Facebook

Ampli ogłasza upadłość układową

OkladkaES_09_2014Pod koniec lipca na wniosek ZPUE zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciw Ampli. Wartość egzekwowanych wierzytelności opiewa na ponad 1,9 mln zł. W związku ze wszczęciem postępowania Ampli złożyło do sądu w Tarnowie wniosek o upadłość z możliwością zawarcia układu.

25 lipca tarnowska spółka Ampli notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych złożyła wniosek o upadłość z możliwością zawarcia układu. Powodem ogłoszenia upadłości było wszczęcie dzień wcześniej postępowania egzekucyjnego na wniosek spółki ZPUE Włoszczowa.
Zarząd Ampli zawiadamia, że w dniu 24 lipca 2014 r. uzyskał informację, że na wniosek ZPUE (…) zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie (…), w którym wartość egzekwowanych wierzytelności wynosi 1,9 mln zł, a w toku tego postępowania zajęte zostały rachunki bankowe emitenta – czytamy w komunikacie tarnowskiej spółki.

SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY AMPLI  (w mln zł)

SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY AMPLI (w mln zł)

Ogłoszenie upadłości przez sąd

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Ampli z możliwością zawarcia układu zostało wydane przez Sąd Rejonowy w Tarnowie 29 lipca. Zgodnie z nim wyznaczono sędziego komisarza i nadzorcę sądowego. Spółce pozostawiono natomiast zarząd majątkiem własnym. Termin na zgłaszanie przez wierzycieli Ampli swoich wierzytelności w postępowaniu upadłościowym ustalono na dzień 29 września 2014 r.
Ampli w raporcie nie wskazała głównych elementów propozycji układowych, ponieważ wniosek o upadłość nie zawierał jeszcze żadnych takich rozwiązań. Zostaną one przedstawione przez Ampli w ciągu miesiąca od dnia ogłoszenia upadłości.

Plan naprawczy pod dużym znakiem zapytania

Zdaniem władz tarnowskiej spółki, wszczęcie postępowania egzekucyjnego na wniosek ZPUE, a w konsekwencji ogłoszenie upadłości układowej może poważnie utrudnić, a nawet uniemożliwić realizację planu naprawczego, który Ampli przedstawiło w pierwszej połowie lipca. Plan ten zakładał sprzedaż oddziałów Ampli i jej spółki zależnej wraz ze znajdującym się w nich towarem oraz zmianę dotychczasowego profilu działalności z hurtowej dystrybucji materiałów elektrotechnicznych na import i sprzedaż wyrobów oświetleniowych pod marką własną.

Kopel przejął hurtownie Ampli

Ampli w lipcu sprzedało na rzecz hurtowni Kopel (obie spółki są zrzeszone w grupie zakupowej FEGIME) udziały (82%) w spółce zależnej Energo-Market Zet, a w sierpniu na rzecz tej samej firmy zbyło zapasy, środki trwałe oraz wyposażenie znajdujące się w hurtowniach w Tarnowie, Rzeszowie i Krośnie.
Ampli w ramach programu naprawczego i zmiany profilu działalności – jeszcze przed ogłoszeniem upadłości – przedstawiło prognozy zakładające osiągnięcie w tym roku 23,9 mln zł przychodów i 2,3 mln zł straty netto W przyszłym roku spół-ka planowała wypracowanie 11,4 mln zł obrotów i zysku netto w wysokości 913 tys. zł.
Rok 2013 Ampli zakończyło skonsolidowaną sprzedażą w wysokości 69,3 mln zł i stratą netto na poziomie 4 mln zł. Po pierwszym kwartale skonsolidowane przychody wyniosły 15,3 mln zł a strata netto 64 tys. zł.

Więcej aktualności

TIM: wysokie obroty, zysk wyższy o 357%

TIM: wysokie obroty, zysk wyższy o 357%

Grupa Kapitałowa TIM w I połowie 2021 r wygenerowała 602,4 mln…

Ponad 270 wystawców na Targach Energetab 2021

Ponad 270 wystawców na Targach Energetab 2021

Według informacji organizatorów blisko 8 tysięcy gości odwiedz…

Zarmen został właścicielem Elektrobudowy

Zarmen został właścicielem Elektrobudowy

Zarmen poinformował, że zawarł 14 września 2021 r. z syndykiem…

Konkurs Osobowość Roku 2021: rozpoczęto nabór zgłoszeń

Konkurs Osobowość Roku 2021: rozpoczęto nabór zgłoszeń

Można już nadsyłać zgłoszenia do 6. edycji Konkursu Osobowość …

Więcej aktualności

TIM: wysokie obroty, zysk wyższy o 357%

TIM: wysokie obroty, zysk wyższy o 357%

Grupa Kapitałowa TIM w I połowie 2021 r wygenerowała 602,4 mln zł przychodów ze sprzedaży (+22% r/r). Skonsolidowany zysk netto osiągnął ponad 43 mln zł, co oznacza wzrost o 357% r/r. Przychody ze sprzedaży TIM SA wzrosły w stosunku do I pó…

Ponad 270 wystawców na Targach Energetab 2021

Ponad 270 wystawców na Targach Energetab 2021

Według informacji organizatorów blisko 8 tysięcy gości odwiedziło zakończone 16 września Międzynarodowe Targi Energetyczne Energetab. Wśród ponad 270 wystawców dominowały krajowe przedsiębiorstwa. Zagrożenie epidemią niewątpliwie ograniczył…

Zarmen został właścicielem Elektrobudowy

Zarmen został właścicielem Elektrobudowy

Zarmen poinformował, że zawarł 14 września 2021 r. z syndykiem umowę sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa Elektrobudowa SA w upadłości. W wyniku tej transakcji, spółka Zarmen nabyła od syndyka zorganizowane części przedsiębi…

Konkurs Osobowość Roku 2021: rozpoczęto nabór zgłoszeń

Konkurs Osobowość Roku 2021: rozpoczęto nabór zgłoszeń

Można już nadsyłać zgłoszenia do 6. edycji Konkursu Osobowość Roku odbywającej się w roku 2021. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas Międzynarodowych Targów Elektrotechnika i Międzynarodowych Targów Światło w Warszawie. Konkurs ma n…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas