Facebook

Apator

Apator dostarczy liczniki dla trzech OSD

Tauron Dystrybucja, PGE Dystrybucja i Enea Operator rozstrzygnęły przetarg na zakup ponad 235 tys. liczników energii elektrycznej. W ramach postępowania wybrano ofertę spółki Apator za 77 mln zł. Zamówienie podstawowe przewiduje dostawę dla Tauron Dystrybucja 120 tys. liczników, dla PGE Dystrybucja – 70 tys., a dla Enea Operator – 45 tys. liczników. Urządzenia mają zostać…

Więcej

Apator ze wzrostem obrotów i niższym zyskiem

Po dziewięciu miesiącach tego roku przychody Grupy Apator zwiększyły się o 7,2%. Wyższe obroty wypracowano zarówno w kraju (+3,4%), jak i zagranicą (+11,6%). Zysk netto po trzech kwartałach 2019 wyniósł 45,4 mln zł, co oznacza spadek rok do roku o 16,5%. W trzecim kwartale przychody ze sprzedaży Grupy Apator osiągnęły poziom 220,5 mln zł, co…

Więcej

Apator zaktualizował tegoroczną prognozę

Apator nieznacznie obniżył tegoroczne prognozy – zarówno w obszarze przychodów, jak i wyniku netto. Spółka podjęła także decyzję o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy z tegorocznego zysku. Do akcjonariuszy pod koniec tego roku trafi blisko 15 mln zł. Apator dokonał agregacji szacowanych i oczekiwanych wyników finansowych Grupy Apator na 2019 rok. Zgodnie z nowymi założeniami…

Więcej

Apator i Phoenix Systems zaprojektują inteligentny licznik IoT

Apator zawarł umowę ze spółką Phoenix Systems z Grupy Atende na zaprojektowanie elementów nowego, inteligentnego licznika energii elektrycznej. Licznik będzie nowoczesnym urządzeniem Internetu Rzeczy opartym na systemie operacyjnym Phoenix-RTOS. Projekt bazuje na synergii doświadczeń obu spółek we wdrożeniach rozwiązań dla sektora energetycznego. Połączy know-how Apatora w zakresie projektowania i produkcji liczników z doświadczeniem spółki Phoenix…

Więcej

Wdrażanie strategii w Apatorze idzie zgodnie z planem

Realizacja strategii Apatora na lata 2019-2021 przebiega zgodnie z planem. Prezes spółki Mirosław Klepacki podkreśla, że jej wdrażanie jest stale monitorowane i w razie potrzeby podlega modyfikacjom w odpowiedzi na zmiany zachodzące na rynku. – Potrafimy w sposób elastyczny dostosowywać się do zmian. Jeśli jakieś działanie nie jest do końca zgodne z wcześniejszymi założeniami, potrafimy…

Więcej

Apator liczy na dalszy wzrost obrotów i zysku

Grupa Apator prognozuje, że w tym roku jej przychody wyniosą 880 mln zł – 920 mln zł, natomiast zysk netto osiągnie poziom 72 mln zł – 75 mln zł. W porównaniu z ubiegłorocznymi rezultatami to 4,1% – 8,9% więcej w przypadku obrotów i 1,4% – 5,6% więcej jeśli chodzi o wynik netto. Grupa zakłada, że…

Więcej

Arkadiusz Chmielewski wchodzi do zarządu Apatora

Arkadiusz Chmielewski został powołany w skład zarządu Apatora. Z dniem 1 stycznia 2019 roku obejmie on stanowisko członka zarządu, dyrektora ds. rozwoju biznesu Grupy Apator. Arkadiusz Chmielewski jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. Od 1993 roku związany jest ze spółką Apator Metrix, gdzie w ramach pełnionych funkcji odpowiadał m.in. za procesy restrukturyzacji spółki, rozwój i…

Więcej

Turon Dystrybucja wybiera liczniki Apatora

Tauron Dystrybucja dokonał wyboru oferty spółki Apator jako najkorzystniejszej w przetargu na dostawę 3-fazowych liczników energii elektrycznej. Wartość oferty wynosi 30,4 mln zł netto, a realizacja dostaw nastąpi w 2019 roku. Warunki przetargu przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia zamówienia o kwotę 9,1 mln zł netto z realizacją dostaw w 2019 roku. W związku…

Więcej

Apator z nową strategią

Apator przedstawił strategię grupy na lata 2019-2023. Zakłada ona wzrost EBITDA do około 220 mln zł w 2023 roku (średnioroczna dynamika wzrostu to około 13%). W segmencie energia elektryczna EBITDA ma wynieść 100 mln zł, w segmencie woda i ciepło 90 mln zł, natomiast w segmencie gaz 30 mln zł. Przychody mają rosnąć w średnim…

Więcej

Grupa Apator poprawia rentowność

Apator podał wstępne szacunkowe dane za pierwsze półrocze 2018. Wynika z nich, że grupa od 1 stycznia do 30 czerwca bieżącego roku osiągnęła przychody w wysokości 396,1 mln zł wobec 460,7 mln zł rok wcześniej. Zysk netto był na poziomie 36,7 mln zł, podczas gdy przed rokiem wyniósł on 29,4 mln zł. W związku ze…

Więcej

Innogy Stoen Operator wybrał dostawcę liczników

Innogy Stoen Operator rozstrzygnął 12 czerwca postępowanie przetargowe na dostawę 330 tys. liczników energii elektrycznej. Ogłoszone z końcem marca br. postępowanie dotyczyło dostawy komunalnych liczników bezpośrednich energii elektrycznej, z czego 190 tys. to liczniki jednofazowe, a 140 tys. liczniki trójfazowe. W przetargu wybrano ofertę złożoną przez spółkę Apator, która zaoferowała liczniki jednofazowe w cenie 8,447…

Więcej

Energa Operator kupi ponad 430 tys. liczników

Energa Operator rozstrzygnęła przetarg na dostawę ponad 430 tys. liczników jedno- i trójfazowych energii elektrycznej. Wartość zwycięskiej oferty firmy Apator opiewa na 29,6 mln zł. W lutym br. Energa Operator ogłosiła postępowanie przetargowe na sukcesywną dostawę do wszystkich oddziałów spółki fabrycznie nowych liczników energii elektrycznej w ilości ponad 432 tys. szt. (około 188 tys. liczników…

Więcej

Apator stawia na poprawę rentowności

Apator w tym roku planuje wyższy zysk netto przy jednoczesnej niższej sprzedaży. Poprawę rentowności ma zapewnić grupie m.in. większa sprzedaż inteligentnych produktów i realizacja zintegrowanych projektów. W tym roku Grupa Apator chce wypracować przychody na poziomie 850 mln zł – 880 mln zł i 65 mln zł – 70 mln zł zysku netto. Prognozowana sprzedaż…

Więcej

Nie żyje Piotr Nowak, dyrektor finansowy Apatora

W dniu 3 stycznia w wypadku samochodowym zginął Piotr Nowak, członek zarządu, dyrektor ds. finansowych w spółce Apator. – Zarząd informuje, że pomimo tak ogromnej straty, sytuacja w spółce jest pod kontrolą – napisał Apator w komunikacie. Piotr Nowak był absolwentem filologii angielskiej na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz IESE Business School na…

Więcej

Mirosław Klepacki nowym prezesem Apatora

Andrzej Szostak złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu – dyrektora generalnego Apatora. Na stanowisko to wybrany został Mirosław Klepacki, który w związku z powyższym nie będzie już pełnił funkcji prokurenta spółki. Mirosław Klepacki w latach 1979-1986 studiował na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Elektrycznym, a w latach 2007-2012 studiował na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas