Facebook

Wniosek ws. przejęcia Elektrobudowy już w UOKiK

Elektrobudowa rozpoczęła z Zarmenem negocjacje na temat dokapitalizowania, a sam Zarmen złożył już wniosek do UOKiK. ws przejęcia kontroli nad katowicką spółką. Elektrobudowa zamierza prowadzić negocjacje także z innymi inwestorami, o ile pojawią się korzystne oferty.

Elektrobudowa poinformowała, że w odpowiedzi na otrzymaną w dniu 7 sierpnia 2019 roku ofertę objęcia akcji spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego o nową emisję akcji rozpocznie proces negocjacji ze spółką Zarmen. Rozmowy będą dotyczyć m.in. szczegółowych parametrów potencjalnej transakcji dokapitalizowania spółki, w tym jej parametrów cenowych, struktury transakcji jak również warunków współpracy operacyjnej obu firm.
Elektrobudowa planuje również prowadzenie analogicznych rozmów z innymi inwestorami w przypadku przedstawiania przez nich satysfakcjonującej oferty objęcia akcji.

Zarmen złożył już wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad Elektrobudową.
– Koncentracja polega na przejęciu kontroli przez Zarmen z siedzibą w Warszawie nad Elektrobudowa z siedzibą w Katowicach. Przejęcie kontroli ma nastąpić poprzez objęcie przez Zarmen akcji nowej emisji Elektrobudowy. Przejmującym kontrolę nad Elektrobudowa będzie jedynie Zarmen – czytamy na stronie UOKiK.

Na początku sierpnia katowicka spółka informowała o planowanym zwołaniu Walnego Zgromadzenia, które miałoby zdecydować o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji w przedziale 32%-66% udziału w podwyższonym o emisję kapitale. Emisja miałaby być skierowana do inwestorów branżowych lub finansowych (w tym dotychczasowych akcjonariuszy).
Kilka dni wcześniej Elektrobudowa podała, że do 20 sierpnia przedstawione zostaną przez inwestora branżowego parametry i warunki dokapitalizowania, a do 30 sierpnia spółka uzgodni z bankami oraz ubezpieczycielami długoterminową strukturę finansowania obejmującą zarówno dług, jak i dokapitalizowanie.

Elektrobudowa
Grupa Elektrobudowa jest producentem urządzeń elektroenergetycznych (rozdzielnice i szynoprzewody WN, SN i nN, urządzenia prądu stałego i stacji kontenerowych), świadczy też kompleksowe usługi elektroinstalacyjne oraz działa w sektorze budownictwa energetycznego. Elektrobudowa jest największą spółką elektroinstalacyjną w Polsce. W ubiegłym roku wypracowała 763,5 mln zł przychodów (o 15,4% mniej niż rok wcześniej) i zanotowała 71,7 mln zł straty netto (w 2017 roku osiągnęła 58,6 mln zł zysku netto). Największy wpływ na tak dużą stratę miały odpisy związane z realizacją dla PKN Orlen kontraktu „Budowa instalacji Metatezy”.

Zarmen
Zarmen jest spółką holdingową stojącą na czele Grupy Zarmen działającej w sektorze usług budowlano-montażowych i służb utrzymania ruchu zakładów przemysłowych. Obszarem specjalizacji Zarmen jest realizacja budowy wraz z uruchomieniem kompletnego zakładu koksowniczego obejmująca budowę baterii koksowniczych wraz z obiektami i instalacjami przynależnymi.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas