FacebookGoogle+

Elektrobudowa

Elektrobudowa wypowiada umowę na dofinansowanie z NCBiR

Elektrobudowa wypowiedziała umowę na dofinansowanie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektu, którego celem jest „Opracowanie i wykonanie prototypowej instalacji rozdzielnicy dwusystemowej w izolacji gazowej”. Jak informuje katowicka spółka, przyczyną wypowiedzenia jest zmiana stosunków gospodarczych oraz związane z tym zmniejszone zapotrzebowanie na produkt objęty dofinansowaniem. – W związku z powyższym, spółka na chwilę obecną zaprzestała…

Więcej

Elektrobudowa zasili tarczę antyrakietową w Redzikowie

Elektrobudowa podpisała z amerykańską firmą Amec Foster Wheeler Environment & Infrastructure umowę na wykonanie wraz z dostawami instalacji elektrycznych i teletechnicznych związanych z budową Systemu Obrony Przeciwrakietowej Aegis w ramach Stopniowego i Adaptywnego Programu dla Europy Etap III w Redzikowie. Wartość wynagrodzenia za realizację zadania wynosi 10,5 mln USD, co stanowi równowartość 40,5 mln zł.…

Więcej

Elektrobudowa likwiduje spółkę zależną

Zarząd Elektrobudowy poinformował, że 1 kwietnia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Konip podjęło uchwałę o rozwiązaniu i otwarciu likwidacji tej spółki. Elektrobudowa posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Konip i w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Decyzja o likwidacji jest elementem zmian organizacyjnych prowadzonych przez Elektrobudowę. Dotychczasowy zakres działalności firmy Konip (zarządzenie nieruchomościami komercyjnymi) zostanie przeniesiony…

Więcej

Elektrobudowa wypłaci 19 mln zł dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrobudowy w dniu 26 kwietnia podjęło uchwałę w sprawie podziale zysku netto za rok 2015, przeznaczając na dywidendę 18,99 mln zł, co daje 4 zł za na akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 20 lipca 2016 r., natomiast data jej wypłaty została ustalona na 3 sierpnia 2016 r. W 2015 roku…

Więcej

Elektrobudowa miała 50 mln zł skonsolidowanego zysku netto

Elektrobudowa zaprezentowała szacunkowe wyniki w zakresie przychodów i zysku netto wypracowanego w roku 2015. Zgodnie z nimi spółka osiągnęła 1 204,2 mln zł obrotów i 47,2 mln zł zysku netto. W skali grupy było to odpowiednio 1 242,8 mln zł i 50 mln zł. Zgodnie ze skorygowaną w połowie listopada prognozą na rok 2015, 33Elektrobudowa zakładała…

Więcej

Elektrobudowa poszerza skład zarządu

Rada Nadzorcza Elektrobudowy w dniu 25 lutego podjęła uchwałę o zmianie liczebności członków zarządu spółki, rozszerzając jego skład do czterech osób. W skład zarządu powołano Wojciecha Palecznego powierzając mu funkcję wiceprezesa, który jednocześnie obejmie stanowisko dyrektora zarządzania marketingiem. W związku z powyższą zmianą skład zarządu obecnie przedstawia się następująco: Janusz Juszczyk – prezes, Wojciech Paleczny…

Więcej

Elektrobudowa prognozuje 1,12 mld zł obrotów w 2016 r.

Elektrobudowa opublikowała prognozę finansową na 2016 rok. Na poziomie jednostkowym spółka planuje pozyskać zamówienia o wartości 773,5 mln zł, wypracować 1,076 mld zł przychodów i 50,2 mln zł zysku netto. Skonsolidowane obroty są prognozowane na poziomie 1,122 mld zł a zysk netto w wysokości 50,9 mln zł. Elektrobudowa sporządzając prognozy założyła, iż do końca 2016…

Więcej

Elektrobudowa prognozuje 1,12 mln zł obrotów w 2016 r.

Elektrobudowa opublikowała prognozę finansową na 2016 rok. Jednostkowo spółka planuje pozyskać zamówienia o wartości 773,5 mln zł, wypracować 1,076 mld zł przychodów i 50,2 mln zł zysku netto. Skonsolidowane obroty prognozowane są na poziomie 1,122 mld zł a zysk netto – 50,9 mln zł. Elektrobudowa sporządzając prognozy założyła, iż do końca 2016 r. nie zmienią…

Więcej

NCBR przyznał Elektrobudowie 13,6 mln zł dofinansowania

Elektrobudowa otrzymała z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dofinansowanie na realizację projektu „Opracowanie i wykonanie prototypowej instalacji rozdzielnicy dwusystemowej w izolacji gazowej o prądzie znamionowym do 4 000 A i prądzie zwarciowym 50 kA/3s”. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Działania 1.1: „Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020”, współfinansowanego ze środków Europejskiego…

Więcej

Arcus wdroży system ERP w Elektrobudowie

Należąca do Grupy Arcus spółka Arcus Systemy Informatyczne zawarła umowę na wdrożenie w Elektrobudowie Zintegrowanego Systemu Informatycznego o wartości ponad 4,5 mln zł brutto. Rozwiązanie będzie oparte o technologię Microsoft. Spółka wdroży w Elektrobudowie Zintegrowany System Informatyczny one4all oparty o MS Dynamics AX 2012. Jest to system klasy ERP, wspomagany aplikacjami narzędziowymi z rodziny Microsoft,…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas