Facebook

Ampli w 2013 r. miało 4,3 mln zł straty netto

W ubiegłym roku Ampli zanotowało spadek obrotów i pogłębiło stratę netto. Skonsolidowane przychody wyniosły 69,3 mln zł wobec 80,7 mln zł rok wcześniej. Strata netto powiększyła się z 862 tys. zł do ponad 4,3 mln zł.
Wyniki Ampli jak i całej grupy kapitałowej za okres 2013 roku są najgorsze w całej historii jej działalności – napisała spółka w komentarzu.
Największy wpływ na rezultat finansowy mają utworzone odpisy na należności trudnościągalne oraz spadek przychodów. W ubiegłym roku spółka utworzyła ponad 5 mln zł odpisów na należności, których okres wymagalności przekroczył 180 dni.
Podejmowane próby dyscyplinowania dłużników do spłaty swoich zobowiązań powiązane z kontynuowaniem bieżącej działalności operacyjnej nie dały pozytywnych rezultatów. Odzyskana została niewielka kwota przeterminowanych należności. Nie zostały też dotrzymane zawarte w czwartym kwartale porozumienia płatnicze, w związku z tym przystąpiliśmy do zdecydowanych działań windykacyjnych polegających na wykorzystaniu posiadanych zabezpieczeń (wpisów hipotecznych i weksli) w celu uzyskania nakazów zapłaty i egzekucji z nieruchomości i prywatnych majątków dłużników. Podjęte też zostały rozmowy na temat sprzedaży niektórych należności do firm windykacyjnych – czytamy dalej.
Aby zahamować niekorzystny trend oraz zminimalizować ryzyko utraty środków Ampli zaostrzyło wewnętrzną kontrolę płatności oraz wielkości limitów kredytów kupieckich. Spółka podjęła także współpracę w ramach Grupy FEGIME i Stowarzyszenia Hurtowni Elektrycznych mającą na celu wymianę informacji o nierzetelnych płatnikach i próbach oszustwa. Ponadto Ampli podpisało umowę z Krajowym Rejestrem Dłużników oraz umowę ubezpieczenia należności z Euler Hermes.

Więcej aktualności

TIM: rozwój e-commerce gwarantem wzrostu przychodów

TIM: rozwój e-commerce gwarantem wzrostu przychodów

Ze wstępnych szacunków wynika, że w listopadzie 2021 r. miesię…

Grodno notuje wzrost przychodów o 78% rdr w listopadzie

Grodno notuje wzrost przychodów o 78% rdr w listopadzie

Przychody Grupy Grodno w listopadzie, według najnowszych szacu…

1,9 miliarda na rozwój infrastruktury ładowania elektryków

1,9 miliarda na rozwój infrastruktury ładowania elektryków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeka…

Maciej Zieliński obejmie funkcję prezesa Siemens Polska

Maciej Zieliński obejmie funkcję prezesa Siemens Polska

Maciej Zieliński obejmie od 1 stycznia 2022 roku stanowiska pr…

Więcej aktualności

TIM: rozwój e-commerce gwarantem wzrostu przychodów

TIM: rozwój e-commerce gwarantem wzrostu przychodów

Ze wstępnych szacunków wynika, że w listopadzie 2021 r. miesięczne przychody TIM SA ze sprzedaży netto towarów i usług związanych bezpośrednio ze sprzedażą towarów wyniosły 118,2 mln zł (+22,6% r/r). Przychody ze sprzedaży online realizowan…

Grodno notuje wzrost przychodów o 78% rdr w listopadzie

Grodno notuje wzrost przychodów o 78% rdr w listopadzie

Przychody Grupy Grodno w listopadzie, według najnowszych szacunków, wyniosły 113,8 mln zł, co oznacza wzrost o 78% rdr i najlepszą miesięczną sprzedaż w historii firmy. Narastająco po ośmiu miesiącach sprzedaż wyniosła 768,4 mln zł. Wedł…

1,9 miliarda na rozwój infrastruktury ładowania elektryków

1,9 miliarda na rozwój infrastruktury ładowania elektryków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże 1,87 mld zł na rozwój infrastruktury ładowania i tankowania pojazdów bezemisyjnych: 1 mld zł zostanie skierowany na rozwój sieci elektroenergetycznej na potrzeby ładowarek poj…

Maciej Zieliński obejmie funkcję prezesa Siemens Polska

Maciej Zieliński obejmie funkcję prezesa Siemens Polska

Maciej Zieliński obejmie od 1 stycznia 2022 roku stanowiska prezesa oraz dyrektora działu Digital Industries w Siemens Polska. Nowy prezes jest związany z Siemensem od 2003 roku. Maciej Zieliński przez ostatnie sześć lat pełnił funkcję C…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas