Facebook

Ampli chce otwierać oddziały we franczyzie

ES_2013_04Rozwój dystrybucji energooszczędnego oświetlenia, współpraca ze składami budowlanymi i otwieranie oddziałów na zasadzie franczyzy – to niektóre z pomysłów sieci hurtowni Ampli na poprawę tegorocznych wyników. W ubiegłym roku grupa wypracowała 80,7 mln zł przychodów, a strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniosła 865 tys. zł.

W zakresie rozwoju oświetlenia energooszczędnego giełdowa spółka planuje wzmocnić sprzedaż energooszczędnych opraw indukcyjnych i opraw w technologii LED pod marką własną.
Import oświetlenia pod marką własną będzie opierał się na oprawach indukcyjnych typu highbay (oświetlenie dużych hal, magazynów itp.), naświetlaczy (oświetlanie terenów zewnętrznych), opraw dla stacji benzynowych oraz opraw typu LED głównie do iluminacji budynków – czytamy w raporcie Ampli.
Kolejnym działaniem mającym na celu poprawę wyników będzie nawiązanie współpracy ze składami budowlanymi i firmami, dla których wprowadzenie do oferty branży elektrycznej stanowi atrakcyjne poszerzenie możliwości sprzedaży. Taką współpracę Ampli rozpoczęło już m.in. z firmami z województwa małopolskiego – Mat-Bud z Wojnicza, CRB z Tuchowa, Katpol ze Szczucina.
Ampli planuje także rozwój sieci dystrybucji poprzez poszukiwanie chętnych do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej poprzez franczyzę hurtowni elektrycznej lub też jako dystrybutorów opraw indukcyjnych i w technologii LED – również na zasadach franczyzy.

SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY AMPLI  (w mln zł)

SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY AMPLI (w mln zł)

Spadek sprzedaży i strata netto

W 2012 roku skonsolidowane przychody Ampli wyniosły 80,7 mln zł wobec 88,3 mln zł rok wcześniej. Strata netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej była na poziomie 865 tys. zł, podczas gdy przed rokiem zysk netto wyniósł 661 tys. zł. Jak tłumaczy spółka, wpływ na ubiegłoroczne wyniki miała ogólna sytuacja gospodarcza, w tym spadek tempa wzrostu PKB, mniejsza liczba realizowanych inwestycji, a także pogorszenie sytuacji w budownictwie.
Skutki kryzysu w Polsce szczególnie dotknęły branżę budowlaną, najbardziej związaną z naszą ofertą handlową. Powstały zatory płatnicze utrudniające normalne funkcjonowanie przedsiębiorstw i spowodowały wzrost ceny pieniądza na rynku, skutkiem tego część przedsiębiorstw straciła płynność finansową i ogłosiła upadłość lub znacznie ograniczyła rozmiary prowadzonej działalności – napisała spółka w raporcie.

1,9 mln zł odpisów

W komentarzu do wyników czytamy również, że w grupie wzrosły koszty finansowe związane z obsługą kredytów i factoringu oraz koszty windykacji wewnętrznej i zewnętrznej. Zasadniczy wpływ na wynik miały jednak odpisy aktualizujące wartość należności utworzone z tytułu upadłości kontrahenta lub z tytułu należności trudnościągalnych. Wartość tych odpisów stanowi kwotę w wysokości ponad 1,9 mln zł. Gdyby nie konieczność aktualizacji należ-ności grupa zakończyłaby rok 2012 zyskiem netto na poziomie około 1 mln zł.
Pomimo silnej konkurencji i walki cenowej na rynku, Ampli poprawiło marżę na sprzedaży o 0,76 punktu procentowego. W roku 2011 wyniosła ona  11,85%, rok później 12,61%.

Więcej aktualności

TIM: rozwój e-commerce gwarantem wzrostu przychodów

TIM: rozwój e-commerce gwarantem wzrostu przychodów

Ze wstępnych szacunków wynika, że w listopadzie 2021 r. miesię…

Grodno notuje wzrost przychodów o 78% rdr w listopadzie

Grodno notuje wzrost przychodów o 78% rdr w listopadzie

Przychody Grupy Grodno w listopadzie, według najnowszych szacu…

1,9 miliarda na rozwój infrastruktury ładowania elektryków

1,9 miliarda na rozwój infrastruktury ładowania elektryków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeka…

Maciej Zieliński obejmie funkcję prezesa Siemens Polska

Maciej Zieliński obejmie funkcję prezesa Siemens Polska

Maciej Zieliński obejmie od 1 stycznia 2022 roku stanowiska pr…

Więcej aktualności

TIM: rozwój e-commerce gwarantem wzrostu przychodów

TIM: rozwój e-commerce gwarantem wzrostu przychodów

Ze wstępnych szacunków wynika, że w listopadzie 2021 r. miesięczne przychody TIM SA ze sprzedaży netto towarów i usług związanych bezpośrednio ze sprzedażą towarów wyniosły 118,2 mln zł (+22,6% r/r). Przychody ze sprzedaży online realizowan…

Grodno notuje wzrost przychodów o 78% rdr w listopadzie

Grodno notuje wzrost przychodów o 78% rdr w listopadzie

Przychody Grupy Grodno w listopadzie, według najnowszych szacunków, wyniosły 113,8 mln zł, co oznacza wzrost o 78% rdr i najlepszą miesięczną sprzedaż w historii firmy. Narastająco po ośmiu miesiącach sprzedaż wyniosła 768,4 mln zł. Wedł…

1,9 miliarda na rozwój infrastruktury ładowania elektryków

1,9 miliarda na rozwój infrastruktury ładowania elektryków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże 1,87 mld zł na rozwój infrastruktury ładowania i tankowania pojazdów bezemisyjnych: 1 mld zł zostanie skierowany na rozwój sieci elektroenergetycznej na potrzeby ładowarek poj…

Maciej Zieliński obejmie funkcję prezesa Siemens Polska

Maciej Zieliński obejmie funkcję prezesa Siemens Polska

Maciej Zieliński obejmie od 1 stycznia 2022 roku stanowiska prezesa oraz dyrektora działu Digital Industries w Siemens Polska. Nowy prezes jest związany z Siemensem od 2003 roku. Maciej Zieliński przez ostatnie sześć lat pełnił funkcję C…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas