiu miesiącach sprzedaż wyniosła 768,4 mln zł. Wedł…

1,9 miliarda na rozwój infrastruktury ładowania elektryków

1,9 miliarda na rozwój infrastruktury ładowania elektryków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże 1,87 mld zł na rozwój infrastruktury ładowania i tankowania pojazdów bezemisyjnych: 1 mld zł zostanie skierowany na rozwój sieci elektroenergetycznej na potrzeby ładowarek poj…

Maciej Zieliński obejmie funkcję prezesa Siemens Polska

Maciej Zieliński obejmie funkcję prezesa Siemens Polska

Maciej Zieliński obejmie od 1 stycznia 2022 roku stanowiska prezesa oraz dyrektora działu Digital Industries w Siemens Polska. Nowy prezes jest związany z Siemensem od 2003 roku. Maciej Zieliński przez ostatnie sześć lat pełnił funkcję C…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas