«
»
FacebookGoogle+

Kable i przewody

Przewody i kable Helukabel w kopalniach odkrywkowych surowców budowlanych

Instalacje elektryczne stosowane w kopalniach i zakładach przetwórczych kruszyw budowlanych muszą sprostać szczególnym wymaganiom. W tego typu aplikacjach przewody i kable są narażone na ciężkie, specyficzne warunki eksploatacji – duże zapylenie, wibracje, ciągle zmieniające się warunki atmosferyczne itp. W kopalni odkrywkowej Dolnośląskich Surowców Skalnych w Piławie Górnej zastosowane zostało okablowanie firmy Helukabel. W pierwszej fazie…

Więcej

Kable i przewody firmy CET

Firma CET – producent m.in. przewodów koncentrycznych, oponowych mieszkaniowych i warsztatowych (OMY, OWY), a także grzejnych – w ostatnim czasie rozbudowała swoją ofertę o nowe pozycje. Pierwszą z nowości są przewody z wypełnieniem żelowym należące do grupy kabli teleinformatycznych, przeznaczone do zewnętrznych instalacji strukturalnych. Przewody UTPw kat. 5e 4x2x0,5 oraz FTPw kat. 5e 4x2x0,5 są…

Więcej

Produkty Lapp Kabel w elektrowniach wodnych

Jednym z najbardziej proekologicznych sposobów pozyskiwania energii jest wytwarzanie jej w elektrowniach wodnych. Nawet niewielka jednostka tego typu może być źródłem energii wystarczającej dla społeczności lokalnej. Artykuł prezentuje produkty Lapp Kabel stosowane w elektrowniach wodnych przepływowych. Każda elektrownia wodna wyposażona jest w turbinę, jednak nie do każdej turbiny woda doprowadzana jest w ten sam sposób.…

Więcej

Głowice termokurczliwe Energy Partners do jednożyłowych kabli SN

Energy Partners jest polskim producentem osprzętu kablowego średnich i niskich napięć. Firma oferuje mufy i głowice kablowe wykorzystujące wszystkie znane obecnie technologie montażu. W zakresie osprzętu termokurczliwego do zakańczania jednożyłowych kabli SN o izolacji z polietylenu usieciowanego Energy Partners proponuje głowice wnętrzowe serii EPIT-1 oraz napowietrzne serii EPOT-1. Głowice wnętrzowe EPIT-1 i napowietrzne EPOT-1 są…

Więcej

Przewód niskozwisowy ACCR firmy 3M

Przewód 3M Aluminium Conductor Composite Reinforced (ACCR) umożliwia zwiększenie możliwości przesyłowych od dwóch do trzech razy, poprzez modernizację termiczną linii. Rozwiązanie zostało stworzone do zastąpienia przewodów typu ACSR lub ACSS na istniejących konstrukcjach, bez potrzeby prowadzenia dużych prac projektowych. Przewód ACCR pozwala na szybsze przywrócenie linii do działania, skraca jej przestoje oraz całkowity czas modernizacji.…

Więcej

Kable firmy Top Cable w instalacjach fotowoltaicznych

Kable stosowane w elektrowniach fotowoltaicznych ze względu na charakterystykę instalacji narażone są na niskie i wysokie temperatury, zmienne warunki atmosferyczne, wilgotność, działanie wody, słońca i promieni UV. Produkty te muszą charakteryzować się długą żywotnością i odpowiednią jakością. W artykule zaprezentowane są kable niskiego napięcia produkowane przez firmę Top Cable i przeznaczone do instalacji fotowoltaicznych. Kable…

Więcej

Lokalizacja uszkodzeń w kablach elektroenergetycznych

Uszkodzenia w kablach elektroenergetycznych można lokalizować różnymi metodami. Wyniki pomiarów nie są zazwyczaj tak jednoznaczne i dokładne jak wyniki pomiarów wielkości fizycznych. Najlepsze rezultaty osiąga się dysponując kilkoma miernikami, opartymi na różnych metodach pomiarowych. W trakcie eksploatacji kabli elektroenergetycznych zarówno niskiego, jak i wysokiego napięcia, często występują uszkodzenia izolacji, zwarcia z ziemią i międzyfazowe. Najczęstszymi…

Więcej

Oznakowanie przewodów i urządzeń

Prawidłowe, trwałe i czytelne oznakowanie przewodów, żył kabli i urządzeń jest podstawowym warunkiem ich bezpiecznej eksploatacji Poprawne oznakowanie ułatwia rozpoznanie poszczególnych obwodów, zapobiega pomyłkom, zwiększa bezpieczeństwo pracy, skraca czas wyłączeń niezbędnych do przeprowadzania napraw, przeglądów i czynności konserwacyjnych, usuwania uszkodzeń, ułatwia je i zmniejsza koszty serwisowania. Opisane powinny być przewody elektryczne i optyczne w rozdzielnicach,…

Więcej

Kable firmy Bitner do przemysłowej transmisji danych

Przesył informacji pomiędzy maszynami i urządzeniami w środowisku przemysłowym jest realizowany na kilka sposobów, za pomocą różnych rodzajów sieci komunikacyjnych. Każdy rodzaj sieci wymaga innego okablowania, zapewniającego optymalne parametry transmisyjne. W ofercie Zakładów Kablowych Bitner znajdują się kable i przewody zapewniające właściwe parametry transmisyjne dla różnych rodzajów sieci. Najbardziej rozpowszechnionym w Europie systemem transmisji danych…

Więcej

Bezpieczeństwo pożarowe okablowania – dyrektywa CPR i inne klasyfikacje

Kable i przewody elektryczne oraz telekomunikacyjne w obiektach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych muszą charakteryzować się określonymi parametrami. Obowiązująca od lipca dyrektywa CPR kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo pożarowe, ale nie obejmuje odporności okablowania na działanie ognia. Artykuł przedstawia przepisy i metody badań dotyczące tego aspektu, a także główne założenia dyrektywy CPR. Zapewnienie bezpiecznej drogi ewakuacji…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas