Facebook

Zarmen

Zarmen został właścicielem Elektrobudowy

Zarmen poinformował, że zawarł 14 września 2021 r. z syndykiem umowę sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa Elektrobudowa SA w upadłości. W wyniku tej transakcji, spółka Zarmen nabyła od syndyka zorganizowane części przedsiębiorstwa obejmujące Zakład Produkcyjny w Koninie, Zakład Produkcyjny w Tychach oraz Oddział Realizacji w Katowicach. W maju ubiegłego roku zawarto z syndykiem umowę dzierżawy tych…

Więcej

Zarmen przejmuje Elektrobudowę

W ogłoszonym przez syndyka postępowaniu na sprzedaż dwóch kluczowych aktywów Elektrobudowy – części produkcyjnej i budowlano-montażowej – zainteresowanie wykazało kilka podmiotów. Oferty w przetargu można było składać do 4 sierpnia. Finalnie wpłynęła jedna oferta spółki Zarmen na zakup zorganizowanych części przedsiębiorstwa upadłego „ZCP Realizacja” i „ZCP Produkcja”, spełniająca wymogi formalne. Oferta opiewała na kwotę równą…

Więcej

Syndyk wydzierżawił Elektrobudowę

7 maja syndyk masy upadłości Elektrobudowy podpisał ze spółką Zarmen umowę dzierżawy zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Zgodnie z porozumieniem Zarmen wydzierżawi od Elektrobudowy: zorganizowaną część przedsiębiorstwa „Produkcja”, w skład której wchodzi zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji rozdzielnic i szynoprzewodów w zakładach w Tychach i Koninie, na okres od…

Więcej

Kolejna spółka zainteresowana Elektrobudową

27 kwietnia syndyk masy upadłościowej Elektrobudowy podjął decyzję o zamiarze umożliwienia spółce Revico z siedzibą w Słupnie zapoznania się z informacjami dotyczącymi katowickiego przedsiębiorstwa. Decyzja ta została podjęta przez syndyka w związku z zaproszeniem do wstępnych rokowań dotyczących ustalenia zasad przejęcia Elektrobudowy bądź jej zorganizowanej części. Firma Revico jest m.in. producentem urządzeń elektroenergetycznych: rozdzielnic SN…

Więcej

Dwóch zainteresowanych przejęciem Elektrobudowy

Dwa podmioty są zainteresowane przejęciem Elektrobudowy. Pierwszy z nich to Mostostal Zabrze, który o swoich zamierzeniach poinformował w ubiegłym tygodniu. Drugi to Zarmen, który już w ubiegłym roku chciał przejąć katowicką spółkę, ale po pewnym czasie z tego zrezygnował – jak się okazało, do teraz. Syndyk masy upadłościowej Elektrobudowy umożliwi zapoznanie się z informacjami dotyczącymi…

Więcej

Holduct przejmie RUE RZN

Należące do Grupy Zarmen spółki Holduct z Mysłowic i RUE-RZN z Rybnika zostaną połączone w jeden podmiot. Fuzja odbędzie się poprzez przejęcie rybnickiego przedsiębiorstwa przez mysłowicką spółkę. Celem połączenia jest optymalizacja kosztów funkcjonowania grupy, uproszczenie jej struktury, a także dostosowanie tej struktury do zadań wynikających z obecnej strategii Grupy Zarmen. Spółka Holduct zajmuje się projektowaniem,…

Więcej

Zarmen rezygnuje z dokapitalizowania Elektrobudowy

Zarmen nie dokapitalizuje Elektrobudowy – taką informację katowicka spółka przekazała kilka godzin po publikacji wyników za drugi kwartał. Obecnie objęciem akcji borykającej się z problemami firmy zainteresowany jest jeden potencjalny inwestor – giełdowa spółka Starhedge. 20 września Elektrobudowa otrzymała od Zarmenu pismo, w którym informuje on o odstąpieniu od dalszego udziału w procesie dokapitalizowania spółki.…

Więcej

Wniosek ws. przejęcia Elektrobudowy już w UOKiK

Elektrobudowa rozpoczęła z Zarmenem negocjacje na temat dokapitalizowania, a sam Zarmen złożył już wniosek do UOKiK. ws przejęcia kontroli nad katowicką spółką. Elektrobudowa zamierza prowadzić negocjacje także z innymi inwestorami, o ile pojawią się korzystne oferty. Elektrobudowa poinformowała, że w odpowiedzi na otrzymaną w dniu 7 sierpnia 2019 roku ofertę objęcia akcji spółki w ramach…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas