Facebook

Aplisens: udany I kwartał 2022 roku

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Aplisens w I kwartale 2022 roku wzrosły r/r o 15,2% do 29,9 mln PLN, EBIT i EBITDA były wyższe o odpowiednio 30,9% i 19,6% r/r i wyniosły 6,0 mln zł i 7,8 mln PLN, a zysk netto poprawił się r/r o 23,4% osiągając 4,8 mln PLN. Bardzo dobre wyniki krajowego producenta aparatury kontrolno-pomiarowej to efekt wyższej sprzedaży zarówno na rynkach europejskich, jak również na rynku krajowym.

W I kw. 2022 największy udział w strukturze przychodów Grupy miał eksport, którego wartość wyniosła 19,2 mln PLN (64,2% sprzedaży ogółem, 15,5% wzrost r/r). Na rynku krajowym zrealizowano 10,7 mln PLN sprzedaży (+14,7% r/r). Przychody z rynku Unii Europejskiej (z Wielką Brytanią) wyniosły 8,7 mln PLN (+19,4% r/r), a na rynkach WNP 7,9 mln PLN (+10,9% r/r). Na pozostałych rynkach Grupa osiągnęła 2,6 mln PLN sprzedaży (+17,1% r/r).
Dobry początek roku bardzo nas cieszy, jednak znaczący wpływ na wysokość oraz strukturę przychodów w I kwartale br. miał atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Po 24 lutym nasza sprzedaż na rynki WNP (tj. Rosję oraz Ukrainę) znacząco wyhamowała, co ma jedynie częściowe odzwierciedlenie w wynikach sprzedaży na tych rynkach w pierwszym kwartale i będzie miało istotny wpływ na osiągane wyniki w następnych okresach. Oszacowanie spadków na rynkach WNP w skali całego roku jest niemożliwe i na pewno nie uzyskamy tam 10% wzrostu założonego w strategii, obawiamy się raczej sporych spodków przychodów – komentuje Adam Żurawski, prezes Aplisens SA.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 4,55 mln zł wobec 3,79 mln zł zysku rok wcześniej.
Obecnie najbardziej istotny wpływ na rozwój spółki i Grupy Kapitałowej oraz na realizację celów Strategii rozwoju na lata 2020-2022 mają czynniki zewnętrzne związane z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Doświadczamy braku dostępności komponentów i ich wysokich cen, wydłużonych terminów dostaw, wysokich kosztów transportu oraz cen energii i gazu, ale staramy się działać elastycznie i dopasowujemy się do sytuacji. Aktywnie działamy na rynku krajowym oraz rynkach pozostałych, zwiększamy stany magazynowe, zastępujemy niedostępne komponenty innymi dokonując niezbędnych do utrzymania ciągłości produkcji modyfikacji w konstrukcji wyrobów – mówi Adam Żurawski.

Dywidenda
Zarząd Aplisens po raz kolejny zarekomendował WZA wypłatę dywidendy. Zgodnie ze strategią na lata 2020-2022 polityka dywidendowa zakłada wypłatę nie mniej niż 25% zysków netto oraz nie wyklucza dalszych skupów akcji własnych. Rekomendacja za 2021 r. to przekazanie akcjonariuszom około 6,9 mln PLN (ponad 43% zysku za 2021 r.) czyli 0,60 PLN na akcję.

Aplisens
Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r.

Więcej aktualności

ZPUE i Tauron uruchamiają nowy magazyn energii

ZPUE i Tauron uruchamiają nowy magazyn energii

Tauron przyłączył do sieci elektroenergetycznej przemysłowy ma…

Wamtechnik wybuduje kolejną halę produkcyjną

Wamtechnik wybuduje kolejną halę produkcyjną

Wamtechnik, polski producent systemów zasilania oraz pakietów …

22 mln zł straty netto Columbus Energy

22 mln zł straty netto Columbus Energy

Grupa Columbus Energy przedstawiła raport za III kw. 2022 r. F…

APS Energia będzie współpracować przy budowie elektrowni atomowej

APS Energia będzie współpracować przy budowie elektrowni atomowej

Polski producent systemów zasilania APS Energia zawarł porozum…

Więcej aktualności

ZPUE i Tauron uruchamiają nowy magazyn energii

ZPUE i Tauron uruchamiają nowy magazyn energii

Tauron przyłączył do sieci elektroenergetycznej przemysłowy magazyn energii w Ochotnicy Dolnej w województwie małopolskim. Na lokalizację magazynu wybrana została gmina z największym w Polsce zagęszczeniem mikroinstalacji 1-fazowych. Innowa…

Wamtechnik wybuduje kolejną halę produkcyjną

Wamtechnik wybuduje kolejną halę produkcyjną

Wamtechnik, polski producent systemów zasilania oraz pakietów bateryjnych i akumulatorowych wybuduje kolejną halę produkcyjną w podwarszawskim Piasecznie. Zakończenie inwestycji planowane jest na III kwartał 2023 r. Nowa hala produkcyjna…

22 mln zł straty netto Columbus Energy

22 mln zł straty netto Columbus Energy

Grupa Columbus Energy przedstawiła raport za III kw. 2022 r. Firma odnotowała znaczny wzrost obrotów oraz 22,39 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 4,35 mln zł straty …

APS Energia będzie współpracować przy budowie elektrowni atomowej

APS Energia będzie współpracować przy budowie elektrowni atomowej

Polski producent systemów zasilania APS Energia zawarł porozumienie dotyczące współpracy z firmą Doosan Enerbility, należącą do grupy firm współpracujących z Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) w ramach Team Korea KHNP. To sprawia, że AP…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas