Facebook

Zarmen rezygnuje z dokapitalizowania Elektrobudowy

Zarmen nie dokapitalizuje Elektrobudowy – taką informację katowicka spółka przekazała kilka godzin po publikacji wyników za drugi kwartał. Obecnie objęciem akcji borykającej się z problemami firmy zainteresowany jest jeden potencjalny inwestor – giełdowa spółka Starhedge.

20 września Elektrobudowa otrzymała od Zarmenu pismo, w którym informuje on o odstąpieniu od dalszego udziału w procesie dokapitalizowania spółki. Oferta wiążąca z 13 września przestała być aktualna ze skutkiem natychmiastowym, a sam Zarmen wskazał, aby nie traktować go jako potencjalnego inwestora zainteresowanego objęciem emisji akcji serii F Elektrobudowy

Zgodnie ze złożoną 13 września ofertą, Zarmen był chętny objąć 10,5 mln akcji Elektrobudowy po 3 zł za sztukę. Tym samym, po przeprowadzeniu emisji, udział Zarmenu w kapitale Elektrobudowy wyniósłby około 65. Ponadto Zarmen zadeklarował udzielenie Elektrobudowie 30 mln zł kredytu kupieckiego na 90 dni, udzielenia poręczenia lub innej formy zabezpieczenia finansowego na okres restrukturyzacji finansowej oraz ewentualnie udzielenia pożyczki na okres wrzesień-listopad 2019.

104 mln zł straty netto w drugim kwartale

Pismo od Zarmenu Elektrobudowa otrzymała zaledwie kilka godzin po publikacji wyników finansowych za drugi kwartał, a te delikatnie mówiąc nie były najlepsze. W okresie tym spółka zanotowała bowiem 103,7 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 61,8 mln zł rok wcześniej. Przychody spadły do 121,2 mln zł ze 152,2 mln zł. W całym pierwszym półroczu strata netto wzrosła z 59,9 mln zł do 110,3 mln zł, zaś przychody zmalały z 301,3 do 256,4 mln zł.

Jedyny potencjalny inwestor

Po wycofaniu się Zarmenu, a wcześniej także PG Energy Capital Management, obecnie jedynym potencjalnym inwestorem pozostaje Starhedge, który 16 września złożył warunkową ofertę objęcia nie mniej niż 2,3 mln akcji Elektrobudowy po cenie 4,50 zł za sztukę. Warunkowa oferta Starhedge nieodwołalna jest do dnia 30 listopada, a spółka deklaruje gotowość objęcia 32,75% – 32,99% akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Elektrobudowy za 10,4 mln zł przy skierowaniu objęcia akcji serii F do jednego inwestora.

Starhedge to spółka notowana na GPW. Realizuje inwestycje w sektorze finansowym, technologicznym i nieruchomościowym, w tym inwestycje deweloperskie.

Więcej aktualności

Bosch umacnia pozycję w Polsce

Bosch umacnia pozycję w Polsce

Bosch osiągnął w Polsce w 2019 roku skonsolidowany obrót w wys…

Photon Energy zamierza przejść na rynek główny GPW

Photon Energy zamierza przejść na rynek główny GPW

Photon Energy zamierza przenieść notowania akcji z NewConnect …

Tar Heel Capital chce przejąć Radpol

Tar Heel Capital chce przejąć Radpol

Fundusz Tar Heel Capital zamierza przejąć 100% akcji Radpolu. …

Mocne euro poprawiło wynik Leny Lighting

Mocne euro poprawiło wynik Leny Lighting

Według szacunkowych danych Lena Lighting w pierwszym kwartale …

Więcej aktualności

Bosch umacnia pozycję w Polsce

Bosch umacnia pozycję w Polsce

Bosch osiągnął w Polsce w 2019 roku skonsolidowany obrót w wysokości ponad 5,6 mld zł (1,3 mld euro), co oznacza 3-procentowy wzrost w porównaniu do roku poprzedzającego. Obroty netto Grupy Bosch w naszym kraju, z uwzględnieniem sprzedaży s…

Photon Energy zamierza przejść na rynek główny GPW

Photon Energy zamierza przejść na rynek główny GPW

Photon Energy zamierza przenieść notowania akcji z NewConnect na rynek regulowany GPW w Warszawie, a także wejść na główny parkiet giełdowy w Czechach, tj. Praską Giełdę Papierów Wartościowych, zmieniając rynek obrotu z Free Market. Ponadto…

Tar Heel Capital chce przejąć Radpol

Tar Heel Capital chce przejąć Radpol

Fundusz Tar Heel Capital zamierza przejąć 100% akcji Radpolu. Właśnie ogłosił wezwanie do sprzedaży wszystkich papierów spółki, której już kiedyś był właścicielem i którą w 2007 roku wprowadził na warszawską giełdę. Tar Heel Capital, fu…

Mocne euro poprawiło wynik Leny Lighting

Mocne euro poprawiło wynik Leny Lighting

Według szacunkowych danych Lena Lighting w pierwszym kwartale 2020 roku osiągnęła 28,7 mln zł, o 2,2% mniej niż rok wcześniej. Zysk netto wzrósł o 31,9% do 2,46 mln zł. – Szacowany wynik w 2020 roku jest wyższy niż w 2019 roku w głównej …

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas