FacebookGoogle+

Elektrobudowa

Elektrobudowa miała 50 mln zł skonsolidowanego zysku netto

Elektrobudowa zaprezentowała szacunkowe wyniki w zakresie przychodów i zysku netto wypracowanego w roku 2015. Zgodnie z nimi spółka osiągnęła 1 204,2 mln zł obrotów i 47,2 mln zł zysku netto. W skali grupy było to odpowiednio 1 242,8 mln zł i 50 mln zł. Zgodnie ze skorygowaną w połowie listopada prognozą na rok 2015, 33Elektrobudowa zakładała…

Więcej

Elektrobudowa poszerza skład zarządu

Rada Nadzorcza Elektrobudowy w dniu 25 lutego podjęła uchwałę o zmianie liczebności członków zarządu spółki, rozszerzając jego skład do czterech osób. W skład zarządu powołano Wojciecha Palecznego powierzając mu funkcję wiceprezesa, który jednocześnie obejmie stanowisko dyrektora zarządzania marketingiem. W związku z powyższą zmianą skład zarządu obecnie przedstawia się następująco: Janusz Juszczyk – prezes, Wojciech Paleczny…

Więcej

Elektrobudowa prognozuje 1,12 mld zł obrotów w 2016 r.

Elektrobudowa opublikowała prognozę finansową na 2016 rok. Na poziomie jednostkowym spółka planuje pozyskać zamówienia o wartości 773,5 mln zł, wypracować 1,076 mld zł przychodów i 50,2 mln zł zysku netto. Skonsolidowane obroty są prognozowane na poziomie 1,122 mld zł a zysk netto w wysokości 50,9 mln zł. Elektrobudowa sporządzając prognozy założyła, iż do końca 2016…

Więcej

Elektrobudowa prognozuje 1,12 mln zł obrotów w 2016 r.

Elektrobudowa opublikowała prognozę finansową na 2016 rok. Jednostkowo spółka planuje pozyskać zamówienia o wartości 773,5 mln zł, wypracować 1,076 mld zł przychodów i 50,2 mln zł zysku netto. Skonsolidowane obroty prognozowane są na poziomie 1,122 mld zł a zysk netto – 50,9 mln zł. Elektrobudowa sporządzając prognozy założyła, iż do końca 2016 r. nie zmienią…

Więcej

NCBR przyznał Elektrobudowie 13,6 mln zł dofinansowania

Elektrobudowa otrzymała z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dofinansowanie na realizację projektu „Opracowanie i wykonanie prototypowej instalacji rozdzielnicy dwusystemowej w izolacji gazowej o prądzie znamionowym do 4 000 A i prądzie zwarciowym 50 kA/3s”. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Działania 1.1: „Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020”, współfinansowanego ze środków Europejskiego…

Więcej

Arcus wdroży system ERP w Elektrobudowie

Należąca do Grupy Arcus spółka Arcus Systemy Informatyczne zawarła umowę na wdrożenie w Elektrobudowie Zintegrowanego Systemu Informatycznego o wartości ponad 4,5 mln zł brutto. Rozwiązanie będzie oparte o technologię Microsoft. Spółka wdroży w Elektrobudowie Zintegrowany System Informatyczny one4all oparty o MS Dynamics AX 2012. Jest to system klasy ERP, wspomagany aplikacjami narzędziowymi z rodziny Microsoft,…

Więcej

Jacek Faltynowicz odchodzi z zarządu Elektrobudowy

Jacek Faltynowicz złożył rezygnację z członkostwa w zarządzie Elektrobudowy oraz pełnienia funkcji prezesa spółki ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2015 r. Nowym szefem katowickiego przedsiębiorstwa został dotychczasowy członek zarządu – Janusz Juszczyk. Dodatkowo Rada Nadzorcza powołała na członka zarządu spółki z dniem 1 stycznia 2016 roku Piotra Janczyka. – Dokonane przez Radę Nadzorczą zmiany…

Więcej

Elektrobudowa ma kolejne zamówienie od EDF Polska

Elektrobudowa w dniu 9 grudnia 2015 roku podpisała kolejną umowę z EDF Polska. Tym samym łączna wartość zleceń otrzymanych przez katowicką spółkę od EDF Polska w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosła do 43,2 mln zł netto. Kontrakt o największej wartości – na kwotę 10,7 mln zł netto – podpisano 27 marca 2015 roku. Obejmował on…

Więcej

NCBR przyznał Elektrobudowie 13,6 mln zł dofinansowania

Elektrobudowa otrzymała z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dofinansowanie na realizację projektu „Opracowanie i wykonanie prototypowej instalacji rozdzielnicy dwusystemowej w izolacji gazowej o prądzie znamionowym do 4 000 A i prądzie zwarciowym 50 kA/3s”. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Działania 1.1: „Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020”, współfinansowanego ze środków Europejskiego…

Więcej

PSE zmodernizuje stację elektroenergetyczną Joachimów

PSE otrzymało siedem ofert w przetargu na modernizację stacji elektroenergetycznej 400/220 kV Joachimów w województwie śląskim. Przewidziany przez PSE budżet na realizację tej inwestycji to 44,87 mln zł brutto. Obejmuje ona m.in. częściową wymianę aparatury pierwotnej 400 kV wraz z instalacją i dostosowaniem obwodów wtórnych i systemów stacyjnych, a także przygotowanie infrastruktury do posadowienia autotransformatora…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas