Facebook

Aplisens: udany I kwartał 2022 roku

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Aplisens w I kwartale 2022 roku wzrosły r/r o 15,2% do 29,9 mln PLN, EBIT i EBITDA były wyższe o odpowiednio 30,9% i 19,6% r/r i wyniosły 6,0 mln zł i 7,8 mln PLN, a zysk netto poprawił się r/r o 23,4% osiągając 4,8 mln PLN. Bardzo dobre wyniki krajowego producenta aparatury kontrolno-pomiarowej to efekt wyższej sprzedaży zarówno na rynkach europejskich, jak również na rynku krajowym.

W I kw. 2022 największy udział w strukturze przychodów Grupy miał eksport, którego wartość wyniosła 19,2 mln PLN (64,2% sprzedaży ogółem, 15,5% wzrost r/r). Na rynku krajowym zrealizowano 10,7 mln PLN sprzedaży (+14,7% r/r). Przychody z rynku Unii Europejskiej (z Wielką Brytanią) wyniosły 8,7 mln PLN (+19,4% r/r), a na rynkach WNP 7,9 mln PLN (+10,9% r/r). Na pozostałych rynkach Grupa osiągnęła 2,6 mln PLN sprzedaży (+17,1% r/r).
Dobry początek roku bardzo nas cieszy, jednak znaczący wpływ na wysokość oraz strukturę przychodów w I kwartale br. miał atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Po 24 lutym nasza sprzedaż na rynki WNP (tj. Rosję oraz Ukrainę) znacząco wyhamowała, co ma jedynie częściowe odzwierciedlenie w wynikach sprzedaży na tych rynkach w pierwszym kwartale i będzie miało istotny wpływ na osiągane wyniki w następnych okresach. Oszacowanie spadków na rynkach WNP w skali całego roku jest niemożliwe i na pewno nie uzyskamy tam 10% wzrostu założonego w strategii, obawiamy się raczej sporych spodków przychodów – komentuje Adam Żurawski, prezes Aplisens SA.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 4,55 mln zł wobec 3,79 mln zł zysku rok wcześniej.
Obecnie najbardziej istotny wpływ na rozwój spółki i Grupy Kapitałowej oraz na realizację celów Strategii rozwoju na lata 2020-2022 mają czynniki zewnętrzne związane z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Doświadczamy braku dostępności komponentów i ich wysokich cen, wydłużonych terminów dostaw, wysokich kosztów transportu oraz cen energii i gazu, ale staramy się działać elastycznie i dopasowujemy się do sytuacji. Aktywnie działamy na rynku krajowym oraz rynkach pozostałych, zwiększamy stany magazynowe, zastępujemy niedostępne komponenty innymi dokonując niezbędnych do utrzymania ciągłości produkcji modyfikacji w konstrukcji wyrobów – mówi Adam Żurawski.

Dywidenda
Zarząd Aplisens po raz kolejny zarekomendował WZA wypłatę dywidendy. Zgodnie ze strategią na lata 2020-2022 polityka dywidendowa zakłada wypłatę nie mniej niż 25% zysków netto oraz nie wyklucza dalszych skupów akcji własnych. Rekomendacja za 2021 r. to przekazanie akcjonariuszom około 6,9 mln PLN (ponad 43% zysku za 2021 r.) czyli 0,60 PLN na akcję.

Aplisens
Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r.

Więcej aktualności

Zarząd Apatora powołany na kolejną kadencję

Zarząd Apatora powołany na kolejną kadencję

Rada Nadzorcza Apator SA 29 czerwca 2022 roku ponownie powierz…

Przychody Grodna wzrosły w czerwcu o 10% rdr

Przychody Grodna wzrosły w czerwcu o 10% rdr

Zgodnie z najnowszymi szacunkami, przychody Grupy Grodno w cze…

Apator wyprodukuje liczniki dla Tauron Dystrybucja

Apator wyprodukuje liczniki dla Tauron Dystrybucja

Konsorcjum spółek, w którego skład wchodzą Apator SA oraz Grif…

Grupa EL-SIGMA obchodzi 15-lecie działalności

Grupa EL-SIGMA obchodzi 15-lecie działalności

6 czerwca br. w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Pol…

Więcej aktualności

Zarząd Apatora powołany na kolejną kadencję

Zarząd Apatora powołany na kolejną kadencję

Rada Nadzorcza Apator SA 29 czerwca 2022 roku ponownie powierzyła stanowisko prezesa zarządu spółki Arkadiuszowi Chmielewskiemu. W ramach kolejnej 3-letniej kadencji do zarządu powołano także Tomasza Łątkę w funkcji członka zarządu. Apat…

Przychody Grodna wzrosły w czerwcu o 10% rdr

Przychody Grodna wzrosły w czerwcu o 10% rdr

Zgodnie z najnowszymi szacunkami, przychody Grupy Grodno w czerwcu wyniosły 96,4 mln zł wobec 87,8 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem i były wyższe o 10% rdr. Narastająco po trzech miesiącach bieżącego roku obrotowego było to 265,8 …

Apator wyprodukuje liczniki dla Tauron Dystrybucja

Apator wyprodukuje liczniki dla Tauron Dystrybucja

Konsorcjum spółek, w którego skład wchodzą Apator SA oraz Griffin Group SA Energy (lider), podpisało umowę z Tauron Dystrybucja na dostawę nowoczesnych liczników zdalnego odczytu z modułem komunikacyjnym PLC w standardzie OSGP. Wartość ofer…

Grupa EL-SIGMA obchodzi 15-lecie działalności

Grupa EL-SIGMA obchodzi 15-lecie działalności

6 czerwca br. w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach odbyła się uroczysta Gala Jubileuszowa z okazji 15-lecia Grupy EL-SIGMA. W tegorocznym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm członkowskich, szero…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas