Facebook

Rynek

ML System: wzrost przychodów i spadek zysku w I półroczu 2021

ML System w I półroczu 2021 r. wypracował 72,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost rok do roku o 26,2%. Zysk netto w I półroczu 2021 r. wyniósł 3,2 mln zł w porównaniu z 8,1 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Na spadek zysku netto wpłynęła realokacja zasobów wytwórczych BIPV, realizowana głównie…

Więcej

Introl miał prawie 0,5 mln zł zysku

Introl miał 0,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I połowie 2021 r. wobec 6,49 mln zł zysku rok wcześniej – podała spółka w raporcie. – Zysk netto Grupy Introl w I półroczu 2021 r. ukształtował się na poziomie 345 tys. zł, co oznacza zmianę o minus 6 162 tys. zł r/r. Niższe wyniki to…

Więcej

R.Power zbuduje farmy PV w Portugalii

Polska firma R.Power nabyła portfel projektów farm PV w Portugalii o mocy 59 MWp. Wartość całej inwestycji po wybudowaniu to około 160 mln zł, podała spółka. R.Power jest obecnie jednym z największych polskich inwestorów w Portugalii. Łączna moc farm, które firma będzie posiadać w tym kraju osiągnie prawie 70 MWp, co stanowi około 7% całego…

Więcej

APS Energia: mniejsza strata i nowa strategia

APS Energia w pierwszym półroczu 2021 roku odnotowała stratę netto w wysokości 4,9 mln zł. Rok wcześniej strata netto wyniosła 7,8 mln zł. Firma w najbliższym czasie zamierza skoncentrować się na rozwoju nowych technologii m.in. przeznaczonych dla trakcji kolejowej i jezdnej, magazynów energii czy elektromobilności. 29,6 mln zł przychodów osiągnęła APS Energia w pierwszym półroczu…

Więcej

Onde notuje wzrost wyników finansowych

Onde w pierwszym półroczu 2021 roku znacząco zwiększyło sprzedaż i wynik operacyjny względem tego samego okresu przed rokiem. Firma Onde, polski wykonawca farm wiatrowych i fotowoltaicznych, zanotowała w pierwszym półroczu 2021 roku 587 mln zł przychodów i 53 mln znormalizowanego zysku operacyjnego oraz 16,3 mln zł zysku netto. Oznacza to znaczący wzrost wyników finansowych,  za…

Więcej

100 mln obrotów Grodna w sierpniu

Zgodnie z najnowszymi szacunkami, przychody Grupy Grodno w sierpniu wyniosły 100,2 mln zł i były wyższe o 85% r/r. Od początku roku obrotowego sprzedaż przekroczyła 437,9 mln zł, co oznacza wzrost o 65% r/r. – W sierpniu po raz pierwszy przekroczyliśmy 100 mln zł miesięcznej sprzedaży i zdecydowanie był to najlepszy miesiąc w naszej historii.…

Więcej

Przychody TIM wzrosły w sierpniu o 53,8% r/r

Z wstępnych danych za sierpień 2021 roku wynika, że przychody TIM wzrosły w tym okresie o 53,8% r/r do 108,72 mln zł. W okresie styczeń-sierpień 2021 r. przychody wzrosły o 33,4% r/r do 789,13 mln zł. Rozwija się także 3LP SA – spółka świadcząca usługi dla e-commerce. Sprzedaż online przyniosła w sierpniu 77,94 mln zł.…

Więcej

APS Energia nie sprzeda udziałów w ENAP

31 sierpnia APS Energia podpisała z WB Electronics porozumienie, zgodnie z którym odstępuje od sprzedaży akcji spółki ENAP na rzecz WB Electronics. – Po uprzednim przeprowadzeniu rozmów i analiz w ramach podpisanego 3 lutego 2021 roku listu intencyjnego, strony zgodnie uznały kontynuowanie prac nad projektem za niecelowe. Ewentualna dalsza współpraca APS Energii i WB Electronics…

Więcej

Apator: stabilne przychody, niższy zysk

Apator utrzymał przychody w pierwszym półroczu 2021 roku na poziomie roku poprzedniego, na co główny wpływ miała wysoka dynamika obrotów w segmencie Woda i Ciepło. Zysk netto – po odliczeniu sprzedaży nieruchomości – spadł o 27%. W pierwszym półroczu 2021 roku Grupa Apator osiągnęła obroty w wysokości 461,9 mln PLN, przy porównywalnym r/r poziomie skorygowanej…

Więcej

Apator dostarczy liczniki za 57 mln zł

W części 1 przetargu Energi Operator na dostawę liczników energii elektrycznej wybrana została warta 57 mln zł oferta Apatora. Jak podano w komunikacie oferta Apator SA została wybrana jako najkorzystniejsza w części 1 przetargu na dostawę liczników energii elektrycznej z komunikacją PLC Prime wraz z modemami komunikacji zastępczej – ogłoszonym przez Energa Operator SA. Warunki…

Więcej

Grodno przejęło hurtownię z Ożarowa Mazowieckiego

Grodno poinformowało o zakupie aktywów przedsiębiorstwa handlowego – hurtowni materiałów elektrotechnicznych, zlokalizowanej w Ożarowie Mazowieckim. Szacowane roczne przychody podmiotu to około 10 mln zł. – Rozwijając sieć dystrybucji, działamy na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony mocno inwestujemy w e-commerce, czego przejawem jest choćby niedawne przejęcie sklepu oświetleniowego iluve.com. Z drugiej strony, pozostajemy otwarci na przejęcia…

Więcej

PSE: 300 mln na zakup przewodów

W sierpniu br. Polskie Sieci Elektroenergetyczne podpisały umowy ramowe o łącznej wartości prawie 300 mln zł na dostawy przewodów fazowych z firmą Boryszew SA oraz Fabryką Przewodów Energetycznych SA w Będzinie. To kolejne umowy podpisane w ramach wdrażanego przez spółkę programu dostaw inwestorskich. Umowy zawarto w wyniku postępowania przetargowego, będą one obowiązywać przez pięć lat.…

Więcej

Zarząd Grodno rekomenduje wypłatę dywidendy

Zarząd Grodno SA proponuje przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy ponad 3,2 mln zł, czyli około 30% zysku za poprzedni rok obrotowy. Oznacza to 0,21 zł na jedną akcję i najwyższą do tej pory dywidendę Grodno SA. Jednostkowy zysk netto Grodno S.A. za rok obrotowy zamknięty w marcu br. wyniósł ponad 10,3 mln zł i był…

Więcej

Najlepsze półrocze w historii Grupy Aplisens

Grupa Aplisens wypracowała w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku rekordowe 57,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (wzrost 11,6% r/r), EBIT ukształtował się na poziomie 11,4 mln zł (wzrost 48,3% r/r) a zysk netto wyniósł 9,4 mln zł (wzrost 46,0% r/r). Motorem wzrostów były dobre wyniki wypracowane przez Grupę w II kw. 2021 r., w…

Więcej

Elektrometal Energetyka ma nową siedzibę

Elektrometal Energetyka przeprowadziła się do nowej siedziby przy ul. Działkowej 67 w Warszawie. Pod nowym adresem firma dysponuje nowoczesnym biurem, magazynem i halą, zwiększając przy tym blisko dwukrotnie możliwości produkcyjne. – Dynamiczny rozwój i ciągły wzrost sprzedaży, które odnotowywaliśmy na przestrzeni ostatnich lat, postawiły nas przed koniecznością poszerzenia powierzchni produkcyjnej, magazynowej i biurowej. Nasze dotychczasowe…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas